" /> Döviz Cinsinden Sözleşme Yasağı
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Döviz Cinsinden Sözleşme Yasağı

Döviz Cinsinden Sözleşme Yasağı konulan sözleşmelerin başında alım – satım sözleşmeleri, İş Sözleşmeleri, Eser sözleşmeleri, Leasing Sözleşmesi gelmektedir.

Konu ile ilgili tüm detayları bu yazımızda bulabilirsiniz.

Döviz Cinsinden Sözleşme Yasağı Nedir?

Döviz Cinsinden Sözleşme Yasağı

Türk Parasının Kıymetini Koruma kapsamında getirilen yeni bir kısıtlamadır. Bu kısıtlamaya göre, bir takım sözleşmeler döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılamayacaktır.

Döviz Cinsinden Sözleşme Yasağı Kimleri Kapsar?

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile getirilen bu yasağa göre, yasak kapsamına Türkiye’de yerleşik kişiler girmektedir.

Türkiye’de yerleşik kişiler ifadesinden anlaşılması gereken; yurt içi ve yurt dışındaki Türk vatandaşları ve Türkiye’de ikamet eden (yerleşim yeri olan) yabancı gerçek kişiler ile kanuni merkezi Türkiye’de olan tüzel kişilerdir.

Hangi Sözleşmeleri Kapsar?

Bir önceki başlıkta bahsettiğimiz üzere Türkiye’de yerleşik olan kişiler arasında, aşağıda sayacağımız sözleşmelerin döviz üzerinden veya dövize endeksli olarak yapılması yasaklanmıştır.

Yasak kapsamına giren sözleşmeler;

    • Menkul ve gayrimenkul alım satım sözleşmeleri,
    • Taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama sözleşmeleri,
    • Leasing sözleşmeleri,
    • İş sözleşmeleri,
  • Hizmet ve eser sözleşmeleri’dir.

Bu kapsamda ilk akla gelen, Türkiye’de oturma izni almış olan yabancı çalışanların, örneğin sporcuların i̇ş sözleşmeleri artık döviz üzerinden yapılamayacaktır. Ya da herhangi bir taşınmaz döviz üzerinden veyahut dövize endeksli olarak kiralanamayacaktır.

Yasak Ne Zaman Başladı?

Bu yasak kararın yürürlüğe girdiği 13.09.2018 tarihinde başlamıştır.

Döviz Cinsinden Sözleşme Yasağından Önce Yapılan Sözleşmelerin Akıbeti Ne Olacak?

13.09.2018 tarihi itibari ile mevcut ve devam eden sözleşmeler, 30 gün içinde taraflarca TL üzerinden düzenlenecektir.

Döviz Cinsinden Sözleşme Yasağına Uyulmazsa Ne Olur?

Henüz yeni bir düzenleme olması nedeni ile bir örneğine rastlanmamışsa da kanun koyucu tarafından Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanının bu Kanun hükümlerine göre yapmış bulunduğu genel ve düzenleyici işlemlerdeki yükümlülüklere aykırı hareket eden kişinin, 6.300 Türk Lirasından 52.600 Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılacağı belirlenmiştir.

Yazımızda bahsettiğimiz bu yasağa uymayan kişiler bu idari para cezaları ile karşı karşıya kalabilirler.

Bu konuda her türlü danışmanlık hizmeti i̇çin büromuza ulaşabilirsiniz.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.