" /> Apartman Çatı Tamirinin Kat Mülkiyeti Açısından Değerlendirilmesi
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Apartman Çatı Tamirinin Kat Mülkiyeti Açısından Değerlendirilmesi

Oturduğum Apartman Dairesinin Çatısı Akıyor Ne Yapmalıyım?

 

Apartmanın çatısı, apartmanın ortak yeridir. Sadece üst katta oturanı ilgilendiren bir durum değildir.

 

Eğer kiracı iseniz bu durumu derhal ev sahibinize bildirmeli ve gerekli tadilatın yapılmasını sağlamasını talep etmelisiniz. Eğer ev oturulamayacak kadar kötü durumda ise (çatı akması dolayısı ile) ve siz ev sahibinize bildirdiğiniz halde herhangi bir şey yapmıyorsa, sizin gerekli tadilatı yapıp (lüks masraf ve tadilattan kaçınarak) bunun bedelini ev sahibinizden istemeniz mümkündür. Uygulamada genellikle kira bedelinden mahsup etmek yolu ile bu bedel ev sahibinden tahsil edilmektedir. Ama bu zorunlu değildir.

 

Eğer ev sahibi iseniz (ya da kiracınız size bu durumu iletti ise) durumu derhal yönetime bildirmelisiniz. Yöneticinin yapması gereken, kat malikleri kurulunu toplantıya çağırarak, çatının tamiri için karar almaktır.

 

Ancak uygulamada bu şekilde nadiren olmakta genelde yönetim yaptırmamakta ya da diğer kat sahipleri tadilat bedeline katılmak istememektedir.

 

Eğer apartmanınızda bir yönetim yok ise, kat maliklerini toplantıya bizzat kendiniz çağırmalısınız. Eğer bu toplantıyı organize etmezseniz, çatı ile ilgili giderleri diğerlerinden talep etmeniz oldukça zorlaşacaktır.

 

Akan Çatıyı Yönetim Yaptırmıyor Ya da Diğer Kat Sahipleri Tadilat Masrafına Katılmıyorsa Ne Yapmalıyım?

 

Apartman Çatı Tamirinin Kat Mülkiyeti Açısından Değerlendirilmesi

Yukarıda açıkladığımız, olması gereken prosedür işlemiyorsa hızlı bir şekilde hukuki yollara başvurmanız gerekecektir.

 

Bunun için de öncelikle Tespit Davası açarak, çatının durumunu, tadilat gerekip gerekmediğini, tadilat gerekecek ise ne kadar masraf gerekeceğini ve bu çatı akmasından dolayı dairenizde meydana gelen zararın ne kadara tazmin edileceğini tespit ettirmeniz gerekmektedir.

 

Tespit Davası Nasıl Açılır?

 

Tespit davasının nasıl açılacağı ve koşullarının ne olduğu ile ilgili ayrıntılı yazımızı lütfen inceleyiniz.

 

Tespit Davasından Sonra Ne Yapmalıyım?

 

Tespit davası lehinize sonuçlanmış ise, yani bilirkişi marifeti ile çatıdaki hasar, tadilat için gerekli masraf ve uğradığınız zarar tespit edilmiş ise, burada belirlenen miktarların tarafınıza ödenmesi için Alacak ve Tazminat Davası açmanız gerekecektir.

 

Bu Davayı Nasıl, Hangi Mahkemede ve Kime Karşı Açmalıyım?

 

Bu davayı, yaptırdığınız tespite ilişkin dosyayı da ekleyerek, apartmanın bulunduğu yerde bulunan Sulh veya Asliye Hukuk Mahkemesinde (dava değerine göre belirlenecektir) açmalısınız.

 

Davayı diğer tüm kat maliklerine karşı veya sadece yöneticiye karşı açabilirsiniz.

 

Eğer yöneticiye karşı açarsanız, yönetici ya diğer maliklere davayı ihbar edecektir. Ya da davayı kazanmanız halinde tarafınıza gereken ödemeyi yapacak, diğer maliklere rücu ederek onlardan bu parayı toplayacaktır.

 

Sizin bu anlamda seçme şansınız vardır.

 

Bu Dava İçin Ne Kadar Masraf Gerekir?

 

Bu dava, talep edeceğiniz miktar üzerinden harçlandırılacaktır. Bu nedenle talep edilecek miktarın ne olduğu bilinmeden, masrafların tam olarak belirlenmesi mümkün olamayacaktır.

 

Harç dışında, bilirkişi, keşif ve diğer masrafların da dava açılışında peşin olarak alındığını hatırlatmak isteriz. Bu nedenle dava masrafı ile ilgili bilgileri en doğru şekilde avukatınızdan alabilirsiniz.

 

Apartmanın Çatısının Tamirine Tüm Daire Sahipleri de Katılmak Zorunda mıdır?

 

Evet katılmak zorundadır. Ancak bunun için de bir takim kurallar vardır. Öncelikle yapılacak tadilatın kendilerine bildirilmiş olması gerekmektedir. Yani kat malikleri kurulunun bu gündemle toplanmış olması gerekmektedir. (katılmayan kat maliki de masrafa katılmak zorundadır)

 

Çatıdaki hasarın tadilatının zorunlu veya faydalı olması, lüks olmaması gerekmektedir.

 

Bu şartlar yerine geldikten sonra, her malik, ister dava yoluna gidilmeksizin ister dava neticesinde verilen karar doğrultusunda ortaya çıkan bedele kendi arsa payı oranında katılmak zorundadır.

 

Çatı Onarımı ile İlgili Kat Malikleri Toplantısına Katılmadım, Katıldım Fakat Tadilatın Yapılması Yönünde Oy Vermedim, Ne Yapmam  Gerekir?

 

Eğer toplantıya katılmamış veya katıldığı halde olumsuz oy kullanmış malik veya malikler var ise, yukarıda açıkladığımız kurallar dahilinde çatı onarımı hukuken gerekli ise, tadilatın bedeline katılmak zorundadırlar.

 

Çatı tadilatı kararı için, kurulda oy birliği ile değil oy çokluğu ile karar alınması yeterlidir!

 

Ama yine de bu karara itiraz etmek mümkündür. (katılmayan veya olumsuz oy kullanan malikler için) Bu itiraz mahkemeye İptal Davası açmak yolu ile yapılır.

 

Çatı İle İlgili Bu Davalarda Avukat Tutmam Şart mı?

 

Böyle bir mecburiyetiniz yoktur. Ancak bu süreçte, teknik olarak uyulması gereken birden fazla koşul ve kaçırılmaması gereken süreler vardır. Tüm bu kurallar ancak uzman bir avukat tarafından bilinip takip edilebilir. Bu nedenle hakkınızı talep ve tahsil edebilmek için kendi başınıza, internet ortamından veya çevrenizden edindiğiniz bilgilerle değil, bir avukat aracılığı ile hareket etmenizi tavsiye ediyoruz. Belki başta masraflı olacağını düşünebilirsiniz, ancak hak kaybı yaşama riskinizin olmayışı karşısında karlı olacağınıza emin olabilirsiniz.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.