" /> Evlat Edinmenin Şartları
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Evlat Edinmenin Şartları

 

Evlat Edinmenin Şartları her ne kadar teknik ve her olay için özel olsa da mevzuata uygun hukuken belirleyici olanları sizin için bu yazımızda derledik.

 

Evlat Edinmenin Şartları Nelerdir?

 

Bu şartlar, evlat edinilecek olan kişinin yaşına göre ayrı ayrı düzenlenmiştir. Diğer bir ifade ile 18 yaşından küçükler ve 18 yaşından büyüklerin evlat edinilmesine ilişkin şartlar birbirinden farklıdır. Şöyle ki;

 

18 Yaşından Küçük Olanların Evlat Edinilmesi

 

  • Evlat edinecek eşler birlikte evlat edinmek zorundadırlar. Evli olmayan kişiler, birlikte evlat edinemezler.

Evli olan eşlerden birisinin tek başına evlat edinmesi mümkün değildir. Evli olmayanlar da başka birisi ile değil ancak tek başlarına evlat edinebilirler.

 

Evli Olduğu Halde Tek Başına Evlat Edinememe Kuralının İstisnası Var mıdır?

 

Eğer ki, diğer eş ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun ise veya iki yılı aşkın süreden beri nerede olduğunun bilinmiyorsa veya mahkeme kararıyla iki yılı aşkın süreden beri eşinden ayrı yaşamakta olması yüzünden birlikte evlat edinemiyorsa ve bu durumu ispat ediyorsa evlat edinebilir.

Evlat Edinmenin Şartları

  • Evlat edinecek eşlerin evlilikleri en az 5 yıl sürmüş olmalı veya eşler 30 yaşını doldurmuş olmalıdırlar.
  • Şayet 30 yaşını doldurmuş olan eşler, evlilikleri henüz 5 yıl sürmemiş olsa dahi evlat edinme hakkına sahip olacaktır.

Bu iki şartla amaçlanan evlat edinecek kişilerin ve/veya evliliklerinin belli bir olgunluğa erişmiş olmasıdır.

  • Küçüğün ana ve babasının rızası olmalıdır : Küçüğün anne ve babasının mahkeme huzurunda evlat edinme işlemine birlikte onay vermeleri gerekmektedir. Ama çocuğu evlat edinecek aileyi bilmek veya tanımak zorunda değildirler.

 

Evlat Edinilecek Çocuk, Çocuk Esirgeme Kurumunda Yaşıyorsa veya Anne ve Babası Yoksa Kimden İzin Alınır?

Bu durumda küçüğe atanmış vasi’nin onayı alınmalıdır.

 

Verilen Rıza Geri Alınabilir mi?

Hayır anne ve baba, mahkeme huzurunda verdikleri rızayı geri alamazlar.

 

Çocuğun Öz Ana Ve Babasının Rızasının Alınması Koşulunun İstisnası Var Mıdır?

Evet vardır. Eğer, çocuğun anne ve babasının kim oldukları ve uzun süredir nerede oldukları bilinmiyorsa veya ikisi de ayırt etme gücünden sürekli yoksunlarsa ya da çocuğa karşı bakım ve özen yükümlülüklerini yerine getirmiyorlarsa, ana ve babasının rızası aranmaz.

  • Evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olmalıdır. Bunun için koruyucu aile kurumu kuralları uygulanacaktır.

 

18 Yaşından Büyük Olanların Evlat Edinilmesi

18 yaşını doldurmuş ve/veya kısıtlı olan kişilerin de evlat edinilmesi mümkündür. Buna ilişkin koşullarda kanunda açıkça sayılmıştır. Şöyle ki;

  • Evlat edinecek kişinin varsa alt soyunun (çocuğu, torunu, evlatlığı vs), evli ise eşinin, açık onayı bulunmalıdır.
  • Evlat edinen kişi, en az 5 yıldan beri evlat edineceği kişiye bakmış olmalıdır
  • Evlat edinecek kişi ile evlat edinilen arasında en az 18 yaş olmalıdır.
  • Evlat edinilecek kişinin rızası olmalıdır.

 

Evlat Edinmenin Sonuçları Nelerdir?

Evlat edinme işleminin hüküm ve sonuçları Medeni Kanun’un 314. maddesinde sayılmıştır. Bunlar;

1- Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin alt soyu ve eşi arasında evlilik yasak hale gelir.

2- Evlatlık, evlat edinenin mirasçısı olur.

3- Evlatlık küçük ise evlat edinenin soyadını alır. Evlât edinen isterse çocuğa yeni bir ad verebilir.

4- Ergin olan evlâtlık, evlât edinilme sırasında dilerse evlât edinenin soyadını alabilir.

5- Eşler tarafından birlikte evlât edinilen ve ayırt etme gücüne sahip olmayan küçüklerin nüfus kaydına ana ve baba adı olarak evlât edinen eşlerin adları yazılır.

6- Evlâtlığın, miras ve başka haklarının zedelenmemesi, aile bağlarının devam etmesi için evlâtlığın naklen geldiği aile kütüğü ile evlât edinenin aile kütüğü arasında her türlü bağ kurulur. Ayrıca evlâtlıkla ilgili kesinleşmiş mahkeme kararı her iki nüfus kütüğüne işlenir.  Böylelikle evlat edinilen kimse hem biyolojik ailesinin hem de evlat edinen ailesinin mirasçısı olur.

7- Bir Türk vatandaşının evlat edindiği yabancı reşit değilse ve ana babası bulunamıyorsa veya evlat edinilmekte vatansız kalıyorsa bu durumda Türk vatandaşı olur.

8- Evlât edinme ile ilgili kayıtlar, belgeler ve bilgiler mahkeme kararı olmadıkça veya evlâtlık istemedikçe hiçbir şekilde açıklanamaz.

9- Ana ve babaya ait olan haklar ve yükümlülükler evlat edinene geçer.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.