" /> Vasiyetnamenin İptali Davası
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Vasiyetnamenin İptali Davası

 

Vasiyetnamenin İptali Davası hakkında mevzuata uygun tüm güncel bilgiler bu yazıda mevcuttur. Vasiyetnamenin İptali Davası hakkında aklınızdaki tüm sorulara cevap bulacaksınız.

 

Vasiyetname Nedir?

 

Vasiyetnamenin İptali Davası

Medeni Kanun, kişilere, henüz sağ iken, ölümlerinden sonra mal varlıkları ile ilgili düzenleme yapabilme imkanı tanımıştır. İşte kişi henüz hayatta iken, öldükten sonra mirasının nasıl paylaştırılmasını istiyorsa buna ilişkin hukuki işlem yapabilir. Bu hukuki işlemleri genel olarak; ölüme bağlı tasarruflar olarak tanımlıyoruz.

 

Vasiyetname de, ölüme bağlı tasarruftur. Kişi hayatta iken, tüm şekil şartlarına uyarak bir vasiyetname yazabilir. Bu vasiyetname, kişi öldükten sonra, düzenleyen noter tarafından ilgili Sulh Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmek sureti ile açılır.

 

Vasiyetname açıldıktan sonra, ölen kişinin mirasının nasıl ve kimlere pay edilmesini istediği ortaya çıkar. Ancak, kişilerin vasiyetname ile saklı pay sahibi mirasçıların saklı paylarına tecavüz edecek şekilde ölüme bağlı tasarrufta bulunamayacağını başka bir yazımızda açıklamıştık.

 

Vasiyetnamenin İptali Davası Nedir?

 

İptal davası, kanunda sınırlı şekilde yazılmış olan sebeplerden birini bünyesinde taşımayan vasiyetnamenin ortadan kaldırılması amacıyla açılmış davadır.

 

Vasiyetnamenin İptali Davası Açma Koşulları Nelerdir?

 

Medeni Kanunumuzda, vasiyetname ile ilgili hükümler genel olarak, ölen kişinin son iradesini ayakta tutmak ve ona saygı duymak üzerine kurulmuştur. Bu nedenle de, miras bırakan kişinin vasiyetinin iptal edilebilmesini aşağıdaki şartlardan birinin varlığına bağlamıştır.

 

  1. Vasiyetname miras bırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa: Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk vb. sebeplerle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olan yani ayırt etme gücü bulunmayanların fiil ehliyeti de bulunmadığından yaptığı vasiyetname hukuki bir sonuç doğurmaz.

 

Bununla birlikte, en sık rastlanan ve bu başlıkta incelenen diğer bir ehliyetsizlik hali, yaşlılık ve hastalıktır. Bu durumlar kişinin ayırt etme gücü üzerinde doğrudan etkilidirler.

 

Vasiyetname düzenlemek isteyen bu şekildeki hasta ve yaşlı kişilerden, temyiz kudretlerinin bulunduğuna dair sağlık raporu alması istenmektedir. Bu raporun, vasiyetnamenin düzenleneceği tarihe ilişkin olması şarttır.

 

Böyle bir doktor raporun olmadığı durumlarda, miras bırakanın vasiyetnamenin hazırlanması sırasında tasarruf ehliyetinin olmadığı iddiasıyla vasiyetnamenin iptali davası açılabilir. Sağlık raporu olsa dahi, aksini ispatlayan daha güçlü delillerin varlığı sebebi ile de dava açılabilir.

 

  1. Vasiyetname yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa: Kişinin, yanılması, aldatılması, korkutulması veya zorlanması, irade sakatlıkları halleridir. Vasiyetnamenin düzenlendiği sırada, vasiyetnameyi düzenleyen kişi, iradesinin sakatlandığını, gerçek iradesinin bu şekilde bir vasiyetname düzenlemek olmadığını iddia ediyor ise, -ölmeden- vasiyetten sonra 1 yıl içinde vasiyetten dönmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ölümünden sonra mirasçılarının iptal davası açma hakları olmayacaktır.

 

  1. Vasiyetnamenin içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlâka aykırı ise: Miras bırakan tarafından düzenlenen vasiyetnamenin içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlaka aykırı olabilir. Her somut olayda bu sebeplerin var olup olmadığı değerlendirilir. Var ise, miras bırakanın ölümünden sonra vasiyetnamenin iptali için dava açmak mümkündür.

 

  1. Vasiyetname kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa: Vasiyetnamenin taşıması gereken şekil şartları kanunda belirtilmiştir. Bu şekil şartlarını taşımayan vasiyetnameler de iptal davasına konu olur.

 

Vasiyetnameler; noterde resmi şekilde, el yazısıyla veya bazı hallerde sözlü yapılabilir.

Örneğin, resmi vasiyetname düzenlenirken miras bırakan vasiyetin isteklerine uygun olarak düzenlediğini 2 tanık huzurunda beyan etmelidir. Veya el yazısı ile düzenlenen vasiyetname de ise, baştan sona vasiyetçinin el yazısıyla yazılmalı ve vasiyetnamede tarih bulunmalıdır.

 

Vasiyetnamenin İptali Davasını Kimler Açabilir?

 

Bu dava, vasiyetnamenin iptal edilmesinde menfaati bulunan mirasçı veya mirasçılar ile vasiyetname alacaklısı tarafından açılabilir.

