" /> İşe İade Davası Ne Kadar Sürer?
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

İşe İade Davası Ne Kadar Sürer?

İşe İade Davası Ne Kadar Sürer? sorusu, cevabı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Mahkeme sürecini önceden net ve kesin olarak belirlemek mümkün değilse de, bu konuda bazı bilgileri sizinle paylaşmak isteriz.

İşe İade Davası hakkında genel bilgileri verdiğimiz yazılarımızı, dava öncesi başvurulması gereken arabuluculuk süreci ile ilgili yazılarımızı sitemizden okuyabilirsiniz.

Bu yazımızın konusu, işe i̇ade davasının ne kadar sürede sonuçlanacağıdır. Bir çoğumuzun malumu üzerine mahkeme süreçleri oldukça uzayabilmektedir. Bu uzamalar, taraflardan kaynaklanacağı gibi, mahkemelerin yoğunluğundan veya yargılamanın kapsamlı oluşundan da kaynaklanabilir.

Kanun koyucu davalara göre bir takım genel kurallar belirlemiş ve yargılamasının hızlı bir şekilde sonuçlanmasını istediği dava türlerini açıkça belirtmiştir. Zira hızlı çözülmesi amaçlanan bu davaların, vatandaşların haklarını teslimi ve tesisi i̇çin önem arz ettiği düşünülmüştür.

İşte bu İşe İade Davası da kanun koyucu tarafından seri bir şekilde sonuçlandırılmasının emredildiği davalardandır.

2018 yılından önce İş Kanunu’nun 20. maddesinde; İşe İade davalarının 2 ay içinde sonuçlandırılması gerektiğini, kararın Yargıtay’a götürülmesi halinde de 1 ay içerisinde kesin olarak karara bağlanması gerektiği hükme bağlanmıştır.

İşe İade Davası Ne Kadar Sürer?


Her ne kadar kağıt üstünde bu şekilde bir emredici hüküm vardı ise de, maalesef uygulamada mahkemelerde bu sürelerde sonuç alınması mümkün olamıyordu. Yargıtay aşaması da hakeza oldukça uzun sürüyor idi.

Şimdi de durum pek değişmiş değil ancak kanun maddesinden bu süreler kaldırıldı. İstinaf yoluna başvurulması halinde, ivedilikle ve kesin olarak karar verileceği hükmü ile yetinildi.

Bu değişikliğin uygulamadaki dava hızlarına bir etkisi olduğu söylenemez. Davanın kapsamına göre yargılama süreci her zaman farklılık gösterir. Sadece dava kapsamı değil, birbirinin aynı kapsamı olan iki ayrı davanın iki ayrı mahkemeye düşmesi halinde farklı zamanlarda sonuçlanması kuvvetle muhtemeldir.

Bu öngörülemeyen bir sonuç olduğu halde müvekkiller genelde avukatlarından bu yönde kesin bilgiler talep etmektedirler. Ancak dediğimiz gibi bu hiç bir zaman mümkün olamamaktadır.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.