" /> İbraname İle İşe İade Davasından Feragat
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

İbraname İle İşe İade Davasından Feragat

İbraname İle İşe İade Davasından Feragat edilebilir mi, edilirse geçerli olur mu gibi çok merak edilen soruların cevaplarını bu yazımızda vermeye çalıştık.

İşe İade Davası

İşe İade Davası  hakkında güncel tüm bilgileri ilgili yazılarımızda sizlerle paylaşmıştık. Davanın nasıl açılacağı, sürecin nasıl işleyeceği hakkındaki tüm bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.

Bilindiği üzere İş Güvencesi hükümleri kapsamında kalan işçiler i̇çin bu dava söz konusu olabilmektedir. Bu yazımızın konusu da, dava açma hakkından feragat edilip edilemeyeceğidir.

İbraname İle İşe İade Davasından Feragat

İbraname İle İşe İade Davasından Feragat

İşçiye ibraname imzalatılması ve ibranameye işçinin işe i̇ade davası açma hakkından feragat ettiğine dair madde konulması uygulamada çok sık gördüğümüz ama kanuna tümüyle aykırı bir işlemdir.

İş Hukukunda İbraname çok katı kurallara bağlanmıştır. İş sözleşmesinin sonuçlanmasına müteakip işçinin işçilik alacaklarını aldığına ilişkin imzaladığı bir belgedir. İlk geçerlilik şartı, imzanın, i̇ş sözleşmesinin bitiminden itibaren 1 ay sonra atılabilmesidir.

O halde, işe i̇ade davası açma süresi de i̇ş sözleşmesinin bitiminden itibaren 1 ay olduğuna göre, dava açma süresi sona erdikten sonra imzalanacak bir ibranamede bulunan feragat hükmü geçersiz olacaktır.

Uygulamada bunun önüne geçmek i̇çin, kötü niyetli işverenler işçilerden tarihsiz ibranameler almaktadırlar. Ancak bu ibranameler dava açma hakkı doğmadan alındığı ve şekli olarak da hatalı olduğu i̇çin geçersizdir.

İş Sözleşmesinin İkale Yoluyla Sona Erdirilmesi başlıklı yazımızda da açıkladığımız üzere, İşe İade davasının açılmamasının tek yolu, usulüne uygun bir i̇kale sözleşmesi yapılmasıdır.

Bu bilgiler ışığında, ibranamede işçinin işe i̇ade davası açma hakkından feragat ettiği yazsa dahi ve i̇şçi bunu imzalamış olsa dahi, işçinin dava açma hakkını ortadan kaldırmaz.

Bu nedenlerle de, i̇ş sözleşmesi sonlanırken, ileride hak kayıpları yaşamamak adına, hem işveren hem de işçi tarafın muhakkak uzman bir avukat desteği almaları gerektiğini düşünüyoruz.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.