" /> Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır? Yasal Mirasçılar Kimlerdir? Altsoy, Üstsoy Kimlerdir? Yasal Mirasçıların Payları Nelerdir? gibi tüm soruların cevaplarını bu yazıda bulabilirsiniz.

 

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

 

Miras Paylaşımı Nedir?

 

Bir kişi öldükten sonra tüm malları, paraları, alacakları ve borçları onun mirasını oluşturur. Ve ölümüyle birlikte tüm bu miras yasal mirasçılarına geçer. Bu yazımızın konusu, mirasın, mirasçılar arasında nasıl pay edileceğidir.

 

Miras bırakanın borçlarının mallarından fazla olması halinde veya mirasçıların mirası istememesi durumlarında ne yapılacağına ilişkin olarak Mirasın Reddi Davası yazımızı inceleyebilirsiniz.

 

Yasal Mirasçılar Kimlerdir?

 

Yasal mirasçılar, miras bırakanın kan bağı ile bağlı olduğu alt ve üst soyu ile sağ kalan eşidir. Bunlar dışında olup da vasiyetname ile mirastan pay alan kişilere de atanmış mirasçılar denmektedir. Bu mirasçılar bu yazımızın dışındadır. Burada, miras bırakanın sadece yasal mirasçılarının varlığı halindeki paylaşım incelenecektir.

 

Alt Soy Nedir?

 

Ölen kişinin alt soyu, adından da anlaşılacağı üzere, çocuğu, torunu, torununun torunu … gibi uzanan listedir.

 

Bunlara ek olarak, ölen kişinin varsa evlatlığı ve evlatlığının da çocukları alt soya dahildir. Eğer miras bırakan evlilik dışında doğan çocuğu tanıma gibi yollarla nüfusuna almışsa yani çocukla soy bağı kurmuşsa, bu çocuk da alt soy kategorisindedir.

 

Alt soy kapsamındaki tüm bu çocuklar, birbirleri ile eşit pay alırlar. Birinin payı bir diğerinden az veya fazla değildir.

 

Üst Soy Nedir?

 

Miras Paylaşımı

Ölen kişinin kendinden önce gelenler yani annesi babası, büyük annesi, büyük babası ve onların anne ve babaları üst soy kategorisini oluşturur.

 

Ölen bir kişinin üst soyunun onun mirasçısı olabilmesi için, ölen kişinin alt soyu olmaması gerekmektedir.

 

 

Sağ Kalan Eş

Ölenin sağ kalan eşi, kendinden önce ölmemiş olan ve ölüm sırasında resmen nikahlı olduğu eşidir.

 

Sağ kalan eşin miras payı da, olayda hangi diğer yasal mirasçılar var ise ona göre değişir.

 

Saklı Pay Sahibi Mirasçılar Kimlerdir?

 

Saklı pay sahibi mirasçılar, ölen kişinin, alt ve üst soyu ile sağ kalan eşidir.

 

Saklı Pay Neden Önemlidir?

 

Saklı pay demek, miras bırakan kişinin tasarruf edemeyeceği miras payları anlamına gelir. Bir kişi ölüme bağlı bir tasarrufla mal varlığını, yasal mirasçısı olmayan birine veya bir kuruma bırakabilir. Bunu da, öldüğü zaman açılacak olan bir vasiyetname ile yapar. Ancak işte burada getirilen sınır, yasal mirasçıların, saklı paylarıdır. Geçerli bir vasiyetname, yasal mirasçıların saklı payları dışında kalan mal varlığı için hüküm ifade edecektir.

 

Mirasçıların Payları Nedir?

 

Bu durumda en önemli cevap, miras paylarının ne kadar olacağıdır.

 

Yasal payları ve saklı payları ayrı ayrı belirteceğiz. Buna göre;

 

Alt Soy Yasal Payı :Miras bırakanın alt soyunun sağ kalan eş ile birlikte mirasçı olması durumunda, alt soyun miras payı, tüm mirasın dörtte üçüdür.

Sağ kalan eşin bulunmaması durumunda ise mirasın tamamıdır.

 

Alt Soy Saklı Payı : Yasal miras hakkının yarısıdır. Yani miras bırakanın sağ kalan eşi yoksa mirasın tamamı yasal olarak alt soya kalacağından, bu durumda alt soyun saklı payı tüm mirasın yarısı olacaktır.

 

Sağ kalan eşin, alt soy ile birlikte mirasçı olması durumunda ise alt soyun miras hakkı dörtte üç olacağından, saklı payı sekizde üçtür.

 

Üst Soy Yasal Payı : Bu pay ancak ölen kişinin alt soyu bulunmaz ise ortaya çıkacağından, üst soy ile birlikte, alt soy dışında kalan diğer mirasçıların kimler olduğuna göre bu paylar belirlenecektir. Mesela sağ kalan eşle birlikte mirasçı olurlar ise; payları mirasın yarısıdır.

 

Üst Soy Saklı Payı: Alt soyu bulunmayan miras bırakanın sağ kalan eşi yoksa ana – baba eşit şekilde mirasın tamamına hak kazanacağından bunların saklı payı toplamı tüm mirasın yarısıdır.

 

Sağ kalan eş ile birlikte mirasçı olurlarsa da, saklı payları mirasın dörtte biri olacaktır.

 

Sağ Kalan Eş Yasal Payı : Eş, alt soy ile birlikte mirasçı olursa mirasın dörtte biri; ölenin ana ve baba ya da zümresiyle birlikte mirasçı olursa mirasın yarısı; büyük ana – büyük baba veya onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa mirasın dörtte üçüne sahip olur. Eğer bu mirasçıların hiçbiri hayatta değilse mirasın tamamı eşe kalır. Eş de yoksa miras devlete kalır.

 

Sağ Kalan Eş Saklı Payı :

  • alt soy ile birlikte mirasçı olursa, tüm mirasın dörtte biri
  • üst soy ile birlikte mirasçı olursa, tüm mirasın yarısı
  • büyük ana – büyük baba veya onların çocuklarıyla birlikte mirasçı oluyorsa tüm mirasın on altıda dokuzu;
  • tek başına yasal mirasçı olursa da, tüm mirasın dörtte üçü saklı payı olacaktır.

 

Mirasçılar Mirası Paylaşamazlar İse Ne Olur?

 

Miras paylaşımına başlamadan önce ilk yapılması gereken veraset ilamının çıkartılmasıdır. Bir diğer adı ile mirasçılık belgesi, noterlerden veya Sulh Mahkemelerinden çıkarılır. Bu belgede ölen kişinin tüm yasal mirasçıları ve bunların yasal payları gösterilir. Eğer mirasçılar kendi aralarında bu paylaşımı yapamazlar ise, Miras Paylaşımı Davası açmaları mümkündür. Mirasçılardan en az biri, ölenin son ikametgahının bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak mirasın paylaştırılmasını talep edebilir.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.