" /> İnternet Yoluyla Hakaret Suçu
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

İnternet Yoluyla Hakaret Suçu

İnternet Yoluyla Hakaret Suçu hakkında her internet kullanıcısının bilmesi gerekenleri bu yazımızda paylaştık.

Hakaret Suçu

 

Genel olarak hakaret suçu kavramı ve cezası ile ilgili ayrıntılı bilgileri Hakaret Suçu ve Cezası başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.

 

İnternet Üzerinden Hakaret Suçu Farklı Mıdır?

 

Günümüzde internet kullanımı son derece yaygındır. Artık 7’den 70’e herkesin elinde bir akıllı telefon, evinde Wi-Fi, Facebook, Twitter, İnstagram gibi sosyal mecralarda hesapları bulunmaktadır.

 

Bu hesaplar aracılığı ile insanlar hem fikirlerini hem de özel hayatları ile ilgili her çeşit bilgileri paylaşmaktadırlar. Ve bu bilgiler son derece hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Bu nedenle saldırıya açık hale gelmekte pek fazla korunmaları mümkün olmamaktadır.

 

İnternet ortamında “anonim” olma şansı da oldukça yüksek olduğundan, insanlar beğenmedikleri her paylaşım hakkında, tespit edilemeyeceği düşüncesi ile hakarete varan yorumlar veya suç içerikli paylaşımlar yapabilmektedirler. Bu durumunun internet kullanımının artması ile doğru orantılı bir şekilde arttığı düşünüldüğünde, internet yolu ile hakaret suçunun da ayrı bir tanıma ihtiyaç duyduğunu söyleyebiliriz.

 

Hakaret suçu genel olarak, bir kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde ispat edilemeyen bir isnatta bulunulması veya sövmek (küfretmek) yoluyla bir kişinin onur, şeref ve saygınlığına saldırılmasıdır.

 

İnternet yolu ile hakaret suçu ayrı bir suç olarak kanunda düzenlenmemiştir, fakat, TCK’nun 125. maddesinde;  ‘..Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde..’ huzurda işlenmiş sayılacağı düzenlenmiştir. İnternet; iletişim aracı ses, yazı ve görüntüyü de içerebilen çok yönlü iletişim aracı olmasından dolayı, internet yoluyla işlenen hakaret suçu, kanun hükmü gereği huzurda yapılmış sayılacaktır.

 

İnternet Yoluyla Hakaret Dilekçe Örneği Nasıldır?

 

Hakaret suçunun mağduru, 6 ay içerisinde şikayet hakkını kullanarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmalıdır. Bu şikayet için dilekçe yapabileceği gibi, doğrudan savcılıkta şikayetini zapta geçirebilir. Anlaşılacağı üzere, hakaret suçunun şikayet edilmesi için bir dilekçe şekil şartı yoktur.

 

Sosyal Medyada Hakaret Cezası Nedir?

 

Sosyal medyada hakaret de huzurda işlenmiş sayılacağından, Hakaret Suçu ile ilgili yazımızda, bu suçun cezası ile ilgili ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz.

 

İnternet Üzerinden İşlenen Hakaret Suçunda Yetkili Mahkeme Hangisidir?

 

İnternet yoluyla işlenen hakaret suçu da, suçun işlendiği yer veya zararın meydana geldiği yer Asliye Ceza Mahkemelerinde görülür.

 

İnternet Yoluyla Hakaret Suçunu Nasıl İspatlarım?

 

İnternet yolu ile yapılan paylaşımlar ne kadar hızlı bir şekilde yayılıyor ise, suç içerikli paylaşımlar da o hızla silinebiliyor. O nedenle, bu şekilde bir paylaşımla karşılaşıldığı zaman, teknolojik anlamda mümkün olan yöntemlerle paylaşımı kayıt altına almak gerekmektedir. Yoksa silinmiş bir internet içeriğinin bulunması, savcılık tarafından bunun araştırılarak bulunması çok güçtür.

 

Hakaret İçerikli Paylaşımı İnternetten Kaldırılmasını Nasıl Sağlayabilirim?

 

Savcılık nezdinde yapacağınız şikayette bu paylaşımın da kaldırılmasını talep etmeniz ve savcı tarafından kabul görmesi halinde, ilgili birime savcı tarafından talimat yazılarak kaldırılması sağlanır.

 

İnternet Yoluyla Hakaret Suçu İle İlgili Avukat Tutmalı Mıyım?

 

Bu suçun mağduru ya da şüphelisi olabilirsiniz. Bunu öğrendiğiniz zaman hızlı bir şekilde uzman bir avukattan destek almanızı tavsiye ederiz. Zira öncelikle savcılık tarafından yapılan soruşturmanın avukatınız tarafından sizin lehinize olacak şekilde titizlikle takip edilmesi gerekecektir.

 

Soruşturma sonrası ceza dava açılır ise bu davanın da yine avukatınız tarafından takip edilmesi, bununla birlikte tazminat davası açılıp açılmayacağının takdiri konusunda avukattan görüş alınması oldukça önemlidir.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.