" /> Şirket Avukatlığı
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Şirket Avukatlığı

 

Şirket Avukatlığı nedir? Kapsamı nedir? gibi merak edilen tüm soruları tüm ayrıntıları ile bu yazımızda yanıtlamaya çalıştık.

 

Şirket Avukatlığı Nedir?

 

Şirket Avukatlığı genel olarak; herhangi bir ticari işletmenin faaliyetleri ve işleyişi konusunda hukuki zemin hazırlamak şeklinde tanımlanabilir.

 

Ancak elbette şirket avukatlığı bu ifade ile sınırlı değildir. Hem, herhangi bir hukuki sorun çıkmadan önce hem de çıktıktan sonra avukat hizmet verebilir.

 

Buradaki asıl amaç şirkete düzgün bir hukuki alt zemin hazırlanmasıdır. Dolayısı ile işin odak noktası davaların takibi değil, henüz uyuşmazlık meydana gelmeden önleyici tedbirler alınarak uyuşmazlıkların en aza indirilmesi olmalıdır.

 

Bu amacın gerçekleşmesi i̇çin şirket ve avukatın senkronize bir şekilde çalışması ve üzerine düşenleri yapması gerekmektedir.

 

Ticaret Avukatı Nedir?

 

Günlük hayatta Ticaret Avukatı olarak duyduğumuz terim de aslında yukarıda açıklamaya çalıştığımız şirket avukatından farklı değildir. Şirketler, unvanları ne olursa olsun, hatta şahsi olarak ticaret yapan şahıslar da ticaret hukukuna dahil faaliyet içindedirler.

 

Bir şirket avukatının da verdiği hizmet ticaret hukuku ile ilgili i̇ş ve işlemleri kapsamaktadır. Bu nedenle bu her iki ifadeyi de birbirinden ayırmak mümkün değildir. Farklılık sadece günlük hayattaki ifade biçimlerinden kaynaklanmaktadır.

 

Şirket Avukatı Hangi Hizmetleri Verir?

 

Şirket Avukatlığı

Şirket avukatının varlığının amacı iki ana başlıkta açıklanabilir. Bunlardan ilki Önleyici Avukatlık olup, müvekkillerimiz başta olmak üzere tüm okuyucularımıza önemle vurguladığımız kısım burasıdır. Zira sorunu henüz doğmadan çözüme kavuşturabilmenin tek yolu adeta her adımı avukatla birlikte atmaktan geçer. Diğer bir başlık da dava avukatlığı olarak kabul edilebilir. Bu da; adından da anlaşılacağı üzere, şirketin taraf olduğu dava ve işlemlerin vekil olarak takip edilmesi ve sonlandırılmasıdır.

 

Bu yazımızda şirket avukatının verdiği danışmanlık hizmetini yani önleyici avukatlık hizmetini esas alacağız.

 

Şirket avukatı; bir şirketin henüz kuruluş aşamasından itibaren hizmet verebilir, vermelidir de. Zira şirket ana sözleşmesi, sicile tescili ve ilgili tüm belgelerin bir avukat tarafından hazırlanması veya avukat denetiminden geçmesi gerekmektedir.

 

Daha sonra şirket tarafından istihdam edilecek kişilerle ilgili resmi kurumlar nezdinde tutulması gereken dosyaların takibi, işten çıkarmalar da her iki tarafın da menfaatini koruyacak önlemlerin alınması, işyeri düzeni ve kurallarının koyulması, i̇ş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemlerin alınmasının sağlanması gibi hizmetleri verecektir.

 

Şirketin ticari faaliyeti sürecinde de yapılacak sözleşmelerin takibi, fatura, çek, senet gibi evrakın takibi, hukuka uygun düzenlenmesi ve şirketin zarara uğramasının önlenmesi  gibi hizmetler de şirketler açısından bakıldığında hayat kurtarıcıdır.

 

Her Şirket Avukat Tutmak Zorunda mıdır?

 

Avukatık Kanunu kapsamındaki düzenlemeye göre; Türk Ticaret Kanunu’nun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

 

Bunun dışında kalan şirketlerin yasal olarak böyle bir zorunluluğu yoktur. Ancak yukarıda da bahsettiğimiz üzere, sonrasında telafisi mümkün olmayan zararlara uğramamak ya da gereğinden çok daha fazla para ve zaman kaybetmemek i̇çin düzenli olarak bir avukattan danışmanlık hizmeti almakta fayda vardır.

 

Şirket Avukatı Ücretleri Ne Kadardır?

 

Yasal olarak avukat bulundurmak zorunda olan şirketlerin avukatlara ödemeleri gereken ücretler TBB tarafından yayınlanan tarifelerde yer almaktadır.

 

Bu kapsamda olmayan şirketler açısından standart bir ücret söylemek mümkün değildir. Şirketin i̇ş hacmi ve yoğunluğu bu konuda belirleyici olacaktır. Danışmanlık i̇çin aylık belli bir ücret ödenebileceği gibi karşılıklı mutabık kalınarak saat başına da ücret ödenebilmektedir.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.