" /> Ceza Davası Nasıl Açılır?
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Ceza Davası Nasıl Açılır?

Ceza Davası Nasıl Açılır? Çok merak edilen konu hakkında kolay anlaşılır ve güncel bilgiler içeren yazımızı okuyabilirsiniz.

Ceza Davası Nedir?

Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturulan suç şüphesi sonrasında suçun işlendiğine dair yeterli şüphenin oluşması ile, yargılanması ve neticesinde cezalandırılması için Ceza Mahkemelerinde dava açılır.

Ceza Davası Nasıl Açılır?

Ceza davası bireyler tarafından doğrudan açılamaz, ancak savcılık makamı tarafından açılabilir.

Eğer söz konusu suç takibi şikayete bağlı suçlardan ise, suçtan zarar gören kişinin 6 ay içinde yapacağı şikayet sonrasında savcılık tarafından soruşturma başlatılır, deliller toplanır ve uygun bulunursa ceza davası açılır.

Bunun dışında takibi şikayete bağlı olmayan suçlar açısından, savcılık kendiliğinden soruşturma başlatıp, soruşturmayı yürütüp dava açabilir. Bu soruşturmanın başlaması için şikayet şart değildir, savcılık makamının bir şekilde suçtan haberdar olması (ihbar yolu, basın-yayın yolları vs) ile soruşturma kendiliğinden başlar.

İster takibi şikayete bağlı suç olsun ister olmasın, neticesinde açılan tüm ceza davaları kamu davasıdır.

Savcı Davayı Ne Kadar Sürede Açar?

Ceza Davası Nasıl Açılır?

Savcı davayı iddianame ile açar. İddianamede, şüphelinin, mağdurun kimlikleri, hangi suçun işlendiği, suça ilişkin toplanan delillerin neler olduğu, sanığa verilmesi gereken cezanın ne olduğu belirtilir ve ilgili ceza mahkemesine (ağır – asliye) sunar.

İddianameyi alan ceza mahkemesi hakimi iddianameyi inceler ve 15 gün içerisinde eğer bir eksiklik görmüşse iade eder. Bu eksiklikler savcılık tarafından tamamlandıktan sonra yine iddianame sunulur.

Mahkeme tarafından bu iddianamenin kabulüne dair karar verilmesiyle ceza davası açılmış sayılır.

Buraya kadar geçen sürenin önceden bilinmesi, öngörülmesi mümkün olmadığı gibi, azami bir süresi de yoktur. Savcılık tarafından yapılan soruşturma bir kaç gün de bir kaç yıl da sürebilir.

Kamu Davası Ne Kadar Sürede Açılır?

Bu soruya da cevabımız aynıdır. Burada sadece günlük dilden kaynaklanan ifade farklılığı vardır ancak hukuken yukarıdaki ile aynı sorudur. Savcılık tarafından yapılan soruşturma bir kaç gün de bir kaç yıl da sürebilir.

Savcılık Soruşturması Nasıl Olur?

Savcı tarafından suça ilişkin şikayetin ulaşması ile veya kendiliğinden araştırabileceği suçlar bakımından suçtan haberdar olması ile bir soruşturma dosyası açılır. Savcı suçtan zarar görenlerin, şüphelilerin, tanıkların ifadelerine başvurabilir. Kolluk marifeti ile, arama, zorla getirme gibi yöntemleri kullanarak araştırma yapabilir. Başka bir ifade ile savcı suç ile ilgili tüm delilleri toplar.

İşte bu delillerin toplanması ile şüphelinin suçu işlediğine kanaat getirilir ve dava açılır. Aksi halde Kovuşturmaya Yer Olmadığına karar verilir. 

Ceza Dava Dosyası Sanık Kime Denir?

Savcılık soruşturması sırasında suçu işlediği düşünülen kişi, yani suçun faili, şüpheli iken ceza davasının açılması ile sanık sıfatını alır. Cezası kesinleşene kadar sanık olarak ifade edilir.

Ceza Dava Dosyası Müşteki Kime Denir?

Müşteki işlenen bir suçtan zarar gören anlamına gelmektedir. Daha basit ifade etmek gerekir ise suçun mağduruna müşteki denir.

Ceza Dava Dosyası Katılan Kime Denir?

Her ne kadar suçun mağduru da olsanız, ceza davası açıldığında dava kamu adına açılır. Suçtan zarar gören müştekilerin, ceza yargılaması sırasında, ceza davasına katılmak istediklerini talep etmeleri ve mahkemenin bu talebi kabul etmesi ile Katılan/Müdahil olarak ceza yargılamasına dahil olabilirler.

Ceza Davasında Avukat Tutmak Zorunlu mudur?

Ceza yargılamasında kanunla belirlenen bir takım durumlarda, sanık veya müştekiler açısından zorunlu avukatlık kurumu vardır. Bu durumda olan kişiler için devlet ücretsiz olarak avukat atayabilir ya da kişi isterse kendi özel ceza avukatı ile kendisini temsil ettirebilir.

Bunun dışında kalan durumlarda da bir ceza avukatı ile çalışmak her zaman olumlu neticeler verecektir. Zira ceza yargılamasının sonuçları hukuk yargılamasına göre daha ağırdır. Sonradan giderilmesi mümkün olmayan zararlar yaşamamak için uzman bir ceza avukatından hizmet almanızı tavsiye ederiz.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.