" /> İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Nasıl Açılır?

 

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası; mal sahibi olan kişinin eğer kendisi, alt ve/veya üst soyu, bakmakla yükümlü olduğu kişiler için, kiraya verdiği taşınmazı konut veya iş yeri olarak kullanma ihtiyacı var ise açılabilir. Bu tahliyeyi ancak dava yolu ile yapabilir.

 

İhtiyaç nedeni ile tahliye davası açılması konusunda en önemli nokta; “ihtiyaç”tır. Bu nedenle hem kanun koyucu hem de Yargıtay tarafından bu ihtiyacın şartları belirlenmiştir.

 

İlk şart; ihtiyacın samimi ve gerçek olmasıdır. Bu şart, bu davanın ana unsurudur. Mal sahibinin, tahliyesini istediği taşınmaza ihtiyacının olması şarttır ve bu ihtiyaç samimi ve gerçek olmalıdır. Bu ihtiyaç kendi için de olabilir, yukarıda saydığımız yakınları için de olabilir. İhtiyacın samimi ve gerçek olması her olayda mahkeme tarafından özel olarak değerlendirilir. Çünkü bunun standardı yoktur.

 

Gerçek bir ihtiyaç; tayin, sağlık sorunu, çocuğunun bekar ve reşit olması, neticesinde doğabilir.

 

Diğer bir şart da bu ihtiyacın geçici olmamasıdır. Diğer bir ifade ile, ihtiyacın dava açılması anında değil dava devam ederken de sürüyor olması lazımdır. Hem geçici ihtiyaçlar hem de olması muhtemel ihtiyaçlar talep edilen tahliyeler reddedilecektir.

 

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçe Örneği Nasıl Yazılır?

 

Tahliye davası açarken yazacağınız dava dilekçesi için, internet ortamından veya arzuhalcilerden edineceğiniz örnek dilekçeleri kullanmanızı önermiyoruz. Zira örnek dilekçeler somut durumunuzu yansıtmayabilir. Çünkü aynı konuda dava bir kere açılabilir. Dava dilekçesinde yapılacak hataların sonrasında düzeltilmesi mümkün değildir. Bu nedenle internet gibi ortamlardan edineceğiniz dilekçe örnekleri yerine uzman bir avukattan destek alarak bu işlemi yapmanızı öneririz.

 

Ancak yine de genel olarak belirtmek gerekir ise, dava dilekçenize, kira sözleşmesine konu taşınmaza kimin neden ihtiyacı olduğunu, ihtiyacın zorunlu ve sürekli olduğunu yazmanız gerektiğini hatırlatırız.

 

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

 

Tahliye Davası

Bu bilginin kesin olarak söylenmesi veya dava öncesinde öngörülmesi mümkün değildir. Davanın taraflarının sayısının çokluğuna, ihtiyaç sebebinin gerçek ve samimi ve sürekli oluşunun nasıl ispatlanacağına göre değişecektir.. Bu yönde tarafınıza verilen taahhütlere inanmamanızı tavsiye ederiz.

 

 

 

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Ne Zaman Açılabilir?

 

İhtiyaç nedeniyle tahliye davalarında dava açma süresine dikkat edilmelidir. Bu sürelerin kaçırılması halinde hakim zaman aşımından davayı reddedecektir.

 

Eğer dava konusu kira sözleşmesi belirli süreli sözleşme ise, dava açma süresi kira sözleşmesinin bittiği tarihten itibaren 1 aydır.

 

Eğer belirsiz süreli ise de; öncelikle fesih dönemine ve fesih bildirim için öngörülen sürelere uyulması gerekmektedir. Fesih dönemi ve fesih bildirim süresi belirlendikten sonra 1ay içinde tahliye davası açılabilecektir. Bu bildirim sürelerinden en az 1 ay öncesinde mal sahibi kiracısına ihtarname çeker ve ihtiyaç nedeni ile tahliye davası açacağını bildirir ise, dava açma süresi takip eden sözleşme dönemi boyunca devam eder.

 

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Hangi Mahkemede Açılır?

 

Bu davada kesin görevli olan Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Kural olarak taşınmazın bulunduğu yer sulh hukuk mahkemelerinde açılabileceği gibi, davalının ikametgahındaki veya sözleşmede yetkili kılınmış yer sulh hukuk mahkemelerinde de açılabilir.

 

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye  Sonrasında Tazminat Nasıl Gündeme Gelir?

 

Bu tazminat, ihtiyaç nedeni ile tahliyeden sonra 3 yıl içerisinde mal sahibinin taşınmazı kiraya verme yasağına aykırı davranması neticesinde doğar. Şöyle ki; mal sahibi bu yasağa aykırı davranmış ise, hakkını kötüye kullandığı kabul edilir. Ve eski kiracısını uğratmış olduğu zarardan da sorumlu tutulur.

 

İhtiyaç sebebi ile tahliyeden sonra yine taşınmazı kiralama ihtiyacı hasıl olursa, öncelikle eski kiracınıza bildirimde bulunarak taşınmazı tekrar, makul nispette bir kira bedeli ile kiralayabileceği hususu bildirilmelidir. Aksi halde kiralayanın eski kiracısına yukarıda bahsettiğimiz tazminati ödemesi gündeme gelir.

 

Yeni Malikin İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İstemesi Mümkün Müdür?

 

Kanunda belirlenmiş şartlara uymak koşulu ile mümkündür. Yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olmaktadır ve dilerse ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açarak kira sözleşmesini sonra erdirebilir.

 

Bunun için kiralananı sonradan edinen yeni maliki, kendisi, eşi, alt soyu, üst soyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya iş yeri ihtiyacı sebebiyle kira sözleşmesine konu taşınmazı kullanma zorunluluğu olduğunu, ihtiyacının gerçek ve samimi olduğunu ispat etmesi gerekir.

 

Yeni malik, edinme tarihinden başlayarak 1 ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek

koşuluyla, kira sözleşmesini 6 ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebileceği gibi, dilerse

bu hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak 1ay içinde açacağı dava yoluyla da

kullanabilir.

 

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Açarken Avukat Tutmak Zorunlu mudur?

 

Hiçbir davada avukat tutmak zorunda değilsiniz ancak eğer bu davada davacı da olsanız davalı da, davanın aleyhinize sonuçlanması riskli olduğu için bir avukat hizmeti almanız çok önemlidir. Zira avukat, sizin için karşı tarafla anlaşma ve uzlaşma yolunda yardımcı olabileceği gibi, iddia ve savunmalarınızı ispatlamanız konusunda haklı olmanızı sağlayacaktır.

 

Bu nedenle daha üzücü sonuçlara uğramamak ve kayıp yaşamamak için başından itibaren uzman bir avukattan destek almayı ihmal etmeyiniz.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.