" /> Vatandaşlıktan Çıkanların Mülkiyet ve Miras Hakları
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Vatandaşlıktan Çıkanların Mülkiyet ve Miras Hakları

 

Vatandaşlıktan çıkanların mülkiyet ve miras haklarının ne olacağı oldukça merak edilen bir konudur. Bu yazımızda bu konu ile ilgili tarafımıza ulaşan bütün soruları derleyip bir yazı oluşturduk.

 

Vatandaşlıktan Çıkanların Mülkiyet ve Miras Hakları Var mıdır?

 

Bu soruya verilecek herhangi bir cevap tam olarak doğru olmayacaktır. Çünkü vatandaşlıktan nasıl çıkılmış olduğunun öncelikle belirlenmesi gerekir.

 

Vatandaşlıktan 4 şekilde çıkılabilir:

 

1- Doğumla türk vatandaşı olan ve türk vatandaşlığından çıkma i̇zni ile  

2- Doğum dışı bir yolla türk vatandaşı olan ve türk vatandaşlığından çıkma i̇zni ile  

3 -Türk vatandaşlığı kaybettirilme ile

4- Türk vatandaşlığının iptali ile.

 

Bu yazımızda, ilk iki hali inceleyeceğiz. Diğer iki şekilde vatandaşlığını kaybeden kişiler, kaybetme anından itibaren 1 yıl içerisinde mallarını tasfiye ederek Türkiye’yi terk etmek zorundadırlar. Tasfiye sonrasında Türkiye’de kalmaya devam edenler sınır dışı edilir.

 

Doğumla Türk Vatandaşı Olan Ve Türk Vatandaşlığından Çıkanların Mülkiyet Hakları Ne Olur?

,

Türk vatandaşlığını kaybeden herkes yabancı statüsüne dahil olur. Ancak belli koşulların varlığı halinde Türk vatandaşlığı kaybedilmiş olsa dahi, bazı hakları kullanılmaya devam edilebilir.

 

Bunların içinde doğumla TC vatandaşlığını kazanmış olanlar eğer bakanlıktan “çıkma izni” ile vatandaşlıktan çıkmışlar ise, (hangi hallerde vatandaşlıktan çıkılabileceğine ilişkin ilgili yazımızı inceleyebilirsiniz) Türkiye’deki taşınmazların üzerindeki mülkiyet haklarını TC vatandaşı gibi kullanmaya devam ederler. Aynı durum, çıkma izin belgesinde kayıtlı olan, eş ve ergin olmayan çocukları için de geçerlidir.

 

Mülkiyet hakkındaki bu serbesti, var olan taşınmazlarla birlikte yeni taşınmaz edinirken de geçerlidir. Bu kuralın sınır; milli güvenlik ve kamu düzenine ilişkin bir riskin var olmamasıdır.

 

Doğumla Türk Vatandaşı Olan Ve Türk Vatandaşlığından Çıkanların Miras Hakları Ne Olur?

 

Doğumla Türk vatandaşlığını kazanıp da daha sonra bakanlık izniyle Türk vatandaşlığından ayrılmış kişiler, yeni vatandaşlıkları gereği Türkiye’de mirasın iktisabı ile ilgili olarak bazı kısıtlamalara tâbi olsalar dahi, istisnai konumları nedeniyle Türkiye’deki taşınmaz mallar üzerinde Türk vatandaşları gibi miras haklarını koruyacaklardır.

 

Doğum Dışı Bir Yolla Türk Vatandaşı Olan Ve Türk Vatandaşlığından Çıkma izni İle Çıkanların Mülkiyet ve Miras Hakları Ne Olur?

 

Bu kişiler, vatandaşlıklarını doğum ile kazanmamış oldukları için özel bir statüye sahip değildirler. Bu kişiler de tıpkı yabancılar gibi, hem mülkiyet hem de miras hakları bakımından bir takım kanuni sınırlamalara tabi tutulacaklardır.

 

Diğer bir ifade ile doğum dışı bir yolla TC vatandaşı olup da ve türk vatandaşlığından çıkma i̇zni ile çıkmış kişiler, Türkiye’deki mülkiyet ve miras haklarını tamamen kaybetmezler. Bu kişiler, diğer yabancı uyruklu kişilerin tabi olduğu sınırlamalara uymak koşulu ile haklarını aynen kullanmaya devam ederler.

 

Yabancıların Türkiye’deki mülkiyet ve miras hakları ile ilgili detaylı bilgi edinmek için yazımızı da okuyabilirsiniz.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.