" /> İş Hukuku - Part 3
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

İş Hukuku

Evlilik Nedeni İle Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır? Alınacak Kıdem Tazminatı nasıl hesaplanır? Tazminatlar dışında neler talep edilebilir? gibi soruların cevaplarını bu yazıda bulabilirsiniz. Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılınca Kıdem Tazminatı Alınır mı? Şu an yürürlükte olmayan eski 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi hala geçerliliğini sürdürmektedir. Bu maddeye göre;  kadın işçi evlendikten sonra 1 yıl içinde

Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır? Bu sorunun cevabı oldukça merak edilmektedir. Şöyle ki Şu an yürürlükte olmayan eski 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi hala geçerliliğini sürdürmektedir. Bu maddeye göre; işçi belirli bir prim gün sayısını ve sigortalılık yılını doldurması halinde kendi isteği ile işten ayrılırsa kıdem tazminatı alma hakkı vardır. Şartları Nelerdir? 1475

  İş Avukatı nasıl bulunur, hangi konularda hizmet verir merak ediyorsanız bu yazımızı okuyabilirsiniz.   İş Avukatı İzmir   İş Avukatı, işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklarla ilgili her türlü davaya bakan avukat olarak tanımlanabilir. Uyuşmazlık her zaman mahkemeye taşınmasa da İş Avukatı her zaman İş Hukukundaki bilgi ve tecrübeleri ile işçi ile işverenin dava dışında

  İş Mahkemesi Avukatı arıyorsanız eğer, nelere dikkat etmeniz gerektiğini yazımızdan öğrenebilirsiniz.   İş Mahkemesi Avukatı Kimdir?   İş Mahkemesi Avukatı işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklardan kaynaklanan davalarda taraflardan birini temsil eden avukattır.   Her ne kadar hukukumuzda avukatlar arasında uzmanlaşma resmi bir şekilde yoksa da avukatlar kendi ilgi ve tecrübelerine göre bir alanda uzman

  Yıllık İzin Alacağı Ne Demektir?   Bu kavramı açıklamadan önce yıllık iznin ne olduğunu belirtmekte fayda vardır. Yıllık i̇zin, işyerinde fiilen 1 yıl çalışmış olan işçiye verilir ve işçi bu sürelerde çalışmış sayılarak ücreti de verilir. İşçinin yıllık izne hak kazanabilmesi için gerekli olan 1 yıllık çalışma süresinin, sigortalı olması ile ilgisi yoktur. İşçinin

  İşçi Alacaklarında Zamanaşımı hakkında merak edilen sorulara güncel ve kolay anlaşılır cevaplar hazırladık.   Zamanaşımı Ne Demektir?   İşçilik Alacaklarında Zamanaşımı konusunu kavrayabilmek için alacak davalarında uygulanan zamanaşımını genel olarak bilmek önemlidir.   Hemen hemen her araştırmada karşınıza çıkabilecek bu kavramın, hukuk eğitimi almamış birisi tarafından anlaşılması zordur. Hatta hukukçular arasında dahi kimi zaman

  İş Mahkemelerinde Arabuluculuk hakkında tarafımıza ulaşan sorulara güncel ve basit cevaplar vermeye çalıştık.   İş Mahkemesinde Dava Açmadan Önce Arabulucuya Başvurmak Şart mı?   İş Mahkemelerinde Arabuluculuk, 01.01.2018 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiştir.   Arabulucuya Başvurmadan Dava Açılırsa Ne Olur?   Dava usulden reddedilir. Bu nedenle hak kaybına uğrarsınız. Eğer süre ile ilgili bir

  Sendikal Tazminat hakkındaki tüm güncel bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz.   Sendikal Tazminat Nedir?   Sendikal Tazminat, bir işyerindeki işçinin sendikaya üye olup olması veya olmaması veya sendika adına faaliyetler yapması veya yapmaması nedenleri ile işten çıkarılması durumunda işverenden talep edebilecekleri tazminatın adıdır.   Bunun dışında, sendikalı işçiler ve sendikalı olmayan işçiler arasında işveren eğer

    İş Güvencesi Şartları Nelerdir?   İş güvencesi, kanun koyucu tarafından işçinin işinin devamlılığının ve işverenin işçileri keyfi işten çıkarmasının engellenmesi için oluşturulan kurallar bütünüdür.   Bu kurallar, İş Kanunu’nun 18 ve devamı maddelerinde yer almaktadır. Ancak burada bilinmesi gereken ilk önemli bilgi; tüm işçilerin i̇ş güvencesi kapsamında olmamasıdır.   İş Güvencesi Kapsamına Giren

  Kötüniyet Tazminatı Nedir?   İş hukukunda herkes tarafından bilinen iş güvencesi hükümleri mevcuttur. Bu güvence hükümleri ile güvence kapsamındaki işçilere “İşe İade Davası” açma hakkı getirilmiştir. İş güvencesi ve işe iade davası ile ilgili ayrıntılı bilgileri ilgili yazımızda bulabilirsiniz.   İşbu tazminat da, iş güvencesi kapsamına girmeyen işçilerin korunması amacıyla getirilmiş bir tazminat türüdür.