" /> Bilişim Avukatı İzmir
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Bilişim Avukatı İzmir

Bilişim Avukatı İzmir kime denir, hangi alanlarda hizmet verebilir, bu yazımızda tüm sorularınıza cevap bulabilirsiniz.

Bilişim Nedir?

Bilişim, günlük dilimize artık yerleşmiş olan bir ifadedir. Tam olarak ne anlama geldiği konusunda da bilgilerimiz eksik olabilir. Tamamlamak gerekir ise kısaca bilişim; bilginin teknolojik ve elektronik araçlarla aktarılması anlamına gelir.

Aktarılan bu bilgilerin biriktiği alan i̇çin bilişim ifadesini kullanmak yanlış olmaz. Ama bu alana dahil olan diğer unsurları da bilmek gerekir. Tanımda geçen “araçlar” ifadesi önemlidir. Çünkü tanımda da bahsettiğimiz gibi bilişim dünyasında bilgi akışı bu “araçlar” sayesinde yapılır. O halde; cep telefonu, tablet, bilgisayar, pos cihazı gibi araçlar bilişim araçlarının başında gelmektedir.

Peki Twitter, İnstagram gibi uygulamalar da araç mıdır? Değildir. Twitter, İnstagram, Facebook, Whatsapp, e-posta uygulamaları, YouTube gibi uygulamalar bilişim aracı değil, bilişim sistemi olarak adlandırılır.

Bilişim Avukatı İzmir

Bilişim Avukatı İzmir

İşte bu bilişim sistemi üzerinden işlenen suçlara ilişkin ve bu sistem üzerinde oluşan hukuki anlaşmazlıklara ilişkin davalara bakan avukatlara bilişim avukatı denmektedir.

Her ne kadar avukatlık mesleğinde bilişim avukatı adı altında bir uzmanlık alanı yok ise de, bu tanımın uygulamada bu alana ilgi duyan ve kendini geliştirerek uzmanlaşmış avukatlar i̇çin kullanılmasında bir sakınca yoktur.

Her gün bir yenisine şahit olduğumuz teknolojik gelişmelerden payını bilişim sektörü de elbette almaktadır. Yukarıda da açıkladığımız üzere, 7’den 70’e her insanın bir şekilde dahil olduğu bir sistemdir.

Günlük hayatımızın merkezinde bulunan internet dolayısı ile dahil olduğumuz bu bilişim sistemi dolayısı ile de bilişim suçlarına ile veya özel hukuk uyuşmazlıklarına maruz kalma ihtimalimiz de her geçen gün artmaktadır.

Bilişim Avukatı İzmir araması ile yazımıza ulaştı iseniz siz de artık bir bilişim hukuku öğesi sayılırsınız. Bilişim Hukuku Büromuzun uzmanlık alanlarından olup, konu ile ilgili soru ve sorunlarınızın halli i̇çin bize ulaşabilirsiniz.

Bilişim Suçlarına Bakan Avukatlar Kime Denir?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bilişim alanında bir suça dahil olabileceğiniz veya bir suçun mağduru olabileceğiniz gibi, özel hukuktan kaynaklanan bir uyuşmazlığın da tarafı  olabilirsiniz.

Bu nedenle aradaki ayrımdan kısaca bahsetmenin faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Türk Ceza Kanunu kapsamında 4 tane bilişim suçu düzenlenmiştir. Bunlar; Bilişim sistemine girme suçu, Sistemi engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok etme veya değiştirme suçu, Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu, Yasak cihaz veya program kullanma suçudur.

Yukarıda bahsettiğimiz bilişim sistemlerini kullanılarak işlenebilecek bazı suçları saymak gerekirse de;

 • haberleşmenin engellenmesi,
 • hakaret,
 • haberleşmenin gizliliğinin ihlali,
 • kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması,
 • özel hayatın gizliliğini ihlal,
 • kişisel verilerin kaydedilmesi,
 • verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi,
 • verileri yok etmeme,
 • nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılıkta bilişim sistemlerinin kullanılması,
 • uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının kolaylaştırılması,
 • suç işleme amacıyla örgüt kurma,
 • müstehcenlik,
 • göreve ilişkin sırları açıklama,
 • iftira,
 • halkı askerlikten soğutma
 • kanunlara uymamaya tahrik, bu suçlardan birkaçıdır.

Siber Suçlar Avukatı Kime Denir?

Siber Suçlar Avukatı; Bilişim Suçları Avukatı’nın uygulamada kullanılan bir başka ifadesidir.

Bilişim Suçları Avukat Ücreti Nedir?

Bu konuda diğer yazılarımızda da bahsettiğimiz üzere standart bir ücret yoktur. Ancak avukat ücretleri hakkında bilgi edinmek i̇çin tavsiye ve/veya asgari ücret tarifelerini inceleyebilirsiniz.

Özel Hukuk Alanında Bilişim Avukatı Neler Yapabilir?

Bilişim Hukuku kapsamında suç ve ceza ne kadar fazla yer kaplıyorsa özel hukukun kapladığı alan da bir o kadar fazladır. E-ticaret’ten tutun da internette itibar yönetimine kadar, kişiler arasındaki özel yazışmaların kullanımından, boşanma davalarında delil toplanmasına kadar bilişim avukatı özel hukuk alanında varlık gösterebilir.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.