" /> İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu

 

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu hakkında merak edilen bilgileri derlediğimiz yazımızı buradan okuyabilirsiniz.

 

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu Nedir?

 

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu TCK’nun 184. maddesinde düzenlenmiş ve 12 Ekim 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Suçun kanun maddesindeki düzenlenme şekli oldukça önemli olduğundan madde metnini yazımıza dahil etmeyi uygun bulduk. Şöyle ki;

 

MADDE 184 – (1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

(2) Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

 

(3) Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

(4) Üçüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde uygulanır.

 

(5) Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.

 

(6) İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.

 

Madde metninden de anlaşıldığı üzere bu suç çevreyi koruyan bir suçtur. Bu nedenle mağduru sadece kamu olabilir. Tüzel veya gerçek kişiler ceza davalarına suçtan zarar gören taraf olarak katılamazlar.

 

Özetlemek gerekirse; belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde hukuka aykırı bir yapı inşa edilmesi veya hukuka aykırı inşa edilen yapının kullanılması için gerekli altyapı hizmetlerinin sağlanması halinde bu suç oluşacaktır.

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu Faili Kimdir?

 

Bu suç, imar yasalarına aykırı bir şekilde binayı yapan kişi tarafından işlenir. Bu yapı başkasına satılmış veya başkası tarafından kullanılıyor olabilir. Bu durumda da yine, binayı kullananlar değil, binayı ruhsata, imar kurallarına aykırı olarak inşa eden kişi fail olacaktır. Ceza davası bu kişi aleyhine açılacaktır.

 

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu Beraat Edilebilir mi?

 

Her ceza yargılamasında failin beraat etme imkanı vardır. Bu, suçu işlemediğinin anlaşılması halinde olacağı gibi, teknik ve hukuksal yanlışlar dolayısı ile de olabilir.

 

Yazımızın konusu suçta ise, sanığın, binayı yapan kişi olmadığı ortaya çıkarsa, beraat edecektir.

 

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu Zamanaşımı Nedir?

 

Yukarıda bahsettiğimiz gibi bu suç kişilere karşı değil çevreye karşı işlenen bir suçtur. Bu nedenle de şikayete bağlı bir suç değildir.

 

Savcılar tarafından yapılacak soruşturma neticesinde sanık hakkında suçun işlenmesinden itibaren 8 yıl içinde dava açılması gerekir. (dava zamanaşımı) Aksi halde, sanık hakkında ceza davası açılamaz.

 

Bu suç ile ilgili bir başka önemli noktada, 184. maddesinin 5. fıkrasıdır. Bu hükme göre; maddenin 2. ve 3. fıkrası, 12 ekim 2004 tarihinden önce yapılmış binalar ile ilgili uygulanmayacak oluşudur.

 

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir?

 

Ceza yargılaması neticesinde suçlu bulunan sanık hakkında, eğer sanığın sabıkası yoksa ve mağdurun veya kamunun uğradığı zararı giderirse hakkında verilecek mahkumiyet hükmünün açıklanması ertelenebilir.

 

Ancak imar kirliliği suçu nedeniyle sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilmesi mümkün değildir. Çünkü, TCK md. 184/5’te bu suçun faili açısından özel bir etkin pişmanlık hali düzenlenmiştir.

 

Bu etkin pişmanlık hükümlerine göre, sanık, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale getirirse hakkında ceza davası açılmaz, açılmış ise de dava düşer.

 

Bu özel düzenleme nedeni ile sanık hakkında HAGB verilemez. Ancak koşulları varsa hapis cezasının ertelenmesine karar verilebilir.

 

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu Cezası Nedir?

 

İmar kirliliğine neden olma suçunun cezası, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. Bu suçtan suçlu bulunan sanık hakkında adli para cezası verilmeyeceği gibi sadece verilen hapis cezası paraya çevrilebilir.

 

İmar Kirliliğine Neden Olma İdari Para Cezası Nedir?

 

Bu suçu işleyenlere ayrıca i̇dari para cezası da verilmektedir. Ancak bu ceza, ceza yargılaması kapsamında verilen bir ceza değil, idare tarafından yapılan bir işlemdir ve başka kurallara tabiidir. İdari para cezasına karşı da dava açabilmek mümkündür. Bunun için açılması gereken İdari Davalar hakkında yine uzman bir avukat yardımını şiddetle tavsiye ederiz.

 

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu Savunma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

 

Bu konuda genel bilgiler vermek mümkün değildir. Eğer bu şekilde bir davanın sanığı iseniz hızlı bir şekilde uzman bir ceza avukatından hizmet almanızı tavsiye ederiz. Ceza yargılamasında avukatın rolü çok büyüktür. Bunun yerine kendiniz, internetten veya etraftan edindiğiniz bilgiler ile savunma yaparsanız, daha sonra telafi edilmesi mümkün olmayan zararlara uğrayabilirsiniz.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.