" /> Tehdit Suçu ve Cezası
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Tehdit Suçu ve Cezası

 

Tehdit Suçu ve Cezası ile ilgili bilinmesi gereken genel bilgileri bu yazımızda bir araya getirdik.

 

Tehdit Suçu Nedir, Unsurları Nelerdir?

 

Tehdit Suçu ve Cezası; TCK’nun 106. maddesinde yer almaktadır. Bu maddeye bakıldığında, Tehdit Suçu’nun, Basit ve Nitelikli olmak üzere iki şekilde ele alındığının kabulü gerekmektedir.

 

İlk olarak ”Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi” ifadesiyle hayata, vücut dokunulmazlığına veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir tehditleri kişinin hem kendisine hem de yakınlarına karşı yöneltilmesini cezai yaptırıma bağlamıştır.

 

İkinci olarak ise; “Malvarlığı itibariyle büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit” ifadesiyle malvarlığına yönelik tehditleri yalnızca kişinin kendisine yönelik olduğu takdirde cezai yaptırıma bağlamıştır.

 

Sonuç olarak da; hayata, vücut veya cinsel dokunulmazlığa karşı tehdit (nitelikli) ve mal varlığına karşı tehdit (basit) olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür.

 

Basit Tehdit Suçu; kişinin mal varlığı değerlerine yönelen ve bu değerlere zarar verileceğinin söylenmesi ile oluşur. Burada mağdur, kendi mal varlığına yönelik ciddi ve muhtemel bir zarar potansiyeli görmeli ve korkması kuvvetle muhtemel olmalıdır.

 

Örneğin “senin arabanı çizeceğim, yakacağım, bozacağım gibi…”

 

Basit Tehdit Suçu’nun Cezası Nedir?

 

Basit Tehdit Suçunun cezası, TCK’nun 106. maddesine göre, 6 aya kadar hapis veya para cezasıdır.

 

Basit Tehdit Suçu Şikayete Tabii Midir?

 

Evet, Tehdit Suçu’nun basit hali 6 aylık şikayet süresine tabidir. Bu süre mağdurun, suçu ve faili öğrenmesi ile başlar.

 

Mağdur, belirttiğimiz bu 6 aylık sürede, savcılığa suç duyurusunda bulunmalıdır.

 

Nitelikli Tehdit Suçu ise; kişinin kendisine ve-veya yakınlarına karşı işlenir. Yakınları ifadesinin sadece akrabaları kapsamadığını, mağdurun yakın ilişkide olduğu üçüncü kişileri kapsadığını belirtelim.  

 

Yani, kişinin kendisinin veya yakınlarının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen tehdit, nitelikli kabul edilecek ve cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olacaktır. (seni öldürürüm, aileni kaldırırım gibi..)

 

Ayrıca, Basit Tehdit Suçu dışındaki tehdit suçlarının da şikayete tabi olmadığını belirtelim.

 

Tehdit Suçu Ağırlaştırıcı Sebepleri Nedir?

 

Türk Ceza Kanunu’nun Tehdit Suçunu düzenleyen 106. maddesine göre suçunun aşağıdaki şekillerde işlenmesi suçun nitelikli halini oluşturur. Buna göre:

 

☆ Suçun silahla işlenmesi,

☆ Birden fazla kişiyle birlikte işlenmesi,

☆ Failin kendisini tanınmayacak hale getirerek işlenmesi,

☆ İmzasız mektup veya özel işaretler kullanılarak işlenmesi,

☆ Suç örgütlerinin oluşturduğu korkudan yararlanarak işlenmesi hallerinde verilecek ceza ağırlaştırılacaktır.

 

Tehdit suçunun yukarıdaki ağırlaştırıcı sebeplerinin en az birinin mevcudiyetiyle işlenmesi halinde verilecek ceza artacak ve tayin edilecek ceza miktarı 2 ila 5 yıl arası hapis cezası olacaktır. Ayrıca eğer tehdit suçu birden fazla defa işlendiyse zincirleme suç hükümlerinin gereği olarak failin yukarıda belirtilenden daha fazla ceza alması söz konusu olacaktır.

 

Tehdit Suçu İle İlgili Tazminat Davası Açılabilir mi?

 

Her somut olay için ayrıca değerlendirilmek şartıyla, genel olarak açılabileceğini söylemek mümkündür. Tehdit Suçundan dolayı hem sanık hem de müşteki tazminata belli koşullarda hak kazanabilir. Şöyle ki;

 

Tehdit Suçundan yargılanan sanık eğer beraat ederse, bu beraat kararının kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde, müşteki aleyhine tazminat davası açabilir. Bu davanın açılması sebebi, sanığın işlemediği bir suçtan yargılanmasına sebebiyet vermektir.

 

Tehdit Suçundan açılan davada eğer sanığın bu suçu işlediği kabul edilir ve bu karar kesinleşirse bu sefer de müşteki, “şeref ve haysiyetine yapılan saldırıdan dolayı uğradığı üzüntü” sebebi ile tazminat davası açabilir.

 

Tehdit Suçuna İlişkin Dava Hangi Mahkemede Açılır?

 

Tehdit Suçuna ilişkin davalar savcılar tarafından Asliye Ceza Mahkemelerinde açılır.

 

Tehdit Suçu Nasıl İspatlanır?

 

Ceza mahkemelerinde suçun işlendiğinin veya işlenmediğinin ispatı oldukça önemlidir. Ceza mahkemelerinde, hukuk mahkemelerinde olduğu gibi kesin süreleri olan bir yargılama yoktur. Ceza muhakemesinde aslolan maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Bu nedenle hem mağdur hem de sanık, suça ilişkin delillerini serbestçe ortaya koyabilir.

 

Ancak bunun nasıl yapılacağına ilişkin genel bir bilgi verebilmek maalesef mümkün değildir. Bunun en iyi yapacak olanlar hukuk eğitimi almış uzman avukatlardır. Bu nedenle, böyle bir suçun mağduru veya faili iseniz en hızlı şekilde bir avukattan hizmet almanızı öneririz.

 

Kaldı ki; tehdit suçunun ispatı mağdur bakımından son derece önemlidir. Dolayısıyla mağdurun, kendisine gelen tehdit içerikli söz veya yazıları ispatlayacak delilleri silmemesi, bunları saklaması gerekir.

 

Tehdit İçeren Telefon Görüşmesini Kaydetmek Suç mudur?

 

Genel olarak bilindiği üzere, i̇zin alınmadan yapılan ses ve görüntü kayıtları; Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu başta olmak üzere bir takım suçların oluşmasına sebep olabilir. Bu nedenle de, hem hukuk hem de ceza yargılamasında, bu yolla edinilen delillere itibar edilmemektedir.

 

Ancak tehdit suçu ile ilgili olarak, mağdurun, kendisine yapılan tehditi başka bir şekilde ispatlama şansı yoksa ve bu konuda Mahkeme ikna olursa, mağdurun kaydetmiş olduğu ses kayıtları delil olarak kullanılabilir.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.