" /> 696 Sayılı KHK İle Getirilen Taşeron Düzenlemesi
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

696 Sayılı KHK İle Getirilen Taşeron Düzenlemesi

 

696 Sayılı KHK İle Getirilen Taşeron Düzenlemesi hakkında tüm bilinmesi gereken bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz.

 

696 sayılı KHK’ya Göre Hangi Taşeron İşçiler Kadroya Alınacak?

 

696 s. KHK kapsamındaki düzenleme sadece kamuda çalışan taşeron işçileri kapsamaktadır.Özel sektörde çalışan taşeron işçiler kapsam dışıdır.

 

Tüm Kamuda Çalışan Taşeron İşçiler Dahil mi?

 

Kararnamede; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışan 450 bin işçinin sürekli işçi kadrosuna geçirileceği belirtilmiştir.

 

Bunlarla beraber,mahalli idareler, yerel yönetimler, il özel idareleri ve mahalli idarelerin birliklerinde çalışan 400 bin işçi de kadroya alınacaktır

 

Kadroya Geçen İşçiler Devlet Memuru mu Olacaklar?

 

Sürekli işçi kadrosuna alınanlar devlet memuru statüsünde sayılmayacak fakat yine de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kadrolu işçi statüsüne sahip olacaklardır.

 

Kadroya Alınacak İşçilerde Aranan Şartlar Nelerdir?

 

  • Öncelikle belirtmek gerekir ise, kadroya alımlarda işçinin yaşına veya eğitimine bakılmayacaktır.
  • Ancak işçinin; herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olması gerekmektedir.
  • İlk şart, kadroya geçmek için talepte bulunan işçinin, 4.12.2017 tarihi itibari ile ilgili kamu kurumunda taşeron işçi olarak çalışıyor olmasıdır. Bunun tespiti için, o tarihte SGK’ya verilmiş iş bildirgesi, aylık prim belgesi gibi belgelere bakılacak.
  • 4.12.2017 tarihinde fiilen çalışmayan fakat iş sözleşmesi askıda olan işçiler de bu haktan yararlanabileceklerdir. İş sözleşmesi askıda olanlar; askerde olanlar, hamilelik izninde olanlar, hastalık izninde olanlar sayılır.
  • Başvuranlar süreç sonucunda Devlet Memurları Kanunu’na göre sürekli işçi olacaklarından, kamu haklarından mahrum olmamak, herhangi bir suç işlememiş olmak, sicilinde suç kaydı olmamak, erkek adayların askerliğini yapmış olmak gibi kanunda yazan şartlara uygun olup olmadıklarına bakılacaktır.

 

  • İşçi işten atılmış ve dava açmış ise, davasından veya alacağından vazgeçtiğine dair sözleşme imzalayarak başvurabilecektir.

 

DİKKAT!!

 

Taşeron işçilerin, çalıştıkları taşeron şirketlere herhangi bir feragat belgesi vermesi gerekmemektedir.

 

Sadece kadroya geçiş sırasında, kadroya geçişe ilişkin açtıkları dava veya icra takibi varsa, bu dava veya takiplerden feragat ettiklerine ilişkin bir belge ve sulh sözleşmesi, ÇALIŞTIKLARI İDARELERCE talep edilecektir.

Bu sözleşme, işçilerimiz açısından herhangi bir HAK KAYBINA SEBEP OLMAYACAKTIR.

Sulh sözleşmeleri idare ile yapılacak olup, BU DURUM TAŞERON ŞİRKETLERİNE KARŞI İŞÇİNİN HAKLARINDAN VAZGEÇMESİ ANLAMINA GELMEMEKTEDİR.

 

Belediye Taşeronlarında Çalışanlar da Bu Düzenlemeye Dahil mi?

 

Evet, belediyelerde hizmet alımı kapsamında çalışanların hepsi, yukarıda belirtilen şartları taşıyor ise, belediyelerin iktisadi teşekküllerinde işçi olarak kadroya geçiş yapabileceklerdir.

 

Ne Zaman ve Nasıl Başvurmalıyım?

 

Başvurular, 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde yapılacaktır.

Başvurunuzu çalıştığınız taşeron şirketine değil, kadrosuna geçeceğiniz kuruma yapmanız gerekmektedir. Lütfen bu ayrıntıya dikkat edin!

Başvurudan Sonraki Süreç Nasıl Olacak?

Başvuran işçinin, 4 Aralık 2017 tarihinde düzenleme kapsamında bir ihalede çalışıp çalışmadığı ilgili kurumlar nezdinde kontrol edilerek, çalıştığı idarelerce sınav süreci başlatılacaktır. Bu işlemlerin ardından çalıştıkları kurumda istihdam edilecektir.

Bütün kadroya alım işlemleri (başvuru, sınav vs dahil) 2 Ocak’tan itibaren 90 gün içinde tamamlanmış olacak.

 

Nasıl bir sınav yapılacak?

 

Yapılacak sınav eleme amaçlı olmayacaktır. Yazılı ya da sözlü veya genel kültür içerikli de olmayacaktır. Başvurucu, hangi görevleri yerine getiriyorsa, o göreve yönelik sınav olacağı kanaatindeyiz. Açıklanacak detayları sitemizden takip edebilirsiniz.

 

Kadroya Geçen İşçilerin Özlük Hakları Nasıl Olacak?

 

1-Ücret: İşçiler halihazırda aldıkları maaşlarla kadroya geçirilecekler. Ancak 52 günlük ilave bir ikramiye (tediye) hakları olacaktır.

 

2- İlave Tediye: İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanacak. İkramiye kadroya geçtikten sonraki bir yıl içinde 4 ayrı parçada ödenecek. Ücretlerde bir değişiklik olmayacaktır.

 

3- TİS Hakkı: Kadroya geçen işçiler, başta maaş artışları veya iyileştirmeleri olmak üzere toplu sözleşmesinden kaynaklı tüm haklardan da yararlanacaklar.

 

4- Geçmişten Gelen Haklar: Çalışanlar kıdem, izin gibi hakları ile birlikte kadroya alınacaklar. Yani çalıştıkları hizmet süreleri, İş Kanunu hükümleri çerçevesinde idareler tarafından ileride ödenecek kıdem tazminatına esas toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında dikkate alınacaktır.

 

5- Süre: Kadroya geçen işçiler özel sözleşmeli yani bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık değil sürekli işçi olarak kadroya alınacaklardır.

 

Bundan Sonra Taşeron İşçi Alımları da Devam Edecek mi?

Hayır, bu süreçten itibaren personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri yapılmayacaktır.

Kamu Kurumu İle İhale Sözleşmesi Yapmış Olan Taşeron Şirketlerin Durumu Ne olacak?

Taşeron firmalarının fesih edilen sözleşmelerden sözleşme konusu işin %80’ini tamamlamayanlar için yükleniciye %80 ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının %5’i oranında tazminat ödenecektir. Bu firmaların kamu kurumlarına ait işlerin yürütülmesinde kullandığı taşınırlar ile tüketim malzemelerini, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satın alınmasına veya kiralanmasına imkan sağlanmaktadır.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.