" /> Taahhüdü İhlal Suçu
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Taahhüdü İhlal Suçu

Taahhüdü İhlal Suçu Nedir?

 

Borçlu adına kesinleşmiş bir icra takibi var ise, borçlu borcunu taksitle ödemek isterse ve alacaklı da bunu kabul ederse, borçlu için bir taksitlendirme planı yapılır. Bu planın karşılıklı imzalanmasından sonra artık borçlunun malları haczedilemez. Eğer taksitlendirme işlemi, borçluya haciz uygulandıktan sonra yapılırsa da bu hacizli mallar satılamaz.

 

Bu noktada borçlu, borcunu taksitle ödemeyi taahhüt ettiği halde, taksitleri her hangi bir kabul edilebilir sebep olmaksızın geciktirir, eksik öder veya hiç ödemezse, Taahhüdü İhlal Suçu işlemiş olacaktır.

Şartları Nelerdir?

 

Bu suçun oluşumundaki şartlar yukarıda bahsettiğimiz gibidir. Borçlu aleyhine kesinleşmiş bir takip ve alacaklı ve borçlunun üzerinde mutabık kaldığı bir taksitlendirme planı bulunması, bu planın borçlu tarafından ihlal edilmesi gerekir.

 

Bu ihlal neticesinde kendiliğinden ceza çıkmaz. Öncelikle alacaklının, icra takibini açmış olduğu yer İcra Ceza Mahkemesine şikayet ederek dava açması, taksitle ödeme taahhüdünün borçlu tarafından ihlal edilmiş olduğunu ispatlaması gerekmektedir.

 

Şikayet Süresi Nedir?

 

Alacaklı, suçun işlendiğini öğrendiği yani taahhüdün ihlal edildiğini öğrendiği tarihten itibaren 3 ay her halde suçun işlenmesinden itibaren 1 yıl içinde şikayet etmelidir.

 

Taahhüdü İhlal Suçunun Cezası Nedir?

 

Taahhüdü İhlal Suçu

Eğer kanunen aranan şartların oluştuğuna kanaat getirilir ve davacı alacaklı tarafından ispatlanırsa, borçlu 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılır.

 

 

 

Taahhüdü İhlal Davası Nasıl Düşer?

 

İcra Ceza Mahkemesi tarafından eğer ceza kararı verilir ise, bu kararda hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edileceği; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verileceği belirtilir.

 

Diğer bir ifade ile, ancak borçlu borcunu öderse veya alacaklı şikayetinden vazgeçerse dava düşebilir.

 

Nasıl İnfaz Edilir?

 

Mahkemenin mahkumiyet kararı borçluya tebliğ edildikten ve kesinleştikten sonra, kararın infazı yani hapis cezasının uygulanması için mahkeme tarafından Cumhuriyet Savcılığına ve dolayısı ile kolluk kuvvetlerine talimat verilir. Borçlu kişi teslim olmaz ise, hakkında yakalama emri çıkartılarak, yakalandığı yerde cezaevine gönderilir.

 

Taahhüdü İhlal Davası için Avukat Tutmak Zorunda mıyım?

 

Hiçbir davada avukat tutmak zorunda değilsiniz ancak eğer bu davada borçlu/sanık iseniz, davanın aleyhinize sonuçlanması halinde hapse girme riskiniz olduğu için bir avukat hizmeti almanız çok önemlidir. Zira avukat, sizin için karşı tarafla anlaşma ve uzlaşma yolunda yardımcı olabileceği gibi, verdiğiniz taahhüt ile ilgili hukuki bir takım eksik ve yanlışlıkları bularak ceza almamanızı sağlayabilir.

 

Bu nedenle daha üzücü sonuçlara uğramamak ve kayıp yaşamamak için başından itibaren uzman bir avukattan destek almayı ihmal etmeyiniz.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.