" /> İmzalı Bordro Fazla Mesai Talebini Engeller mi?
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

İmzalı Bordro Fazla Mesai Talebini Engeller mi?

İmzalı Bordro Fazla Mesai Talebini Engeller mi? Bu soru tarafımıza en çok sorulan sorulardan biri olmakla beraber, uygulamada da en fazla uyuşmazlık yaratan konulardan birisidir. Bu yazımızda detaylı ve ve güncel bilgileri sizinle paylaşacağız.

İmzalı Bordro Fazla Mesai Talebini Engeller mi?

Fazla Mesai Ücreti Nasıl Hesaplanır, fazla mesai nasıl tespit edilir gibi soruların cevaplarını daha önceki yazılarımızda vermiştik. İşçinin i̇ş sözleşmesinde “ücretine fazla mesai çalışma da dahildir” şeklinde bir hüküm varsa ve  bordrolarını imzalamış ise, fazla mesai ücreti alabilir mi ve bunu nasıl ispatlayabilir, konularını da bu yazımızda tartışacağız.

Eğer işçinin sözleşmesinde, fazla mesai ücretlerinin, ücrete dahil olduğu yazıyorsa ve işçi asgari ücretle çalışıyor ise, bordrolar imzalı olsa dahi işçi fazla mesai ücretine hak kazanır ve her türlü delille ispatlar.

Fazla mesai alacağı yönünden bordronun imzalı olup olmaması, işçinin asgari ücretten fazla ücret aldığı durumlarda önem arz edecektir.

Bordrolar imzalı değilse?

İşçi eğer bordrolarını imzalamamışsa, açacağı davada fazla mesai yaptığını her türlü delille ispatlayabilir. Bu delillerden en önemlisi ve en kolayı tanıktır. İşçi ile aynı dönemde aynı işyerinde çalışan kişilerin beyanları, fazla mesai yapıldığını ispatlamak i̇çin yeterlidir. Bunun dışında var ise, diğer deliller de mahkemeye sunulabilir.

Bordrolar imzalı ise?

Bu durumda alternatifli bir cevap vermemiz gerekmektedir. Öncelikle belirtmemiz gerekirse, işçi bordrolarını imzalarken “ihtirazi kayıt” koyarsa fazla mesai yaptığını yine her delille ispatlayabilir.

İhtirazı kayıt, işçinin bordro imzalarken, imzasının altına yazacağı itirazına denir. Örneğin; “fazla mesai talep hakkım saklıdır” – “itiraz hakkım saklıdır” – “fazlaya ilişkin hakkım saklıdır” gibi cümlelerin varlığı halinde bordro imzalı olsa dahi, işçi bordroda yazandan fazla bir hakkı var ise bunu talep edebilir ve hakkını tanıkla ispatlayabilir.

İmzalı Bordro Fazla Mesai Talebini Engeller mi?

Bordro İmzalı İse ama İhtirazı Kayıt Yoksa?

Bu koşulda da alternatifli bir cevabımız olacak.

Yargıtay’ın bu konuda kararları; bordroda fazla mesai sütunu olup olmadığı, var ise herhangi bir tahakkuk yapılıp yapılmadığı koşullarına göre değişiklik göstermektedir.

Eğer, bordroda fazla mesai sütunu yoksa veya varsa ama her zaman 0 TL tahakkuk ettirilmişse veya her ay aynı saat ve ücret tahakkuk ettirilmişse, o halde işçi bordroyu imzalamış olsa dahi fazla mesai alacağını her türlü delille ispatlayabilir.

Bunun dışında, bordroda imza var ise, ihtirazı kayıt yok ise, her ay farklı fazla mesai tahakkuk ettiriliyor ise ve bu rakam ücrete eklenerek yatırılıyorsa işçi, bordroda yazandan fazla miktarda fazla mesai yaptığı artık tanıkla ispatlanamaz.

Bu noktada; işçinin, bordroda yazandan fazla mesai yaptığını yazılı belgelerle ispatlaması gerekecektir. Bu belgelerin neler olacağı, bu alacağın nasıl tahsil edileceği konusunda muhakkak bir uzman avukattan hizmet almanız gerekir.

Eğer son durumda bahsettiğimiz şekilde fazla mesai alacağınızı yazılı deliller ile ispat ederseniz, tüm mesailer üzerinden değil, eksik kalan kısım üzerinden mahkeme tarafından karar verileceğini hatırlatmak isteriz.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.