" /> Takibi Şikayete Bağlı Suç
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Takibi Şikayete Bağlı Suç

Takibi Şikayete Bağlı Suç hakkında genel ve güncel bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz.

 

Takibi Şikayete Bağlı Suç Ne Demektir?

 

Ceza Hukuku ile ilgili diğer yazılarımızda da bahsettiğimiz gibi, bazı suçlarla ilgili ceza kovuşturmasının başlayabilmesi şikayet edilmiş olması gerekir.

 

Suçtan zarar gören tarafından savcılığa yapılması gereken bu şikayet olmadan savcılık tarafından kendiliğinden soruşturma başlatılamaz.

 

Şikayet Süresi Ne Kadardır?

 

Suçtan zarar gören mağdur ‘fiil’ (suçu) ve ‘faili’ (suçu işleyeni) öğrenmesinden itibaren 6 ay içinde şikayette bulunmak zorundadır. Şikayet hakkının kullanılabilmesi için  mağdurun hem faili hem de fiili öğrenmesi gerekir. Bu süre her ne olursa olsun, 8 yılı geçemez. Bu süre dava zamanaşımı süresidir.

 

Süresinde yapılmayan şikayet sonucunda savcı tarafından Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığı kararı verilir.

 

Şikayete Bağlı Suçlarda Şikayetten Vazgeçme Nasıl Olur?

 

Şikayet neticesinde başlatılan soruşturma aşamasında veya daha sonra dava aşamasında, karar çıksa dahi karar kesinleşinceye kadar mağdur şikayetinden vazgeçebilir.

 

Soruşturma aşamasında vazgeçerse; savcı tarafından takipsizlik kararı, dava aşamasında vazgeçerse da hakim tarafından düşme kararı verilir.

 

Yapılan vazgeçme geri alınamaz, daha sonra aynı konu hakkında yeni bir delil yok ise şikayet edilemez.

 

Takibi Şikayete Bağlı Olmayan Suçlar Hangileridir?

 

Aşağıda saydığımız Takibi Şikayete Bağlı Suçlar dışında kalan ve Türk Ceza Kanununda tanımlanmış diğer suçlar şikayete tabii değildir. Bu suçlarla ilgili savcılar kendiliğinden soruşturma başlatabilir.

 

Takibi Şikayete Bağlı Suçlar Hangileridir?

 

Takibi şikayete bağlı suçlar TCK’nun çeşitli maddelerinde sayılmıştır. Bunlar;

 • Basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte kasten yaralama suçu
 • Taksirli Yaralama (Bilinçli Taksir hali hariç)
 • Cinsel Saldırı
 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki
 • Cinsel Taciz
 • Malvarlığına Yönelik Tehdit
 • Konut Dokunulmazlığının İhlali
 • İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali
 • Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma
 • Hakaret (Kamu Görevlisine Görevinden Ötürü İşlenen Hariç)
 • Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar (Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme ve Veri Yok Etmeme Hariç)
 • Hırsızlık Suçunda daha az cezayı gerektiren hallerde
 • Kullanma Hırsızlığı
 • Mala Zarar Verme
 • Güveni Kötüye Kullanma/Emniyeti Suistimal
 • Bedelsiz Senedi Kullanma
 • Dolandırıcılık Suçunda Daha Az Cezayı Gerektiren Hallerde
 • Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf
 • Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep
 • Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması
 • Aile Hukukunda Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali
 • Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi ve Belgelerin Açıklanması
 • Yabancı Devlet Temsilcilerine Karşı İşlenen Hakaret Suçu’dur.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.