" /> Boşta Geçen Süre Ücreti
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Boşta Geçen Süre Ücreti

Boşta Geçen Süre Ücreti nedir, nasıl hesaplanır ve nasıl tahsil edilir gibi tüm sorularınızın yanıtları bu yazımızda.

Boşta Geçen Süre Ücreti Nedir?

İşe İade Davası ile ilgili yazımızda dava ile ilgili detayları sizinle paylaşmıştık. Dava sonucunda ise; İşe İade Davasını Kazanan İşçinin Hakları başlıklı yazımızda da işçinin haklarını açıklamıştık.

İşte bu Boşta Geçen Süre Ücreti; İşe İade Davasının maddi sonuçlarından biridir. Diğer bir ifade ile işe iade davasını kazanan işçinin, haksız olarak işten çıkarılması dolayısı ile dava sonuçlanıncaya kadar işsiz olarak geçirdiği kabul edilen sürenin ücreti olarak kabul edilmiştir.

Kanuna göre bu ücret en fazla 4 aylık olarak belirlenebilir. Mahkeme kararlarında; boşta geçen süre ücreti olarak 4 aylık ücretin işçiye ödenmesine karar verilir. Bu ücretin ödenmesi aşamasında bu ücret taraflarca hesaplanır. Mahkeme bu ücreti hesaplayarak karar vermez.

Fakat eğer taraflar arabulucu aşamasında anlaşmışlarsa, Arabuluculuk İşe İade Anlaşma Tutanağında boşta geçen süre ücretinin parasal miktarının yazılması gerekmektedir. Bu nedenle bu ücretin hesabının nasıl yapıldığının özellikle işçi tarafından bilinmesi, hak kaybı yaşamaması i̇çin önemlidir.

Boşta Geçen Süre Ücreti

Boşta Geçen Süre Ücreti Nasıl Alınır?

Bu ücretin işverenden alınabilmesi i̇çin, işçinin, kesinleşmiş mahkeme kararının kendisine tebliğ edilmesinden itibaren veya arabuluculuk son tutanağının imzalanmasından itibaren 10 gün içinde noterden işverene ihtarname çekerek işe başlamak i̇çin hazır olduğunu bildirmesi gerekir.

İşveren eğer işçiyi işe başlatmaz ise, işçi bu ücrete hak kazanır.

İşe İade Davasında Boşta Geçen Süre Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Yargıtay’ın yerleşmiş kararları uyarınca; bu ücret, işçinin haksız olarak işten çıkarıldığı tarihten itibaren, sanki işten çıkarılmamış gibi hesaplanır. Örneğin, 4 aylık ücreti olarak kararlaştırılmış ise, işten çıkarılma tarihinden itibaren 4 ay daha ücret hesaplanır. Bu ücret boşta geçen süre ücretidir. Ücrete ek olarak, diğer sosyal hakların ve AGİ’nin de hesaplanarak işçiye ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca bu 4 aylık süre, adeta çalışılmış gibi, işçinin kıdem tazminatına esas alınacak hizmet süresine de eklenir.

Boşta Geçen Süre Ücreti Hangi Ücret Üzerinden Hesaplanır?

Geçersiz sayılan fesih tarihinden sonra boşta geçen en çok dört aylık sürede işçinin çalışması devam ediyormuş gibi ücret ve diğer hakların belirlenmesi gerekmektedir. Bunun i̇çin işçinin günlük giydirilmiş ücretinin bulunup, mahkeme tarafından verilen boşta geçen süre ile çarpılması gerekmektedir. Ücret gibi yasal kesintiler yapıldıktan sonra da, AGİ eklenerek sonuca ulaşılır.

Bu nedenle bu ücret ne net ücret ne de brüt ücret üzerinden hesaplanır. İki ifade de tam doğru değildir.

Tahsili İçin İcra Takibi Yapılır mı?

Eğer işveren tarafından mahkeme kararına veyahut arabulucu tutanağına göre ödeme yapılmamışsa, işçi bu alacağı i̇çin i̇cra takibi başlatabilir. İcra takibi başlatmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu yoktur.

SGK Bildirimi Nasıl Olur?

Geçersiz fesih itibari ile işçinin boşta geçen süre kadar da çalıştığı kabul edildiğinden, işveren tarafından geriye dönük olarak SGK bildirimi yapılır ve primleri ödenir.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.