 

Vasiyetnamenin İptali Davası Kime Karşı Açılır?

 

Bu dava, lehine vasiyetname düzenlenmiş kişi veya kişilere karşı açılmalıdır.

 

Vasiyetnamenin İptali Davası Sonuçları Nelerdir?

 

Dava sonucunda vasiyetnamenin iptaline karar verilmiş ise bu karar geçmişe etkili olacaktır. Yani vasiyetnameyi yapıldığı andan itibaren ortadan kaldırır ve sadece davanın taraflarını bağlar. Vasiyetnamenin iptali davası tasarrufun bir bölümüne yönelik de açılabilir. Yani Kısmi iptal talep edilebilir. Bu halde, vasiyetnamenin iptali davası açılmayan bölümler yönünden hüküm ve sonuç doğurmaya devam eder. Kısmi iptal talep edilebilmesinin nedeni de yukarıda da bahsettiğimiz gibi miras bırakanın iradesinin olabildiğince ayakta tutulmaya çalışılmasıdır.

 

Vasiyetnamenin İptali Davası Ne Kadar Sürer?

 

Vasiyetnamenin İptali Davası Ne Kadar Sürer?

Bu bilginin kesin olarak söylenmesi veya dava öncesinde öngörülmesi mümkün değildir. Davanın taraflarının sayısının çokluğuna, vasiyetnamenin hukuki durumuna, mahkemenin yoğunluğuna göre değişecektir. Bu yönde tarafınıza verilen taahhütlere inanmamanızı tavsiye ederiz.

 

 

Vasiyetnamenin İptali Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

 

Vasiyetnamenin İptali Dava dilekçesi örneği, internette veya arzuhalcilerde vardır. Ancak, bir dava için en önemli belge, davanın bel kemiği, dava dilekçesidir. Bu dilekçede yapacağınız herhangi bir yanlış, maalesef dönüşü olmayan zararlara uğramanıza neden olur.

 

Bu nedenle, etraftan veya internet ortamından edineceğiniz bilgilerle değil uzman bir avukattan hizmet alarak davanızı açmanızı öneririz.

 

Vasiyetnamenin İptali Ve Tenkis Davaları Aynı Mıdır?

 

Eğer miras bırakan, düzenlediği vasiyetnamede, saklı pay sahibi mirasçılarının saklı paylarını da ihlal eden bir tasarruf yapmış ise, saklı pay sahibi mirasçıların, saklı paylarını alabilmek için açabilecekleri davanın adı; Tenkis Davası’dır.

 

Ama vasiyetnamenin iptali davası, bu yazımızda da detaylı bir şekilde anlattığımız üzere, tümüyle vasiyetnamenin ortadan kaldırılması için açılan bir davadır.

 

Vasiyetnamenin İptali Süresi Var Mıdır?

 

Evet vardır. Ancak bu süre, vasiyetnamenin açılıp, ilgililere tebliğ edilmesi ile başlar ve 1 yıldır.

 

Bununla birlikte; vasiyetnamenin iptali davası açma hakkı, her halde, vasiyetname açılma tarihinin üzerinden, iyi niyetli davalılara karşı 10 yıl, iyi niyetli olmayan davalılara karşı 20 yıl geçmekle düşer.

 

Vasiyetnamenin İptali  Davası Hangi Mahkemede Açılır?

 

Vasiyetnamenin iptali davası, miras bırakanın son ikametgahında bulunan Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılmalıdır.

 

Vasiyetnamenin İptali  Davası Açmak İçin Avukat Tutmak Zorunda mıyım?

 

Vasiyetnamenin i̇iptali  davası  davasının avukatsız açılmasında bir engel yoktur. Ancak yazımızda da bu konuda uyarılarda bulunduğumuz üzere, dava sürecinin zor ve hukuki bilgi ve tecrübe gerektirdiğinin altını çizmek isteriz. Dava açmak isteyenlerin, bu aşamaları tek başına yapmaya çalışmak yerine, avukat hizmeti almaları, davanın hayal edildiği gibi, sorunsuz, adil ve hızlı neticelenmesi için muhakkaktır. Aksi takdirde, sonradan telafisi çok güç hatta imkansız zararların ortaya çıkması muhtemeldir.

 

Başta maddi olarak külfetli görünse de, bu kadar teknik bilgi içeren ve önemli bir davada avukat yardımı almanın ne kadar doğru bir karar olduğunun farkına varacaksınız.

 

Av. Dicle Arar

  • betül atılgan

    babam dededen kalma arsayı mütahite verdi ve burdan aldıgı daireleri 2004de biz çocuklarına kurra ile2 şer daireleri dagıttı ama tapusunu vermedi herkes yerini bilsin bir dairede ister oturun ister kiraya verin biri sizin birinin kirasını ben alacam ama ben öldükten sonra aranızda kavga cıkmasın dedi baba vefat etti kadeşin biri ölen öldü söz bitti diyor ve paylaşmamıza engel oluyor annem sağ ve annemle bizi görüştürmüyor ve annemde o dairelerden pay alacak diyor babanın vefatına kadar oda bir dairenin kirasını alıyordu sorun yoktu baba vefat edince anneyede baskı yapıyor ne yapabiliriz dava açsak kazana bilirmiyiz

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.