" /> Tenkis Davası
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Tenkis Davası

 

Tenkis Davası Nedir?

Tenkis Davası

Tenkis davası, miras hukukuna özgü bir davadır. Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere, bir kimse ölüme bağlı tasarruf ile ya da hayatta iken mal varlığı üzerinde tasarruf edebilir. Fakat bu tasarrufun sınırı, yasal mirasçıların saklı paylarıdır. Kanunda belirlenmiş olan bu paylara miras bırakan tecavüz edemez, bu payları ihlal edecek şekilde tasarrufta bulunamaz.

 

Eğer bulunursa, mirasçıların işbu Tenkis Davasını açma hakları doğacaktır.

 

Tenkis Davasında Terekenin Tespiti ve Tenkisi Nasıl Yapılır?

 

Tenkis davasında, öncelikle miras bırakanın ölüm tarihi itibariyle terekesinin değerinin tespiti yapılır. Davacıların saklı payları veraset belgesi de dikkate alınarak hesap edilir. Davacıların saklı payına müdahale ortaya çıkarsa tenkise konu malın değerinde azalma gelmeden bölünmesinin imar yönünden mümkün olup olmadığı araştırılır Tenkise konu mal bölünebiliyorsa, bu kısımların bağımsız bölümler halinde taraflar adına tesciline karar verilir.

 

Tenkis Davası Ne Zaman Açılmalıdır?

 

Miras bırakanın tasarrufu neticesinde paylarının zarara uğradığını öğrenen mirasçılar olayın öğrenildiği andan itibaren 1 yıl içerisinde tenkis davası açmalıdırlar.

 

Eğer miras bırakan bu tasarrufu vasiyetname ile yapmışsa, dava açma hakkı olanlar, vasiyetnamenin okunmasından itibaren 10 yıl içinde bu davayı açmak zorundadırlar.

 

Tenkis Davası Dilekçe Örneği Nasıl Yazılır?

 

Tenkis davası açarken yazacağınız dava dilekçesi için, internet ortamından veya arzuhalcilerden edineceğiniz örnek dilekçeleri kullanmanızı önermiyoruz. Zira örnek dilekçeler somut durumunuzu yansıtmayabilir. Çünkü aynı konuda dava bir kere açılabilir. Dava dilekçesinde yapılacak hataların sonrasında düzeltilmesi mümkün değildir. Bu nedenle internet gibi ortamlardan edineceğiniz dilekçe örnekleri yerine uzman bir avukattan destek alarak bu işlemi yapmanızı öneririz.

 

Ancak yine de genel olarak belirtmek gerekir ise, dava dilekçenize, miras bırakanın mirasçısı olduğunuzu, saklı payınızın bulunduğunu ama bu payınızın miras bırakan tarafından ihlal edildiğini açıklayarak yazmanız gerekmektedir.

 

Tenkis Davası Ne Kadar Sürer?

 

Bu bilginin kesin olarak söylenmesi veya dava öncesinde öngörülmesi mümkün değildir. Davanın taraflarının sayısının çokluğuna, mirasın ve mirasçıların hem fiili hem de hukuki durumuna, mahkemenin yoğunluğuna göre değişecektir. Bu yönde tarafınıza verilen taahhütlere inanmamanızı tavsiye ederiz.

 

Tenkis Davasını Kimler Açabilir?

 

Tenkis davasını, saklı payı ihlal edilen her mirasçı tek tek de açabilir, beraber de açabilirler.

 

Tenkis Davası Kimlere Karşı Açılabilir?

 

Dava hakkını kazanmış olan mirasçıların saklı paylarını ihlal eder şekilde lehine tasarruf yapılan kişilere karşı açılır. Bunlar diğer mirasçılar olabileceği gibi üçüncü kişiler de olabilir.

 

Eğer lehine tasarruf yapılan kişi edindiği malı üçüncü bir kişiye devrederse ve bunu sırf mirasçılardan mal kaçırmak maksadıyla yaparsa, üçüncü kişi de bu maksadı bilerek malı devralırsa, hu halde bu üçüncü kişiye karşı da dava açılabilir.

 

Miras Bırakanın Alacaklıları Tenkis Davası Açabilir mi?

 

Evet açabilir. Ancak öncelikle, iflas idaresinin veya mirasın açıldığı tarihte kendisine karşı ellerinde borç ödemeden aciz belgesi bulunan alacaklılarının, saklı payı ihlal edilmiş olan mirasçıya, dava açması gerektiğini ihbar etmeleri gerekir. Bu ihbara rağmen mirasçı tenkis davası açmazsa, iflas dairesi ve bu alacaklılar alacaklarının elde edilmesi için gerekli oranda tenkis davası açabilirler.

 

Tenkis Davası Hangi Mahkemede Açılır?

 

Bu dava, ölen kişinin son ikametgah adresinde bulunan Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılır.

 

Tenkis Davası İçin Avukat Tutmak Zorunda mıyım?

 

Tenkis davasının avukatsız açılmasında bir engel yoktur. Ancak yazımızda da bu konuda uyarılarda bulunduğumuz üzere, dava sürecinin zor ve hukuki bilgi ve tecrübe gerektirdiğinin altını çizmek isteriz. Dava açmak isteyenlerin, bu aşamaları tek başına yapmaya çalışmak yerine, avukat hizmeti almaları, davanın hayal edildiği gibi, sorunsuz, adil ve hızlı neticelenmesi için muhakkaktır. Aksi takdirde, sonradan telafisi çok güç hatta imkansız zararların ortaya çıkması muhtemeldir.

 

Başta maddi olarak külfetli görünse de, bu kadar teknik bilgi içeren ve önemli bir davada avukat yardımı almanın ne kadar doğru bir karar olduğunun farkına varacaksınız.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.