" /> Boşanma Sürecinde Ortak Konutun Akıbeti
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Boşanma Sürecinde Ortak Konutun Akıbeti

Boşanma Sürecinde Ortak Konutun Akıbeti hakkında tarafımıza ulaşan soruları bu yazımızda cevaplamaya çalıştık.

 

Boşanma Sürecinde Ortak Konutun Akıbeti Nasıl Olur?

 

Boşanma Sürecinde Ortak Konutun Akıbeti

Bu soruya cevap vermek için öncelikle başka soruların cevabını bulmak önemlidir. Ortak Konut ifadesinden kasıt; ‘tarafların boşanma davası açılmadan önce ya da boşanma sırasında beraber oturdukları ev’dir.

 

Bu ev, kiralık olabileceği gibi, taraflardan birine de ait olabilir veya hala kredi borcu ödenen bir ev olabilir.

 

Eğer Boşanma Kararı Kesinleşmişse?

 

Boşanma davası boşanma kararı ile sonuçlanmış ve bu karar kesinleşmişse, taraflar artık birbirleri için 3. kişidir.

 

Eşlerden biri diğerine ait evde oturmaya devam ediyorsa, evin sahibi olan eş, El Atmanın Önlenmesi Davası açarak, eski eşinin tahliyesini sağlayabilir. Eşin tahliye etmediği süreler için de Ecrimisil talep edebilir.

 

Eğer Boşanma Davası Henüz Sonuçlanmamışsa?

 

Boşanma davası açıldıktan, boşanma davası kesinleşene kadar geçen sürede taraflar arasındaki evlilik hukuken geçerliliğini korumaktadır. Bu nedenle, eşler birbirlerine karşı 3. kişi sayılmazlar. Ve bu yüzden de boşanma sürecinde diğer eş aleyhine, 3. kişilere açılabilen davalar açılamaz. (i̇cra takibi, tahliye, el atmanın önlenmesi gibi…)

 

Böyle durumda, hakim tarafından eşlerden birine konutun tahsis edilmesi kararı verilebilir. Bu husus, Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 5. maddesinin b bendinde düzenlenmiştir.

 

Bu maddeye göre; hakim, eğer eşlerden birinin bu kanun kapsamında korunması gerektiğini düşünüyor ise, ve korunması gereken eş ortak konuta giremiyor ise; “Ortak Konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.” hükmüne uygun olarak evin tahsisine karar verebilir.

 

Diğer Eş Karara Rağmen Evden Çıkmazsa?

 

Mahkemenin bu kararı diğer eşe tebliğ edildikten sonra eş bu karar uygun olarak evi tahliye etmezse bu sefer şikayet üzerine mahkeme tarafından eşin hapisle tazyikine karar verilir.

 

Yazımızndan da anlaşılacağı üzere, bu süreç oldukça teknik bilgi ve tecrübe gerektiren karmaşık bir süreçtir. İçinde bulunduğunuz durum ve bu durum karşısında yapabilecekleriniz sadece uzman bir Aile Hukuku Avukatı tarafından tespit ve tavsiye edilebilir. Bu nedenle sonrasından daha büyük zararlara uğramamak için uzman bir avukattan hizmet almanızı tavsiye ederiz.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.