" /> Tereke Tespit Davası
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Tereke Tespit Davası

 

Tereke Tespit Davası hakkında merak edilenleri cevapladığımız yazımızı okuyabilirsiniz.

 

Tereke Nedir?

Tereke Tespit Davası

Ölen bir kişiden kalan mal varlığının tümüne denir.

 

 

 

Miras bırakanın Mal Varlığını Bilmiyorum Ne Yapmalıyım?

 

Günümüzde bazı durumlarda miras bırakan kişinin mal varlığı tam olarak bilinemeyebilmektedir. Yasal mirasçılar ile müteveffanın sağlığında samimi ve yakın bir ilişki içinde olmaması, uzak akrabaların yasal mirasçı olarak kalması veya miras bırakanın mal varlığını gizlemiş olması gibi sebepler olasıdır.

 

Genelde mirasçılar, bir takım mal varlığından haberdardırlar ancak nerede ne kadar ne var tam bilmemektedirler.

 

Bu durumda Tereke Tespit Davası açılması gerekmektedir.

 

Tereke Tespit Davası Nedir?

 

Bu dava ile müteveffanın tüm mal varlığı tespit edilmesi amaçlanır. Bu dava yasal mirasçılardan biri tarafından diğer mirasçılara karşı, bir kısım mirasçı tarafından diğer mirasçılara karşı veya tüm mirasçılar tarafından açılabilir.

 

Miras bırakanın mal varlığının tespiti için, mahkeme tarafından bilinen bankalara ve bulunma ihtimali olan tapu müdürlüklerine, trafik sicil müdürlüklerine yazı yazılarak, var ise ölen kişi adına kayıt, bu kaydın mahkemeye gönderilmesi istenir. Böylelikle cevaplar geldikçe müteveffanın terekesi ortaya çıkmış olur.

 

Tereke Tespit Davası Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

 

Dava dilekçesi davanın en önemli unsuru olduğundan dikkatle hazırlanması gerekir. Müteveffanın ve yasal mirasçıların bilgileri açıkça yazılmalı, mal varlığının bulunduğu veya bulunması kuvvetle muhtemel yerler belirtilmeli ve en önemlisi bulunan mal varlıkların üzerine tedbir konması talep edilmelidir. Bunun nedeni tereke tam olarak tespit edilene kadar yasal mirasçıların her hangi bir hak kaybı yaşamasının önlenmesidir.

 

Tereke Tespit Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Bu davanın Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılması gerekir. Hangi Sulh Hukuk Mahkemesinde açılacağı da müteveffanın son ikametgahına bağlıdır. Bu adres hangi Sulh Hukuk Mahkemesinin yetki alanında kalıyor ise, orada açılması kesin kuraldır. Eğer mütevaffa Türkiye dışında yaşıyor idiyse de, Türkiye’deki son ikametgahı baz alınır.

 

Tereke Tespit Davası Açma Masrafları Ne Kadardır?

 

Bu tespit amacıyla açılmış bir dava olduğundan sadece maktu ve başvuru harçları ödenecektir. Bu harçlar çok yüksek olmasa da delillerin toplanması için peşin olarak masrafların ödenmesi gerekmektedir.

 

Tereke Tespit Davası Ne Kadar Sürer?

 

Dava terekenin tespit edilme aşaması boyunca sürer. Ne zaman ki tespit edilecek başka bir mal kalmadığını davacı beyan eder, dava o zaman sonuçlanır.

 

Tereke Tespit Davası Sonuçlanınca Ne Yapmalıyım?

 

Dava sonuçlandığında tespit edilmiş mal varlığının yasal mirasçılara intikali için işlemlere başlanabilir.

 

Tereke Tespit Davası İçin Avukat Tutmak Zorunda Mıyım?

 

Tereke tespit davalarının avukatsız açılmasında bir engel yoktur. Ancak yazımızda da bu konuda uyarılarda bulunduğumuz üzere, dava sürecinin zor ve hukuki bilgi ve tecrübe gerektirdiğinin altını çizmek isteriz. Bu davayı açmak isteyenlerin, bu aşamaları tek başına yapmaya çalışmak yerine, avukat hizmeti almaları, davanın hayal edildiği gibi, sorunsuz, adil ve hızlı neticelenmesi için muhakkaktır. Aksi takdirde, sonradan telafisi çok güç hatta imkansız zararların ortaya çıkması muhtemeldir.

 

Başta maddi olarak külfetli görünse de, neticesinde avukatla çalışmış olmanın ne kadar doğru bir karar olduğunun farkına varacaksınız.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.