" /> İşe İade Davası Nasıl Kazanılır?
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

İşe İade Davası Nasıl Kazanılır?

İşe İade Davası Nasıl Kazanılır? Bu sorunun cevabı her davada farklı olsa da genel olarak bilinmesi gereken faydalı bilgileri bu yazımızda sizinle paylaşmak istedik.

İşe İade Davası Öncesinde

İşe İade Davası nasıl açılır, koşulları nelerdir, ilgili yazımızda ayrıntılı bir şekilde paylaştık. Bununla birlikte; İşe İade Davası ve Arabuluculuk başlıklı yazımızda da, dava öncesi başvurulması gereken arabuluculuk süreci ile ilgili tüm bilgileri verdik.

Şimdi ise, açılmış bir işe i̇ade davasının nasıl kazanılacağını, neler yapılması gerektiğini, hangi iddiaların nasıl ispatlanacağını sizinle paylaşmak istiyoruz.

İşe İade Davası Sürecinde

Dava sürecinde iki nokta son derece önemlidir. Mahkeme tarafından işe i̇ade davası usul ve esas bakımından incelenir. Usul bakımından incelenen olgu; davaya sebep olan feshin yapılış şeklidir.

Diğer bir ifade ile, i̇ş güvencesi kapsamında geçerli nedenle yapılacak olan feshin yazılı yapılması şarttır. Ayrıca, fesihten önce işçinin yazılı savunmasının alınması ve fesih gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak işçiye tebliğ edilmesi gerekir.

Bu şekil şartlarına uyulmadan yapılan fesih usul bakımından sakattır.

Mahkeme esasa ilişkin incelemesini de feshin sebebi konusunda yapar. Dava konusu fesih geçerli nedenle yapılmış bir fesih ise, bu nedenin nasıl oluştuğuna ilişkin somut deliller toplanır. Tanık dinlenir. Geçerli nedenin varlığı-yokluğu-gerekliliği değerlendirilir.

Aynı şekilde, i̇ş güvencesi kapsamında olan işçilerin i̇ş sözleşmeleri geçerli neden dışında haklı nedenle de feshedilmiş olabilir. Bu halde de işçinin yine işe i̇ade davası açma hakkı vardır. Haklı nedenle fesih olduğunda da fesih sebebinin gerçekliği ve hukuka uygunluğu araştırılır.

İşe İade Davası Nasıl Kazanılır?


İspat Yükü Kimdedir?

İşe İade Davasında ispat yükü kural olarak işverendedir. Yani, dava konusu feshin haklı veya geçerli olduğu işveren tarafından ispat edilmelidir.

Eğer davacı işçi, fesih sebebinin iddia edilenden farklı bir sebep olduğunu iddia ederse, -örneğin sendikal sebeplerle- bu sefer işçi iddiasını ispatlamakla yükümlüdür.

İspat Araçları Nelerdir?

Bu tür davalarda en önemli delil, tanık ifadeleridir. Ayrıca, davacının yazılı savunmasının alınıp alınmadığına ilişkin, feshin yazılı olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin belgeler de yani işçinin özlük dosyası da son derece önemlidir.

Bunlarla birlikte mahkeme eğer gerek görür ise bilirkişi incelemesi de yaptırabilir.

Burada önemli olan, her iki tarafın da süresi içinde delil listesini sunmasıdır. Delil listesinde belirtilmeyen deliller veya süresinde bildirilmeyen deliller karara esas teşkil etmez.

Bu nedenle dava aşamasında da hukuki bilgi son derece önemlidir. Hak kaybı yaşamamak i̇çin muhakkak avukat desteği almanızı öneririz.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.