" /> Evlat Edinme Davası
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Evlat Edinme Davası

 

Evlat Edinme Davası Nedir?

 

Evlat Edinme Davası

Evlat edinme işlemi, ancak bu yöndeki bir mahkeme kararı ile hüküm ifade eder, geçerlilik ve kesinlik kazanır. Bu sebeple, evlatlık edinmek isteyen kişi veya kişilerin dava açması gerekmektedir. Bunun için öncelikle evlat edinilecek kişinin kim olduğunun belirli olması ve kanunun aradığı şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

 

Dava açılmadan önce, aranan koşulların var olup olmadığının tespiti ve tamamlanması için muhakkak bu konuda uzman bir avukattan destek alınız. Aksi takdirde büyük umut ve heveslerle başlanılan bu süreç olumsuz neticelenebilir.

 

Evlat Edinme Davası Neden Açılır?

 

Evlat edinme işlemi oldukça hassas ve devlet tarafından çok titizlikle incelenen, çocukların menfaatinin öne çıkarıldığı bir işlemdir. Ve kamu düzenini ilgilendirir. Kamu düzenine ilişkin bu tarz davalarda da mahkemelerin yetkileri oldukça geniştir. Çocuğun menfaatlerinin devlet tarafından korunması amaçlandığından, somut olayda çocuğa zarar verecek herhangi bir hususun bulunup bulunmadığı konusunda mahkeme istediği her araştırmayı yapabilecektir.

 

İşte açılan evlat edinme davasında da, evlat edinme işlemine ilişkin aranan koşulların taraflar tarafından taşınıp taşınmadığı incelenir. Buna göre mahkeme tarafından bir karar verilir.

 

Evlat Edinme Davası Hangi Mahkemede Açılır?

 

Bu dava, evlat edinenin ikametgahında bulunan Aile Mahkemesinde açılır. Eğer o yargı çevresinde Aile Mahkemesi yok ise dava, Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılacaktır.

 

Evlat Edinme Davası Ne Kadar Sürer?

 

Türkiye’de yapılan tüm yargılamalar için önceden bir tahminde bulunmak oldukça güçtür. Hem mahkemelerin yoğunluğu hem de prosedürün uzun ve karmaşık olması bu süreyi uzatmaktadır. Dava süresinde mahkeme tarafından kurumlara yazılar yazılacak, durumla ilgili uzman kişilerden raporlar alınacağından bu işlemlerin tamamlanması zaman alacaktır. En iyi tahminle 1 yılda neticeleneceğini söyleyebiliriz.

 

Ancak teknik ve zahmetli bir davadır. Bu nedenle uzman bir avukattan hizmet almayı ihmal etmeyiniz. Bu keyifli işlemin, dava sürecinde yaşanacak olası sıkıntılarla bozulmasına izin vermemenizi tavsiye ederiz.

 

Evlat Edinme Davası Mahkeme Tarafından Reddedilebilir mi?

 

Evet reddedilebilir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi, davanın konusu, evlat edinme işleminin koşullarının oluşup oluşmadığının tespitidir. Eğer bu koşullarda eksiklik var ise ve dava süresince tamamlanamayacak bir eksiklik ise mahkeme evlat edinme talebini reddedecektir.

 

Evlat Edinme İşleminin İptali, Kaldırılması veya Sonlanması Mümkün müdür?

 

Evet, aşağıda açıklayacağımız koşulların varlığı halinde, evlatlık ilişkisinin kurulmasına izin veren mahkeme nezdinde bir dava açılarak, evlatlık işleminin iptali talep edilebilir.

 

Gerçekten de evlatlık ilişkisinin kurulmasından sonra, kanunda belirtilen kişilerden birisinin izninin alınmamışsa evlatlık ilişkisinin kaldırılması istenebilir. Bu durumda dava açmaya hakkı olan taraf, izni alınmamış olan kişidir.

 

Evlat Edinme İşleminin İptali Davasını Kim Açabilir?

 

Evlat edinme işleminin esasına ilişkin eksiklik ve yanlışlık varsa Cumhuriyet savcısı veya bu işlemle ilgili olan herkes bu davayı açabilir.

Bu davada hakim tarafından yine çocuğun menfaati göz önünde bulundurularak karar verilecektir.

 

Evlat Edinme İşleminin İptali Açma Süresi Var mıdır?

 

Dava açmada hak düşürücü süre vardır ve bu süre; evlatlık ilişkisinin kaldırılması sebebinin öğrenilmesinden başlayarak bir yıldır.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.