" /> Evlilik Dışında Doğan Çocuğun Velayeti
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Evlilik Dışında Doğan Çocuğun Velayeti Sorunsalı

Evlilik Dışında Doğan Çocuğun Velayeti Kimdedir?

 

Evlilik Dışında Doğan Çocuğun Velayeti konusunda, daha önceki yazılarımızda da kısmen bilgiler vermiş idik. Tarafımıza bu konuda sıkça soru ulaşması karşısında konu ile ilgili bilgileri tekrar etmek ve toplamak gerektiği kanısına vardık.

 

Evlilik Dışında Doğan Çocuğun Velayeti Türk Medeni Kanunu’nun amir hükmü gereğince annededir. Bu kuralın bir istisnası yoktur. Çocuk evlilik dışında doğmuşsa, babası olsun veya olmasın, velayeti annesinindir. Babası var ve belli ise ve çocukla soybağı dava veya tanıma yolu ile kurulmuşsa, babaya doğrudan bir velayet hakkı sağlamaz.

 

Evlilik Dışında Doğan Çocuğun Velayeti Baba’ya Verilir mi?

 

Evlilik dışından doğmuş çocuğun velayetinin babaya verilmesi konusunda, taraflar anlaşmış olsalar dahi bunu kendi aralarında düzenleyecekleri veya nüfus dairesinde yapacaklarını herhangi bir işlemle düzenleyemezler. Velayet, kamu düzenini ilgilendiren bir husus olduğundan bu konudaki değişiklikleri bireyler kendileri yapamazlar.

 

O halde yapılması gereken baba tarafından Velayetin Değiştirilmesi Davası açılmasıdır. Velayetin değiştirilmesi davası ile ilgili yazımızda ayrıntılı bilgilere ulaşmanız mümkündür. O sebeple burada tekrar anlatmayacağız.

 

Evlilik Dışında Doğan Çocuğun Velayeti Baba’ya Verilmez İse Baba Ne Talep Edebilir?

 

Bu konuda açılacak davaların terditli olarak açılması gerektiği kanaatindeyiz. Diğer bir ifade ile mahkeme tarafından ilk talebiniz reddedilirse bir sonraki, o da reddedilirse bir sonraki talebiniz hakkında karar verilmesini talep etmelisiniz.

 

Bu şekilde dava açmak isteyen müvekkillerimize genellikle, öncelikle çocuğun velayetinin talep edilmesini, bu talebin kabul edilmemesi halinde, Ortak Velayet tesis edilmesine karar verilmesini, bu talebin de kabul edilmemesi halinde, -daha önceden bu konuda verilmiş veya değiştirilmesi gereken bir hüküm yok ise- çocuk ile kişisel ilişki tesisinin kurulmasının talep edilmesini tavsiye ediyoruz.

 

Çocuk ile Kişisel İlişki Tesisi Nasıl Yapılır?

 

Bu ifade ile, çocuk üzerinde velayet hakkı bulunmayan babanın, çocuğu ile hangi zamanlarda görüşebileceğinin belirlenmesi anlatılmaktadır. Velayetin anne tarafından kullanıldığı durumlarda, çocuk ile babası arasındaki kişisel ilişki tesisi hakim tarafından belirlenir. Hakim çocuğun sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararlarını göz önünde bulundurarak çocuk ile babanın hangi tarihlerde, ne kadar, nasıl ve nerede görüşeceğine karar verir.

 

Çocuk ile Kişisel İlişki Tesisi Kararına Aykırı Davranılır ise Ne Olur?

 

Her iki taraf da (anne-baba), hakim tarafından konulan kurallara kesin bir şekilde uymalıdır. Uymayan aleyhine suç duyurusunda bulunulması mümkündür. Ayrıca eğer anne, karara uygun bir şekilde çocuğu babası ile görüştürmez ise, babanın İcra Müdürlüğü’ne başvurarak, i̇cra kanalı ile Çocuk Teslimi’ni istemesi mümkündür.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.