" /> Evlilik Nedeni İle Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Evlilik Nedeni İle Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Evlilik Nedeni İle Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır? Alınacak Kıdem Tazminatı nasıl hesaplanır? Tazminatlar dışında neler talep edilebilir? gibi soruların cevaplarını bu yazıda bulabilirsiniz.

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılınca Kıdem Tazminatı Alınır mı?

Evlilik Nedeni İle Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Şu an yürürlükte olmayan eski 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi hala geçerliliğini sürdürmektedir.

Bu maddeye göre;  kadın işçi evlendikten sonra 1 yıl içinde kendi isteği ile işten ayrılırsa kıdem tazminatı alma hakkı vardır.

Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir?

Burada dikkat edilmesi gereken evlilik gerçekleştiğinde ve 1 yıl dolduğunda aynı işveren ile i̇ş sözleşmesinin devam ediyor olmasıdır.

Evlilikten kasıt, resmi nikahtır. Dini nikah veya düğün yapılması kanunen evlilik başlangıcı olarak kabul edilmez.

Evlilik resmi nikah ile başladığında çalışan kadın, i̇ş sözleşmesi devam ederken 1 yıl içinde işverene bir dilekçe ile başvurarak işten ayrılmak istediğini ve kıdem tazminatını talep ettiğini belirtebilir.

Bu durumda işveren, kadın işçiye kıdem tazminatını ödemekle yükümlüdür. Kıdem tazminatı miktarı işçinin kıdemine göre değişecektir. Diğer bir ifade ile, o işyerinde kaç yıldır çalışıyor ise işçi o kadar tazminat talep edebilecektir.

Evlilik Tazminatı Dilekçe Örneği Nasıl Yazılır?

Bu dilekçe çok kapsamlı bir dilekçe değildir. Resmi nikahın yapıldığına ilişkin belgeyi ekleyerek, işten ayrılmak istediğinizi ve kıdem tazminatınızı talep ettiğinizi yazmanız yeterlidir.

Evlilik Nedeniyle Alınacak Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Bu durumdaki bir işçinin kıdem tazminatının hesaplanmasında farklı bir şart yoktur. Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır? başlıklı yazımızda hesaplamalar ile ilgili detayları bulabilirsiniz.

Kısaca bahsetmek gerekir ise de; kıdem tazminatı işçinin son ücreti esas alınarak hesaplanır. Buna ek olarak, aranan şartları taşıyan işçi son işyerinde kaç yıl çalıştı ise o kadarlık tazminat alabilecektir.

İşveren Kıdem Tazminatını Ödemez ise Ne Yapılmalıdır?

Böyle bir durumla karşılaşan işçinin Kıdem Tazminatı Davası açması gerekecektir. İşveren de ödemekle yükümlü olduğu halde bu tazminatı işçiye ödemediği i̇çin, dava sonunda mevduata uygulanan en yüksek faizi ile ödemek zorunda kalacaktır.

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılan İhbar Tazminatı Alabilir mi?

Yargıtay’ın yerleşmiş kararları uyarınca bu durumda kendi isteği ile işten ayrılan işçinin ihbar tazminatı talep etme hakkı bulunmamaktadır.

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma Halinde İşsizlik Maaşı Alınabilir mi?

İşsizlik maaşı, işçinin kendi isteği ile işten ayrıldığı durumlarda bağlanamayacağı kanunen belirlenmiştir. Evlilik nedeni ile ayrılan işçi de kendi isteği ile ayrılmış kabul edileceğinden işsizlik maaşı bağlanmayacaktır.

Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Alarak İşten Ayrılan İşçi Başka Bir İşte Çalışabilir mi?

Bu konuda yasal bir engel yoktur hatta bunun engellenmesinin temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması anlamına geldiği kabul edilmektedir. Bu nedenle, evlilik nedeniyle kıdem tazminatını alarak işten ayrılan kadın işçi, başka bir işte çalışmaya başlayabilir.

Boşandığı Eşiyle Yeniden Evlenen İşçinin Kıdem Tazminatı Talebi Nasıl Değerlendirilir?

Bu konuda kanunda özel  bir yasak yoktur. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, işçinin kötü niyetli olup olmadığıdır. Diğer bir ifade ile, konu yargıya taşınır ise, kadın işçinin sırf kıdem tazminatını alabilmek i̇çin boşanıp sonradan aynı eşi ile tekrar evlenip evlenmediği, yani yasanın kendisine tanıdığı hakkı kötüye kullanıp kullanmadığı araştırılacaktır.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.