" /> Mirastan Feragat
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Mirastan Feragat

 

Mirastan Feragat etmenin bütün koşullarını ve hakkında merak edilenleri bulabileceğiniz güncel yazımızı beğeneceğinizi umuyoruz.

 

Mirastan Feragat Nedir?

 

Medeni Kanun kapsamında, sağlar arasında yapılan ölüme bağlı bir tasarruftur. Başka bir ifade ile, öldüğü zaman miras bırakacak olan kişinin mirasçılarından birinin veya bir kaçının miras haklarından feragat etmesidir.

 

Feragat, miras bırakan ve mirasçısı arasında olur. Miras bırakanın sağlığında yapılması gerektiği için, miras bırakanın ölmesi ile hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. Böylelikle mirastan feragat eden kişi, miras bırakan öldükten sonra doğması muhtemel bir alacağından feragat etmektedir.

 

Mirastan Feragat Nasıl Yapılır?

Mirastan Feragat

Feragatin geçerli olabilmesi için muhakkak resmi şekille yapılması gerekmektedir. Uygulamada bu şekilde bir feragat, noter huzurunda yapılan yazılı bir sözleşme ile yapılmaktadır. Miras hakkı kişiye sıkı sıkı bağlı bir hak olması dolayısı ile resmi şekille yapılmamış mirastan feragat sözleşmesi geçerli olmayacaktır.

 

Kanunda aranan şartlar tam ise ve noter huzurunda bulunacak iki şahit ile sözleşme yazılıp onaylandığı takdirde sözleşme taraflar arasında hüküm ifade edecektir.

 

İvazlı mirastan feragat sözleşmesi örneği,  vb isimlerle internet üzerinden bulunan metinler yanlış olabilirler. Her durumun kendine özgü koşulları vardır ve bu önemli sözleşmeler de olayın ve tarafların koşullarına uygun olarak bir avukat tarafından hazırlanmalıdır. Emek ve masraf tasarrufu yapmaya çalışırken, daha büyük kayıplara uğrayabilirsiniz.

 

Kimler Mirastan Feragat Edebilir?

 

Feragat edecek kişinin elbette yasal mirasçı olması gerekmektedir. Ancak saklı payı bulunmayan mirasçıların feragat sözleşmesi yapmasına gerek yoktur, zira miras bırakan bir vasiyetname düzenleyerek tek taraflı olarak onları miras dışında bırakabilir.

 

O halde, mirastan feragat edecek olan kişinin saklı pay sahibi yasal mirasçısı olması gerekmektedir. Ancak bu mirasçı her zümreden olabilir.

 

Görüleceği üzere oldukça karmaşık ve teknik bir konu olan mirastan feragat ve ona ilişkin işlemler ancak uzman bir avukat desteği ile hatasız olarak yapılabilir. Bu nedenle, hatalı yapılmış bir sözleşme ile istenilen sonuca ulaşmak mümkün olmadığından, bu fikir oluştuğundan herhangi bir işlem yapmadan bir avukata danışmanızda büyük fayda vardır.

 

Geçerli bir işlem neticesinde hem feragat eden hem de onun alt soyu (çocukları, evlatlığı, torunları) mirasçılık sıfatlarını kaybederler.

 

Mirastan Feragat Tek Taraflı Olabilir mi?

 

Bu işlem her ne kadar tek taraflı imiş gibi görünse de, iki taraflıdır. Miras bırakanın da bu feragati kabul etmesi ve sözleşmeyi imzalaması gerekmektedir.

 

Mirastan Feragat ile Mirastan Çıkarma Aynı Şey Midir?

 

Hayır. İkisi tamamiyle farklı konulardır. Feragat karşılıklı bir sözleşmedir ve tarafların iradesi uyumludur. Mirastan çıkarma yani ıskat, miras bırakan tarafından tek taraflı olarak ve ancak kanunda belirlenen sebeplerle yapılabilir.

 

18 Yaşından Küçükler Adına Mirastan Feragat Edilebilir mi?

 

Feragat edecek olan mirasçının özellikleri Medeni Kanunda açıkça belirtilmiştir. Bunlar; reşit olmak, tam ehliyetli olmak, kısıtlı olmamaktır. Görüleceği üzere henüz 18 yaşını doldurmamış küçükler tek başlarına feragat sözleşmesine taraf olamazlar.

 

Ancak henüz reşit olmamışlar veya vasi altında bulunanlar ancak veli ve vasilerinin rızası ile birlikte hakim izni ile mirastan feragat sözleşmesi yapabilirler.

 

Mirastan Karşılıksız Feragat Edilir ise Geçerli Olur mu?

 

Evet olur. Zaten mirastan feragat kanunda iki şekilde düzenlenmiştir. İvazlı ve ivazsız. Yani karşılıklı veya karşılıksız. Bu nedenle, noterde yapılan sözleşmede, feragatin ivazlı mı ivazsız mı gerçekleştiğinin muhakkak belirtilmesi gerekmektedir. Eğer bir ivaz alınmış ise, -menkul veya gayrı menkul olabilir- bunun ayrıntılı olarak sözleşmede belirtilmesi şarttır.

 

Mirastan Feragat Sözleşmesinden Dönülebilir mi?

 

Bu sözleşmeden dönme hakkı, sadece miras bırakana tanınabilir. Bunun da muhakkak sözleşmeye yazılmış olması gerekir.

 

Ayrıca, bu sözleşmeden sonra, taraflar hala sağ iken, birlikte yine resmi bir sözleşme yaparak feragat sözleşmesini sona erdirebilirler.

 

Mirastan Feragat Sözleşmesi İptal Edilebilir mi?

 

Mirastan Feragat Sözleşmesi İptali

Evet bu sözleşmenin iptali için dava açılması ve neticesinde iptal edilmesi mümkündür. İptal sebeplerine bakıldığından bunlar; miras bırakanın ehliyetsizliği, sözleşmenin şekil şartlarına uyulmaması, irade sakatlıkları (hile, tehdit vs) ve hukuka ve ahlaka aykırılık nedenleriyle iptal edilebilir.

 

İşbu İptal davası, feragat tasarrufunun iptal edilmesinde menfaati bulunan mirasçı veya vesayet alacaklısı tarafından, feragat edene karşı açılır.

 

Menfaat sahibi bu kişiler miras bırakan öldükten sonra  ve ancak iptal sebebini öğrenmelerinden itibaren 1 yıl içerisinde iptal davası açma haklarını kullanabilirler.

 

İptal sebebini öğrendikten sonra, dava ve gerekli diğer işlemler için muhakkak konusunda uzman bir avukattan hizmet alınız. Zira bu sürelerin geçmesi veya iptal sebeplerinin yanlış tayin edilmesi, telafisi imkansız zarara uğramanıza neden olabilir.  

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.