" /> Asliye Hukuk Davaları
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Asliye Hukuk Davaları

Asliye Hukuk Davaları nelerdir, hangi mahkemelerde açılabilir gibi soruların cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Hukuk Mahkemeleri Nelerdir?

 

Hukuk mahkemeleri, özel hukuka ilişkin tüm davaların görüldüğü mahkemelerdir. Özel hukuk denildiğinde anlaşılması gereken ise, kişiler arasındaki ilişkilerdir. Bu kişiler gerçek kişiler de olabileceği gibi, ticaret şirketleri ve diğer kurumlar da tüzel kişilerden sayılır.

 

İşte bu özel hukuk kişileri arasındaki her türlü ilişkinin düzenlendiği ve uyuşmazlıkların çözüldüğü mahkemeler genel bir ifade ile Hukuk Mahkemeleri olarak adlandırılır.

 

Özel hukuk uyuşmazlıklarına ilişkin davaların bakıldığı mahkemeleri 3’e ayırabiliriz;

 

  • Asliye Hukuk Mahkemeleri,
  • Sulh Hukuk Mahkemeleri,
  • Özel Görevli Mahkemeler (Asliye Ticaret, Tüketici Mahkemesi, Fikri ve Sınai Haklar, Aile, İş Mahkemeleri gibi…)

 

Asliye Hukuk Mahkemesi Ne Demektir?

 

Özel hukuk uyuşmazlıklarında genel olarak Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir. Ancak kanunda açıkça sayılmış dava ve işler Sulh Hukuk Mahkemelerinin görev alanına girer. Bunlar dışında kalan ve kanunda özel hüküm bulunmayan tüm davalar Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülür. Bu mahkemeler tek hakimlidir ve her adliyede muhakkak en az 1 tane bulunur.

 

Asliye Hukuk Mahkemesi Hangi Davalara Bakar?

 

Asliye Hukuk Davaları genel olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda (HMK) açıklanmıştır.

 

HMK’nın 2. maddesine göre; Asliye Hukuk Mahkemeleri, kanun başka bir mahkemeyi özellikle görevlendirmediği sürece dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın, mal varlığı ve şahıs varlığına ilişkin davalara bakmakla görevlidir.

 

Asliye Hukuk Mahkemesinin Baktığı Davalar:

 

 

Yanlış Mahkemede Dava Açarsam Ne Olur?

 

Davanızı doğru mahkemede açtığınızı anlamanın 2 şartı vardır. Birisi doğru yerdeki mahkeme (yetkili mahkeme) olmalı ve o davaya bakmakla görevli mahkeme (görevli mahkeme) olmalıdır.

 

Yetkili mahkeme konusundaki ayrıntıları ilgili yazımızda bulabilirsiniz.

 

Bu yazımızda görev konusunu işlediğimizden, görevsiz mahkemede dava açıldığını kabul edelim.

 

Bu durumda davayı açtığınız mahkeme Görevsizlik Kararı verecek ve davanın görevli mahkemeye gönderilmesi şeklinde hüküm kuracaktır.

 

Burada dikkat edilmesi gereken, mahkemenin kendiliğinden dosyayı görevli mahkemeye göndermeyeceğidir. Davayı açan taraf, görevsizlik kararının kesinleşmesinden itibaren 2 hafta içinde, görevsizlik kararı veren mahkemeye başvurarak dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesini talep etmelidir. Bu sürenin kaçırılması durumunda dava açılmamış sayılacaktır.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.