" /> Veraset ve İntikal İşlemleri
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Veraset ve İntikal İşlemleri

Veraset ve İntikal İşlemleri Nelerdir?

 

Vefat eden (müteveffa) kişinin mal varlığının hayatta kalan yasal mirasçıları arasında payları oranında paylaştırılmasıdır.

 

Veraset Ne Demektir?

 

Bir kişinin yasal mirasçısı olma anlamına gelir. Bunu gösteren belgeye de “veraset ilamı” veyahut “mirasçılık belgesi” denir.

 

İntikal Ne Demektir?

 

Müteveffanın mal varlığının, diğer bir ifade ile taşınır taşınmaz mallarının, veraset ilamında gösterilen yasal mirasçılara, miras payları oranında dağıtılması, verilmesi, paylaştırılması demektir.

 

Veraset İlamı Nasıl Alınır?

 

Veraset ilamı iki şekilde alınabilir. Birisi noterden diğeri mahkemeden.

Ancak noterlerden almak her zaman çok kolay değildir. Nüfus kaydındaki bazı eksik kayıtların varlığı, noterin o an bulunmaması gibi sebeplerle alınamayabilir.

 

En güvenli yol Sulh Mahkemelerine başvurmaktır. Mirasçılardan herhangi bir Sulh Mahkemesine başvurarak, ölen kişinin mirasçılarının gösteren veraset ilamının kendisine verilmesini isteyebilir.

 

Yasal Mirasçı Olmama Rağmen Veraset İlamında Adım Yok. Ne Yapmalıyım?

 

Veraset ilamı her ne kadar mahkeme tarafından veriliyorsa da, aksi kanıtlanıncaya kadar hüküm ifade eden bir belgedir. Yasal mirasçı olduğunuzu iddia edip veraset ilamının değiştirilmesi için dava açabilirsiniz.

 

İntikal İşlemleri Nasıl Yapılır?

 

İntikal işlemleri için öncelikle veraset ilamını almanız, ve vergi dairesine müteveffanın tüm taşınır, taşınmaz mallarını bildirerek, gerekir ise intikal vergisiniz ödeyip, “ilişiksiz” yazısını almalısınız.

 

İntikal Vergisi Ne Kadardır?

 

Her yıl güncellenen veraset ve intikal vergisi muafiyet sınırını buradan takip edebilirsiniz. Bu rakamlar altında ise, her hangi bir vergi ödemek durumunda kalmayacaksınız. Sınırın üstünde ise de, ne kadar üstünde olduğuna göre belirlenen oranda vergi ödemek durumunda kalırsınız.

 

İntikal Vergisi İlişiksiz Yazısı İçin Ne Yapmalıyım?

 

Vergi dairesinden ilişiksiz yazısı almak için, yetkili vergi dairesine başvurarak, “Veraset ve İntikal Beyannamesi”ni doldurmanız gerekmektedir. Bunun için de, müteveffanın mal varlıklarını gösteren belgeleri edinmiş olmanız gerekmektedir. Örneğin bankada parası var ise, o banka tarafından ne kadar parası olduğuna ilişkin yazılmış yazı, taşınmazlar için belediyeden alınacak rayiç bedeli gösterir belge, araç ruhsatı gibi…

 

Eğer müteveffanın mal varlığını tam olarak bilmiyor iseniz, Tereke Tespit Davası açmanız gerekmektedir.

 

İntikal Vergisi İlişiksiz Yazısını Hangi Vergi Dairesinden Almam Gerekir?

 

Hangi vergi dairesine başvurmanız gerektiği konusunda kesin yetki kuralı vardır. Müteveffanın ölmeden önce yaşadığı ikametgahının bağlı olduğu yer vergi dairesine başvurulmalıdır.

 

Eğer müteveffa yurt dışında yaşarken vefat etmiş ise, Türkiye’deki son ikametgahının bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurulmalıdır.

 

İntikal İşlemlerini Tek Başıma Yapabilir miyim?

 

Veraset ve İntikal İşlemleri

Vergi dairesine sunulacak beyannameye kadar olan işlemleri yasal mirasçılardan biri tek başına yapabilir. Ancak beyanname itibari ile bütün mirasçıların bir arada olması gerekmektedir.

