" /> Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası

Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal Ve Tescil Davası her zaman çok merak edilen davalardan olmuştur. Önce bu dava çeşidini tanımlayarak başlayalım.

Nedir?

Muris Muvazaası başlıklı yazımızda muris muvazaasının ne olduğunu, hangi koşulları taşıması gerektiğini açıklamıştık.

Muris muvazaası mağdurlarının ne yapması gerektiği ya da diğer bir ifade ile muris muvazaasına karşı ne yapılabileceği de bu yazımızın konusudur.

Muris muvazaasına maruz kalan mirasçıların açacağı davaya; Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescil Davası denir.

 Kimler Açabilir?

Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası

Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal Ve Tescil Davası miras bırakanın mirasçıları  tarafından açılabilir. Dava açacak mirasçıların saklı pay sahibi mirasçılardan olması şart değildir. Bu mirasçılar, yasal mirasçılar olabileceği gibi atanmış da olabilir veya evlatlık veya onun alt soyu da olabilir.

Görüldüğü üzere bu davaya açabilecek mirasçıların kapsamı geniştir. Kimlerin bu davayı açamayacağına bakacak olursak; mirası reddeden, mirastan feragat eden veya mirastan çıkarılan mirasçıların bu davayı açması mümkün değildir.

 Davalı Kimdir?

Bu dava, muvazaa ile taşınmazı devralan kişi aleyhine açılır. Bu kişi 3. bir kişi olabileceği gibi, mirasçılardan biri de olabilir.

Eğer bu mirasçı ölmüşse onun alt soyuna dava açılabilir.

Bununla birlikte, taşınmazı sonra devralan kötü niyetli 3. kişiler var ise onların da dava edilmesi mümkündür.

Zamanaşımı Ne Kadardır?

Miras bırakan öldükten sonra her zaman açılabilen bu davada zamanaşımı yoktur. Ancak burada dikkat edilmesi gereken, davanın miras bırakan öldükten sonra açılmasıdır. Miras bırakan hayattayken bu dava açılamaz.

Dava Hangi Mahkemede Açılır?

Dava, niteliği itibari ile dava konusu taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır.

Muris Muvazaası İspat Nasıl Yapılır?

Bu davada muvazaa iddiası her türlü delille ispatlanabilir. Bu konuda yasal bir kısıtlama yoktur. İspatlanması gereken nokta, muvazaanın varlığı ve miras bırakanın mal kaçırma kastıdır.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 18.12.2017 tarihli kararında bu davalar ile ilgili çok açıklayıcı bir hüküm kurmuştur. Şöyle ki;

‘’… bu tür uyuşmazlıkların sağlıklı, adil ve doğru bir çözüme ulaştırılabilmesi, davalıya yapılan temlikin gerçek yönünün diğer bir söyleyişle miras bırakanın asıl irade ve amacının duraksamaya yer bırakmayacak biçimde ortaya çıkarılmasına bağlıdır. Bir iç sorun olan ve gizlenen gerçek irade ve amacın tespiti ve aydınlığa kavuşturulması genellikle zor olduğundan bu yöndeki delillerin eksiksiz toplanılması yanında birlikte ve doğru şekilde değerlendirilmesi de büyük önem taşımaktadır. Bunun içinde ülke ve yörenin gelenek ve görenekleri, toplumsal eğilimleri, olayların olağan akışı, miras bırakanın sözleşmeyi yapmakta haklı ve makul bir nedeninin bulunup bulunmadığı, davalı yanın alış gücünün olup olmadığı, satış bedeli ile sözleşme tarihindeki gerçek değer arasındaki fark, taraflar ile miras bırakan arasındaki kişisel ilişki gibi olgulardan yararlanılmasında zorunluluk vardır.’’

Bu karardan çıkarılacak ve her davada değerlendirilmesi gereken başlıklar şunlardır:

✔️ülke ve yörenin gelenek ve görenekleri, toplumsal eğilimleri,

✔️olayların olağan akışı,

✔️miras bırakanın sözleşmeyi yapmakta haklı ve makul bir nedeninin bulunup bulunmadığı,

✔️davalı yanın alış gücünün olup olmadığı,

✔️satış bedeli ile sözleşme tarihindeki gerçek değer arasındaki fark,

✔️taraflar ile miras bırakan arasındaki kişisel ilişki.

Bu hususlar değerlendirilerek, tanıklar dinlenerek mahkeme tarafından muvazaanın ve murisin mal kaçırma kastının bulunup bulunmadığına karar verilir.

Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal Ve Tescil Davası Dilekçe Örneği Nasıl Yazılır?

Yazılarımızda sıkça dile getirdiğimiz gibi dava dilekçesi davanın en önemli belgesidir ve davanın bel kemiğini oluşturur. Hukuki durumun tam bir tespiti ve buna uygun davanın hazırlanması ile birlikte bu davanın ispat vasıtaları da eksiksiz bir şekilde belirlenmelidir.

Hukuk eğitimi almamış kişilerin bu aşamaları hatasız bir şekilde yapmaları mümkün değildir. Uzman olmayan kişiler tarafından açılan davalarda hata riski oldukça yüksektir. Bu nedenle eğer bu kapsamda bir dava açmayı planlıyorsanız, daha sonra telafisi mümkün olmayan zararlara uğramamak i̇çin muhakkak bir avukattan hizmet almanızı tavsiye ediyoruz.

Muris Muvazaası Davanın Reddi Mümkün müdür?

Elbette mümkündür. Ne kadar haklı olursanız olun yapılacak usuli bir hata davanızın reddedilmesi ile sonuçlanabilir.

Hata yapılmamış olsa da eğer davada murisin mal kaçırma kastının varlığı ve muvazaalı satış yaptığı ispat edilemezse dava yine mahkeme tarafından reddedilecektir.

Başta maddi olarak külfetli görünse de muhakkak konusunda uzman bir avukatla çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Hem sorunsuz bir dava süreci geçirir hem de hakkınıza kavuşabilirsiniz.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.