" /> İşe Başlatmama Tazminatı
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

İşe Başlatmama Tazminatı

İşe Başlatmama Tazminatı Nedir?

İşe İade Davası ile ilgili yazımızda dava ile ilgili detayları sizinle paylaşmıştık. Dava sonucunda ise; İşe İade Davasını Kazanan İşçinin Hakları başlıklı yazımızda da işçinin haklarını açıklamıştık.

İşe Başlatmama Tazminatı da; İşe İade Davasının maddi sonuçlarından biridir. Diğer bir sonucu olan Boşta Geçen Süre Ücreti ile ilgili yazımızı da okuyabilirsiniz.

Bu tazminat, işe tekrar başlamak i̇çin hazır olduğunu bildiren işçinin, işveren tarafından tekrar işe alınmaması halinde, ödenmesi gereken bir tazminat türüdür.

Kanuna göre bu tazminat 4  ila 8 aylık ücret olarak belirlenebilir. Mahkeme kararlarında; işe başlatmama tazminatı olarak 4 ila 8 aylık ücretin işçiye ödenmesine karar verilir. Bu ücretin ödenmesi aşamasında bu ücret taraflarca hesaplanır. Mahkeme bu ücreti hesaplayarak karar vermez.

Fakat eğer taraflar arabulucu aşamasında anlaşmışlarsa, Arabuluculuk İşe İade Anlaşma Tutanağında işe başlatmama tazminatının parasal miktarının yazılması gerekmektedir. Bu nedenle bu tazminatın hesabının nasıl yapıldığının özellikle işçi tarafından bilinmesi, hak kaybı yaşamaması i̇çin önemlidir.

İşe Başlatmama Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İşe başlatmama tazminatı; iş akdinin feshinin kesinleşmesi ile istenebilir hale geldiğinden, tazminat tutarı iş akdinin feshinin kesinleştiği tarihte geçerli çıplak brüt ücret üzerinden hesaplanır.

İş akdinin feshinin kesinleştiği tarihte işçinin çıplak ücreti bilinemez. Zira işten ayrılışının üzerinden zaman geçmiştir. Bu nedenle hesapta emsal ücret dikkate alınır.

Emsal ücret de; aynı işverene bağlı ya da ayrı işverenlere bağlı çalışan; benzer ya da aynı işi/mesleği yapan, aynı ya da yakın kıdem süresi olan, benzer yetenek ve tecrübeye sahip, aynı ya da benzer unvanda çalışan işçinin ücretidir.

Hesap yapılırken çıplak ücretin brüt tutarı dikkate alınır, buna sadece yol ve yemek eklenir, diğer ek ödemeler eklenmez. Hakim tarafından hükmedilen veya tarafların arabulucuda kararlaştırdığı ay miktarı ile çarpılarak tazminat hesabı bulunur.

İşe Başlatmama Tazminatı Gelir Vergisi Kesintisi Yapılır mı?

Hayır yapılmaz. Sadece binde 7.59 oranında damga vergisi kesintisi yapılır.

İşe İade Tazminatı Nedir?

İşe başlatmama tazminatının bir diğer adıdır. Hatta bu tazminat i̇çin İş Güvencesi Tazminatı ifadesi de kullanılmaktadır.

İşe İade Tazminatı  Ödeme Süresi Nedir? Nasıl Alınır?

Bu tazminatın işverenden alınabilmesi i̇çin, işçinin, kesinleşmiş mahkeme kararının kendisine tebliğ edilmesinden itibaren veya arabuluculuk son tutanağının imzalanmasından itibaren 10 gün içinde noterden işverene ihtarname çekerek işe başlamak i̇çin hazır olduğunu bildirmesi gerekir.

İşveren eğer işçiyi 1 ay içinde işe başlatmaz veya 1 ay içinde işe başlatacağına ilişkin bildirim yapmaz ise, işçi bu tazminata  hak kazanır.

Eğer işveren tarafından mahkeme kararına veyahut arabulucu tutanağına göre bu 1 ay sonunda ödeme yapılmamışsa, işçi bu alacağı i̇çin i̇cra takibi başlatabilir. İcra takibi başlatmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu yoktur.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.