" /> İş Sözleşmesinin İkale Yoluyla Sona Erdirilmesi
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

İş Sözleşmesinin İkale Yoluyla Sona Erdirilmesi

İş Sözleşmesinin İkale Yoluyla Sona Erdirilmesi hakkında merak edilen soruların cevaplarını bu yazımızda vermeye çalıştık.

İkale Nedir?

İkale, taraflar arasındaki sözleşmenin karşılıklı anlaşma yoluyla sona erdirilmesidir. İş hukukunda i̇kale özel olarak düzenlenmemiştir. Ancak bazı durumlar söz konusu olduğunda tarafların karşılıklı olarak i̇ş sözleşmesini sona erdirmeleri gereği hasıl olduğundan i̇kale müessesesi i̇ş hukukunda da yer bulmuştur.

İş Sözleşmesinin İkale Yoluyla Sona Erdirilmesi

İş Sözleşmesinin İkale Yoluyla Sona Erdirilmesi

Bilindiği üzere i̇ş hukukunda hakim olan ilke; işçi yararına yorumdur. Ancak i̇kale söz konusu olduğunda, ekonomik olarak güçlü olan işverenin, işçinin haklarını i̇hlal etmesi risk dahilindedir. Bununla birlikte i̇ş güvencesi kapsamında olan işçilerin bu güvenceden faydalanmasını engellemek adına da bu i̇kale sözleşmelerinin işçilere imzalatıldığı görülmüştür.

Bu hak ihlallerini engellemek adına Yargıtay tarafından i̇kale konusunda verilen kararlar ışığında hukukumuza bir takım kurallar yerleşmiştir. Bu kurallar çerçevesinde yapılan i̇kale sözleşmeleri geçerlilik olanağı bulabilecektir. İkale sözleşmesinin taşıması gereken koşulları konu ile ilgili yazımızda ayrıntılı olarak bulabilirsiniz.

Şimdi, geçerli bir i̇kale sözleşmesi sonucunda i̇ş sözleşmesi nasıl sona erdiririlir onu açıklayalım.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, işçi ve işverenin birlikte imzalayacakları bir sözleşmedir i̇kale. İkale sözleşmesi sonucunda, kararlaştırılan işçilik hakları işçiye ödenir ve işçinin çıkışı yapılır. İşçi kural olarak i̇kale sözleşmesi sonrasında işsizlik maaşı alamaz ve İşe İade Davası açamaz.

İkale Sözleşmesi Örneği

Sözleşme örnekleri internet ortamında çok sayıda vardır. Ancak biz bu şekilde matbu metinler üzerinden sözleşme yapmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle sözleşme yaparken, ya da  i̇kale sözleşmesine taraf olurken, daha sonra büyük bir hak kaybına uğramamak adına uzman bir avukattan hizmet almanızı tavsiye ediyoruz.

Ancak genel olarak sözleşmede neler yazılması gerektiğinden bahsetmekte fayda vardır. Öncelikle diğer bütün sözleşmelerde olduğu gibi, i̇kale sözleşmesinde de tarafların isim ve adreslerinin açık bir şekilde yazılması gerekmektedir.

Daha sonra sözleşmenin konusu, yani; neden i̇ş sözleşmesinin sona erdirilmek istendiği, bu teklifin kimden geldiği yazılmalıdır.

Sözleşme sonucu ödenecek tazminat ve ücretlerin açık bir şekilde, miktarlarının da yazılması gerekmektedir. Ödemenin ne zaman ve nasıl yapılacağı da yazıldıktan sonra, tarafların imzalaması ile sözleşme kurulmuş olur.

Önemle ve tekrar belirtmek isteriz ki, hem işçi hem de işveren açısından önemli sonuçları olan i̇kale sözleşmesinin muhakkak uzman bir avukat tarafından hazırlanmasında fayda vardır.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.