" /> İşe İadeyi Kazanan İşçinin Hakları
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

İşe İadeyi Kazanan İşçinin Hakları

İşe İadeyi Kazanan İşçinin Hakları hakkında hazırladığımız bu yazıda, işe iade kararı alan işçinin yapması gerekenleri özetleyeceğiz.

Daha önceki yazılarımızda İşe İade Davası ve ilgili kurumları açıklamıştık. Şimdi ise, mahkeme tarafından lehine karar verilen işçinin neler yapabileceğini nelere hak kazanacağını inceleyelim.

İşe İade Kararı Neleri Kapsar


İşe İadeyi Kazanan İşçinin Hakları

İşe İadeyi Kazanan İşçinin Hakları mahkeme tarafından verilen kararda belirtilir. Bunlar işe iadenin sonuçlarına ilişkin kararlardır.

Feshin Geçersizliğini Tespiti : Mahkeme tarafından ilk olarak; feshin geçersizliğine ve işçinin işe iadesine karar verir.

Boşta Geçen Süre Ücreti : Boşta geçen süre ücreti olarak ise işçinin 4 aylık ücretinin ödenmesine hükmeder. Bu ücreti işveren her hal ve şartta ödemekle mükelleftir.

İşe Başlatmama Tazminatı : İşçinin kıdemine göre mahkeme tarafından 4 ila 8 ay arasında belirlenen bu tazminat, işçinin işe başvurmasına rağmen işverenin onu işe başlatmaması halinde ödenecektir.

İşçinin bu tazminatı alabilmesi i̇çin, işe iade kararının kesinleşmesinin tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde işverene noter kanalı ile bir ihtarname çekerek; “işe başlamak i̇çin hazır olduğunu, eğer işe başlatılmazsa mahkeme tarafından belirlenen tazminatın ödenmesini” talep etmesi gerekmektedir.

İşveren bu ihtarnameyi tebliğ aldıktan sonra 1 ay içinde işçiye olumlu cevap vererek işe davet edebilir veya olumsuz cevap verebilir veya hiç cevap vermeyebilir. Hİç cevap vermediği veya olumsuz verdiği durumlarda; 1 ayın sonunda işçinin işe başlatmama tazminatı başta olmak üzere ödenmemiş diğer ihbar – kıdem tazminatlarını da talep etme hakkı doğacaktır.

İşveren olumlu cevap verir ise de işçinin gidip başlaması gerekecektir. Eğer işçi kendi gitmezse, işe başlatmama tazminatını alamaz ama bunun dışındaki diğer tüm alacaklarını talep edebilir.

1 Ayın Sonunda İşveren Ödeme Yapmazsa Ne Olur?

İşçi tarafından gönderilen ihtarnamenin tebliğinden itibaren işveren cevap vermez veya olumsuz cevap verirse fakat buna rağmen işçiye ödeme yapmaz ise, işçinin i̇cra takibi açma veya doğrudan alacak davası yolu ile hakkını talep etme şansı vardır.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.