" /> Konkordato Nedir
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Konkordato Nedir?

Konkordato Nedir, şartları nelerdir, nasıl ilan edilir, sonucunda ne olur gibi tüm sorulara cevap bulabileceğiniz bir yazı hazırladık.

 

Konkordato Nedir?

 

Konkordato, sermaye şirketlerinin ticaret hayatında yaşanan mali sıkıntılardan dolayı düştüğü ödeme güçlüğü, nakit sıkışıklığı, borçların ödenmesinin gecikmesi gibi durumlarda, alacaklıları ile yaptığı bir iflas anlaşmasıdır. İflas Ertelemesi müessesesine bir alternatif olarak düşünülebilir.

 

Konkordato şartlarını taşıyan ve bu talebi kabul gören şirket, konkordato süresini planlanan şekilde tamamlarsa iflas etmekten kurtulur.

 

Konkordato Şartları Nelerdir?

 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, konkordato ilan etmek isteyen şirketin mali açıdan borçlarını ödeyemez hale gelmesi gerekmektedir. Bu genel bir tanımdır. Konkordato talebi mahkemeye yapılır ve mahkeme tarafından bu şartların var olup olmadığı, gerçekten şirketin mali açıdan zor duruma düşüp düşmediği araştırılır.

 

Bu araştırma kapsamında borçlunun ilk evvela iyi niyetli olması, yani borçlarını ödemek istemesi, alacaklılarını zarara uğratma veya mal kaçırma kastı taşımaması gerekir.

 

Bununla birlikte şirketin borçlarının kaynakları ile orantılı olması, teminat gösterilmesi, mahkeme masraflarının peşinen depo edilmesi gerekmektedir.

 

Şirket, tüm bu taleplerini içeren bir dilekçe ile İcra Mahkemesi’ne başvurmalıdır. Bu dilekçesinin ekine; mali durumunu içeren bilançosunu, ticari defterlerini, alacaklılarını, bu borçları nasıl ödemeyi düşündüğüne ilişkin planlarını eklemelidir.

 

Konkordato Mühleti Nedir?

 

Bu plan mahkeme tarafından olumlu bulunur ise şirkete iki aylık konkordato mühleti verilir ve duruma göre bir veya daha fazla konkordato komiseri atanır.

 

Bu mühlet içerisinde konkordato komiseri bütün alacaklıları toplantıya çağırır ve borçlunun konkordato talebini kabul edip etmedikleri sorulur. Konkordatonun kabul edilmesi için, alacaklıların yarısının veya üçte ikiden fazlasının kabul etmesi gerekir. Aksi halde konkordato talebi reddedilir.

 

Alacaklıların kabul etmesi ile konkordato, kabul etmeyen alacaklıları da bağlar.

 

Konkordato Komiserinin Nedir? Görevleri Nelerdir?

 

Konkordato Komiseri; mahkeme tarafından atanan, borçlu şirketin tüm alacaklarını-borçlarını, mal varlığı yönetimini ve gelirlerini denetim altında tutan kişidir. Konkordato süresi içinde komiserin izni olmadan şirket herhangi bir mali tasarrufta bulunamaz.

 

Komiser ayrıca şirketin konkordato planını da mahkemeye sunmak gerekli durumlarda mahkemeden i̇zin almakla da görevlidir.

 

Konkordato Türleri Nelerdir?

 

Ticaret hukukunda 3 farklı konkordato düzenlenmiştir. Bunlar; Adi Konkordato, İflastan Sonra Konkordato, Malların Terki ile Konkordato’dur. En sık uygulanan adi konkordato olduğundan, diğerlerini kısaca tanımlayalım.

 

İflastan Sonra Konkordato; şirketin iflas sürecinde konkordato talebinde bulunmasıdır. Bu talebi kabul görür ve şirket de borçlarını öderse, iflas etmekten kurtulmuş olur.

 

Malvarlığının Terki İle Konkordato ise; şirketi tarafından tüm malvarlığının tasarrufunun alacaklılara bırakılması ile olur. Bu durumda alacaklılar, borçlunun malvarlığını satarak alacaklarını alırlar.

 

Adi Konkordato Nedir?

 

Alacaklılar tarafından kabul edilen konkordato sürecinde borçların planlandığı şekilde ödenmesi ile borçlu tüm borçlarından kurtulmaktadır. Alacaklılar adi konkordatoda; ya alacaklarının bir kısmından vazgeçerler (tenzilat konkordatosu) ya da borcun ödenmesi için bir vade belirlerler (vade konkordatosu), ya da her ikisini birden kabul ederler.

 

Borçlu; bu kabule göre borçlarını ödemesi ile tüm borçlarından kurtulur.

 

Konkordato Sürecinde Neler Yasaktır?

 

Borçlu Aleyhine Takip Yapmak Yasaktır

 

Konkordato süresinde borçluya icra takibi yapılamaz, sürenin verilmesinden önce başlanmış takipler varsa da durur.  Duran takipler açısından, konkordatodan önce haciz konulmuş ise bu hacizler konkordatonun kesinleşmesi ile düşer.

 

Borçlunun Tasarruf Yetkisi Kısıtlıdır

 

Borçlunun malları üzerindeki tasarruf yetkisi komiserin denetiminde olmak kaydıyla devam eder.

 

Borçlu ile Müteselsil Borçlu Olanlardan ve Kefilinden Talep Etmek Yasaktır

 

Eğer alacaklı konkordatoyu kabul etmişse, borçlunun kefillerinden veya borçlu ile müteselsilen borçlu olanlardan alacağını talep edemez. Ama kabul etmemişse, onun için böyle bir yasak yoktur.

 

Konkordatonun İptal Edilebilir mi?

 

Evet, böyle bir durum borçlunun dürüst olmayan hareketlerle konkordatonun tasdikini sağladığı anlaşılırsa, olabilir. (Konkordatonun Feshi)

 

Bunun dışında, borçlu konkordato planına uygun olarak borçlarını tam ve zamanında ödemezse de, alacaklılardan biri Konkordatonun Feshini isteyebilir.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.