" /> Manevi Tazminat Davası
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Manevi Tazminat Davası

Manevi Tazminat Davası Nedir?

 

Bir kimsenin maruz kaldığı manevi zararın karşısında bu zararın giderilmesi için, bu üzüntü ve kederi yaşamasına sebep olan kişi, kişiler veya kurum aleyhinde açabileceği davanın genel adıdır.

 

Manevi Tazminat Davası Şartları Nelerdir?

 

Bir kimsenin manevi tazminat talep edebilmesi için, tazminat doğuran bir zararın varlığı, bu zararın bir başka kişinin veya kurumun kusurlu davranışı nedeniyle meydana gelmesi gerekmektedir.

 

İnsanda manevi zarar oluşturan olaylar genellikle; kişilik haklarına saldırı ve bu haklarda meydana gelen bir eksilme, vücut bütünlüğünün ihlali, cismani bir zarara maruz kalma, boşanma ve nişan bozulması gibi olaylardır. Kısaca bahsetmek gerekir ise; hakarete uğrama, hakkında açılan bir ceza davasından beraat etme, trafik kazasında zarar görme, boşanmada veya nişan bozulmasında kusursuz taraf olma, satın alınan bir şeyin ayıplı çıkması, gibi olaylar sayılabilir.

 

Bazı hallerde manevi tazminat ödemekle yükümlü tutulan kişilerin kusursuz sorumluluğu da vardır. Örneğin devlet dairelerinde yapılan bir hata nedeni ile zarara uğrayan vatandaş devletten tazminat talep edebilir. Memurun yaptığı bu hatadan dolayı devletin kusursuz sorumluluğunun bulunduğu kabul edilir.

 

Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

 

Manevi tazminat davasında önemli olan dava açma süresini kaçırmamış olmak ve zarara uğratan kişi veya kişilerin kim olduğunu ve zararı meydana getiren olayı ve olaydaki kusurları doğru tespit etmek önemlidir.

 

Manevi tazminat davası açılırken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta, talep edilecek olan tazminat miktarı üzerinde iyi düşünülmesidir. Çünkü dava açılırken talep edilen miktar daha sonra değiştirilemez. Bu nedenle, daha sonra yükseltirim düşüncesi ile az tazminat talep etmek sizi zarara uğratacaktır.

 

Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği Nasıl Yazılır?

 

Manevi tazminat davasında en önemli süreç; davaya hazırlık aşaması ve dava dilekçesinin yazılmasıdır. Davacı, işbu dava dilekçesi ile bağlı olacak, iddia ve taleplerini değiştiremeyecektir.

 

Ortaya çıkan zararın tespiti ve ifadesi, zararın davalının fiili neticesinde meydana geldiğinin ispatlanması, ne gibi taleplerde bulunulabileceği, hangi delillerin mahkemeye sunulması gerektiği konusunda sadece hukuk eğitimi almış tecrübeli avukatların bilgi sahibi olabileceğini unutmayınız.

 

İşbu dava, maddi durumunuzu, mal varlığınızı hatta ailenizi dahi önemli derecede etkileyecek sonuçlar doğurur. Bu sonuçların, büyük ve geri dönülmez zararlara dönüşmemesi için, internetteki örneklerden veyahut adliye çevrelerindeki arzuhalcilerden değil, konusunda uzman bir avukattan destek alınız.

 

Manevi Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

 

Bu sürenin dava açmadan öngörülmesi mümkün değildir. Bu süre, dava konusunun özelliğine, taraf sayısına, kusurun ispatına, delillerin toplanmasına, mahkemenin yoğunluğuna bağlıdır.

 

Bu konuda size kesin bilgi veren yer ve kişilere itibar etmeyiniz. Dava sonuçlandıktan sonra istinaf ve temyiz incelemesinden de geçeceği düşünüldüğünde, ortalama davanın neticelenmesi 2-3 yılı bulacaktır.

 

Manevi Tazminat Davasında Para Ödenir Mi?

 

Bu paradan kasıt dava masrafları ise evet dava açılırken, talep edilen tazminat miktarına göre hesaplanan bir harcın ve diğer giderler ve incelemeler için talep edilen masrafın mahkeme veznesine yatırılması gerekmektedir. Bu miktarın ne olacağı, tazminat miktarı ve toplanmasını istediğiniz delillerin niteliğine göre belirlenir.

 

Ayrıca, dava sonucunda, eğer mahkeme talep edilen tazminat miktarından daha az bir tazminata hükmeder veya davayı reddederse, eğer karşı taraf kendisini avukat ile temsil ettirmiş ise, bu avukat açısından hükmedilen ilam vekalet ücretini ödemek de davacıya kalacaktır.

 

Manevi Tazminat Nasıl Hesaplanır?

 

Manevi tazminat miktarının hesaplanması için belli bir standart yoktur. Tazminat hakimin kanaatine göre belirlenir. Hakim bu belirlemeyi yaparken, tazminata neden olan eylem ve olayın özelliğini,tarafların kusur oranını, sıfatını, sosyal ve ekonomik durumlarını göz önünde tutar.

Unutulmaması gereken tazminatın bir ceza olmadığıdır. Ayrıca bu miktar tespit edilirken, bir tarafın fakirleşmesine diğer tarafın zenginleşmesine neden olamaması gerekmektedir. Davacı açısından duygusal olarak tatmin edici bir rakamın tespit edilmesi gerekmektedir.

 

Manevi Tazminat Davası Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?

 

Manevi tazminat davalarının büyük bir kısmı haksız fiilden kaynaklanır. Haksız fiiller için manevi tazminat dava zamanaşımı süresi, fiil ve failin öğrenilmesinden itibaren 2 yıl, fiil ve fail daha sonra öğrenilse bile her haluklarda 10 yıldır.

 

Eğer ki, tazminat davasına temel teşkil eden fiil suç teşkil ediyorsa, o fiil için kanunlarda daha az zamanaşımı süresi öngörülse bile, ceza kanununda o suç için öngörülen dava zamanaşımı süresi ne ise manevi tazminat davası açma süresi de odur.

 

Manevi Tazminat Davası Hangi Mahkemede Açılır?

 

Genel kural davalının ikametgahında, birden fazla davalı var ise davalılardan birinin ikametgahında açılabilir.

 

Ancak dava haksız fiilden kaynaklanıyor ise, haksız fiilin işlendiği yer, zararın meydana çıktığı yer veya zarar görenin ikametgahında da açılabilir.

 

Görevli mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemeleri olacaktır.

 

Manevi Tazminat Davası Açarken Avukat Tutmam Şart mı?

 

Hayır böyle bir şart yoktur. Tüm davalar gibi manevi tazminat davasının avukatsız açılmasında bir engel yoktur. Ancak yazımızda da bu konuda uyarılarda bulunduğumuz üzere, tazminat davası sürecinin zor ve hukuki bilgi ve tecrübe gerektirdiğinin altını çizmek isteriz. Dava açmak isteyenlerin, bu aşamaları tek başına yapmaya çalışmak yerine, avukat hizmeti almaları, davanın hayal edildiği gibi, sorunsuz, adil ve hızlı neticelenmesi için muhakkaktır. Aksi takdirde, sonradan telafisi çok güç hatta imkansız zararların ortaya çıkması muhtemeldir.

 

Başta maddi olarak külfetli görünse de, neticesinde avukatla çalışmış olmanın ne kadar doğru bir karar olduğunun farkına varacaksınız.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.