" /> Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi hakkında merak edilen tüm detayları güncel bilgiler eşliğinde bu yazımızda bulabilirsiniz.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir?

 

Bu sözleşme her iki tarafa da borç yükleyen sözleşmelerden biridir. Sözleşmenin alıcı olan tarafına, sözleşmede kararlaştırılan gayrimenkul bedelinin ödenmesi borcunu, satıcı olan taraf da bedel ödendikten sonra tapuda devir işlemi yapması borcunu yükler.

 

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Noterde Yapılmamış Olması Nasıl Sonuç Doğurur?

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi

Kamu düzeni ile ilgili olduğu i̇çin kanun koyucu tarafından bu sözleşmenin resmi senede bağlanması ve noterde yapılması emredilmiştir. Noterde yapılmamış taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinin hiçbir bağlayıcılığı yoktur.

 

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Mirasçılara Etkisi Nedir?

 

Bu sözleşmenin taraflarının alacak ve borçları aynı şekilde mirasçılarına geçer.

 

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi 3. Kişileri Bağlar mı?

 

Bunun i̇çin sözleşmenin tapuya şerh edilmesi gerekmektedir. Şöyle ki, sözleşme noterde yapıldıktan sonra taraflardan biri bu sözleşmeyi ilgili tapu sicil müdürlüğüne sunarak, tapu kütüğüne şerh edilmesini isteyebilir. Bu şerh işlemi i̇çin sözleşme bedeli üzerinden harç alınır.

 

Şerh işleminden sonra, taşınmaz üzerinde ipotek, rehin veya satış gibi işlemler yapılamaz.

 

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Sonunda Tapu Devri Nasıl Olur?

 

Sözleşmede belirlenen bedel alıcı tarafından ödendikten sonra, tapu kendiliğinden devrolmaz. Muhakkak tarafların birlikte tapuya giderek devir işlemini yapmaları gerekmektedir. Bunun i̇çin, borcunu ödeyen alıcı, satıcıya bildirimde bulunarak tapu devrinin kendisine yapılmasını ister.

 

Satıcı Tapu Devrini Yapmazsa Ne Olur?

 

Sözleşme gereğince borç ödenmiş ise ve satıcıya bildirim yapılmışsa, satıcının devir işlemini yapması şarttır. Eğer yapmıyor ise, alıcının Asliye Hukuk Mahkemelerinde “Tapu İptal ve Tescil Davası” açması gerekmektedir.

 

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Yapan Kişi Malik Değilse Ne olur?

 

Önemli olan sözleşmenin yapıldığı tarihte değil ifa edileceği tarihte malik olmaktır. Diğer bir ifade ile, sözleşmede satıcı olan taraf, tapu devri sırasında taşınmazın sahibi olarak görünüyor ise, sözleşme bağlayıcı ve geçerlidir. Sözleşme zamanında da malik olması aranmaz.

 

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Feshi Nasıldır?

 

İşbu sözleşme genel kurallar çerçevesinde taraflardan biri tarafından feshedilebilir. Bu fesihten kaynaklanacak zararların tazmini i̇çin sözleşmeye cezai şart konulabileceği gibi, tazminat davası da açılabilir.

 

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Noter Harcı Ne Kadardır?

 

Sözleşme bedeli üzerinden binde 6,83 oranında harç tahsil edilir. Ayrıca Döner Sermaye İşletmesince, sözleşmenin imzalandığı yıl için belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.

 

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Örneği

 

Bu sözleşmenin noter tarafından hazırlanması şarttır. Yani dışarda yazılıp sadece notere imzaların tasdiki i̇çin gidilemez. Bu nedenle sözleşme örneklerine itibar etmeyiniz, noter tarafından durumunuza uygun olan sözleşme hazırlanacaktır.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.