" /> Miras Taksim Sözleşmesi
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Miras Taksim Sözleşmesi

 

Miras Taksim Sözleşmesi hakkında tarafımıza ulaşan soruları derleyerek, bu sorulara işinize yarayacağını düşündüğümüz güncel bilgilerle cevaplar verdik.

 

Miras Taksim Sözleşmesi Nedir?

 

Miras taksim sözleşmesi; mirasçıların kendi aralarında, mirasın nasıl ve hangi oranlarda paylaşılacağını gösteren sözleşmedir.

 

Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

 

Miras taksim sözleşmesinin tüm mirasçıların katılımı ile yazılı olarak, mirasın tümü veya belli bir kısmı üzerinde yapılması gerekir.

Miras ile ilgili herhangi açılmış bir davanın varlığı engel değildir. Dava açmış dahi olsalar mirasçılar kendi aralarında anlaşıp sulh olabilirler.

 

Miras Taksim Sözleşmesi

Miras taksim sözleşmesi;

  • miras bırakan hayatta iken yapılamaz.
  • bir kısım mirasçılar tarafından yapılamaz.
  • sadece yasal mirasçılar arasında yapılabilir.
  • sözleşme ile mirasçıların kanunda belirtilen paylarından farklı pay (az/çok) almaları kararlaştırılabilir.

 

Miras Taksim Sözleşmesi Noterde mi Yapılır?

 

Böyle bir şart yoktur. Yazılı olması ve tüm mirasçıların serbest iradeleri ile imzalamış olması yeterlidir. Ancak noterde düzenleme şeklinde yapılacak bir taksim sözleşmesinin ispat kuvveti daha fazladır.

 

Miras Taksim Sözleşmesi Noter Harcı Nedir?

 

Bu harcın önceden tahmin edilmesi çok zordur. Zira sözleşmenin yapıldığı yıla göre, sözleşmenin sayfa sayısına ve mirasçı sayısına göre değişiklik gösterecektir.

 

Miras Taksim Sözleşmesi Sonradan İptal Edilebilir mi?

 

Evet. Sözleşme yapılırken esaslı hata olması halinde sözleşmenin iptali için dava açılabilir. Burada esaslı hatadan kasıt tarafların sözleşmeyi imzalarken yaptıkları irade sakatlıklarıdır. Taraflar sözleşmeyi imzalarken sözleşmenin esasına ilişkin hataya düşmüş, yanılmış veya kandırılmış olabilirler. Bununla birlikte sözleşme mirasçılara zorla, korkutularak ya da tehdit edilerek imzalatılmışsa da iptal davası açılabilir.

 

Ancak bu sebepler dışında terekenin eşit paylaştırılmaması kanunda eşit paylaştırılacağına dair hüküm bulunmadığından ötürü iptal veya geçersizlik sebebi sayılmamıştır. Yukarıda bahsettiğimiz gibi, kanunda sayılı paylardan başka pay oranları belirlenebilir.

 

Bu dava mirasçılardan diğer tüm mirasçılara karşı açılır.

 

Miras Taksim Sözleşmesinin Tapuya Tescili Nasıl Olur?

 

Geçerli bir miras taksim sözleşmesinin tapuya tescil edilmesi için dava açılması veya başka bir işlem yapılması gerekli değildir. Geçerliliği konusunda bir çekişme olmayan yazılı bir taksim sözleşmesi ilgili tapu müdürlüğü nezdinde tescili istenebilir. Bununla birlikte henüz yazılı bir sözleşme yapılmamış ise, tapu memurunun huzurunda tüm mirasçıların katılımı ve onayı ile sözleşme yapılıp, sözleşmeye uygun tescil yapılabilir.

 

Miras Taksim Sözleşmesi Örneği

 

Buraya kadar sözleşmenin şartlarından bahsettik. Buradan hareketle sözleşmede olması gereken mirasın ne olduğunun ve hangi mirasçıya ne kadar ve nasıl pay edileceğinin açık bir şekilde yazmasıdır.

 

Ancak, sözleşme metnini internet ortamından bulup yazarsanız büyük hataların olması riski vardır. Uzman bir miras avukatı, sizin ve diğer mirasçıların somut olaydaki durumunu değerlendirerek size özel bir sözleşme yazabilir. Sonradan telafisi mümkün olmayan bir zarara uğramaktansa baştan önlem alarak avukat hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.