 

Bu durum yaşam koşullarında pek mümkün olamayacağından, işlemlerin hızlı sürmesi için bir avukattan hizmet almanızı tavsiye ediyoruz. Böylelikle bütün mirasçılar aynı avukata vekalet vererek tüm işlemlerinin hızlı ve sorunsuz şekilde hallini sağlayabilir.

 

Gayrimenkul İntikali Nasıl Yapılır?

 

Müteveffaya ait taşınmazın tapu senedini vergi dairesine sunmanız gerekecektir. Eğer tapu senedini bulamıyor iseniz, öncelikle ilgili tapu sicil müdürlüğünden tapu kaydını almanız gerekmektedir. Bununla birlikte, taşınmazın bulunduğu belediye imar müdürlüğünden de rayiç bedeline ilişkin belgeyi temin etmeniz gerekmektedir. Bu belge, taşınmazın var ise emlak vergi borcu ödenmeden verilmemektedir.

 

Bu yazılar ile birlikte, veraset ve intikal beyannamesini doldurup vergi dairesinde gerekli işleri tamamladıktan sonra alacağınız “ilişiksiz yazısı” ile birlikte tapuya intikal için başvurmanız gerekmektedir. İntikal sırasında bir engel yaşamamanız için, gitmeden önce tapu müdürlüğünden intikal için gerekli evrakın listesini öğrenmenizi tavsiye ederiz.

 

Vergi ilişiksiz yazısı, veraset ilamı, rayiç bedele ilişkin güncel belgeye muhakkak ihtiyaç duyacaksınız. Bununla beraber, yasal mirasçıların tümünün aynı anda başvurması ya da vekaletname vermesi gerekmektedir.

 

Tarafıma İntikal Edecek Evi Satacağım, Yine de İntikal İşlemlerini Yapmam Gerekir mi?

 

Evet yapmanız gerekir. Öncelikle usulüne uygun intikal işlemlerini bitirecek sonra ancak satışını yapabileceksiniz.

 

Banka Mevduat İntikali Nasıl Yapılır?

 

Banka mevduatının intikali taşınmaza göre nispeten daha kolaydır. Müteveffanın mevduatının bulunduğu bankadan veya bankalardan vergi dairesine hitaben yazılmış, hesabın güncel bakiye durumunu gösteren bir yazı almalısınız. Bu mevduata ilişkin vergi dairesinden ilişiksiz yazısı aldıktan sonra aynı bankaya tekrar başvurup, paranın veraset ilamında yazan mirasçılara payları oranında dağıtılmasını talep edebilirsiniz.

 

Bunun için de, eğer bir avukattan hizmet almıyor iseniz, yine tüm mirasçıların bir arada bulunması gerekmektedir.

 

Vergi Dairesinden İlişkisiz Yazısı Aldıktan Sonra Yeni Bir Mal Çıkarsa Ne Olur?

 

Bu halde, aynı vergi dairesine başvurup ek beyanname vermeniz gerekmektedir. Buna ilişkin yine vergi ilişiksiz yazısı alıp işlemlerinize devam edebilirsiniz.

 

Yasal Mirasçılar Türk Vatandaşı Değilse Ne Olur?

 

Bu durumda muhakkak bir avukat hizmeti almanızı önemle tavsiye ediyoruz. Türk vatandaşlarından çok daha farklı prosedürler olacaktır. Göndermeleri gereken vekaletname gibi belgelerin detaylı bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Sadece internetten edinilen bilgilerle yapılacak işlemlerde sorun çıkma riski oldukça yüksektir. Yabancıların kimlik numarası ve vergi numarası olmadığından öncelikle bunun bildirilip yabancı kimlik numarası alınması gerekmektedir. Bu prosedür konusunda uzman olmayan bir avukat için bile zorlu bir süreçtir.

 

Bu nedenle, daha sonra hak kayıpları yaşamamak ve hakkınıza geç kavuşmamak için uzman bir avukata danışmanızı öneriyoruz.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.