" /> İsim - Soyisim Değiştirilme Davası (İsim Tashihi)
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

İsim – Soyisim Değiştirilme Davası (İsim Tashihi)

 

İsim – Soyisim Değiştirilme Davası (İsim Tashihi) konusunda güncel bilgileri tarayarak sizin için pratik bilgiler içeren bir yazı hazırladık.

 

İsim Tashihi Nedir?

 

Tashih kelimesinin sözlük anlamı; “düzeltme, yanlışı doğru ile düzeltme” şeklindedir. Bu sebeple de, isim tashihi; ‘isim değiştirilmesi’ olarak anlaşılabilir.

 

Sadece İsim mi Değiştirilebilir?

 

Hayır. İsim ibaresi, isim ve soyismi kapsayacak şekilde kullanılmıştır.

 

İsim – Soyisim Değiştirilmesi Mümkün müdür?

 

Evet. Kanunda yazılı kurallar çerçevesinde isim ve soyismin değiştirilmesi mümkündür.

 

İsim – Soyisim Değiştirmek İçin Ne Yapmalıyım?

 

İsim ve/veya soyisminizi değiştirmek istiyor iseniz, Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun emredici hükümleri gereği, bu konu hakkında verilmiş kesinleşmiş bir mahkeme kararına ihtiyacınız vardır.

 

Bunun için de, İsim – Soyisim Değiştirilmesi Davası açmanız gerekmektedir.

 

İsmimde/Soyismimi Dava Açmadan Değiştirmem Mümkün Değil mi?

 

İsim veya soyisminiz aşağıdaki şartlara uygun ise, dava açmaksızın, sadece nüfus müdürlüğüne başvurarak değişiklik yapabilirsiniz.

 

Kanunda yapılan değişiklik ile, 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3 üncü maddesine aykırı soyisimleri ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan isim ve soyisimleri, mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilecektir.

 

Burada adı geçen 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3 üncü maddesi şu şekildedir; “Rütbe ve memuriyet, aşiret ve yabancı ırk ve millet isimleriyle umumi edeplere uygun olmayan veya iğrenç ve gülünç olan soyadları kullanılamaz.”

 

Sonuç itibari ile, 19.10.2019 tarihine kadar, yerleşim yerindeki Nüfus Müdürlüğü’ne başvurarak, yazım, imla hatası gibi sebeplerden kaynaklı olarak hatalı olan isminizin değiştirilmesini isteyebilirsiniz. (Örn: isminiz İsmet ancak nüfusa İşmet olarak yazılmış, isminiz Ahmet ancak nüfusa Ahmek olarak yazılmış gibi…)

 

İmla hatası dışında, iğrenç ve gülünç olan soyadların kullanılamayacağı kanunda açıkça  belirtilmiştir. Buna göre, objektif bir değerlendirme ile genel kabul ve kurallara göre ismin/soyismin iğrenç veya gülünç olduğu sonucuna varılabilmesi gerekmektedir. Bu sebeple yapılan başvurularda, bu değerlendirme ilgili nüfus müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Burada saydıklarımız dışındaki diğer tüm sebepler için dava açılması gerekmektedir.

 

İsim – Soyisim Değiştirilme Davası (İsim Tashihi)

 

İsim – Soyisim Değiştirme Davası Açma Koşulları Nelerdir?

 

Türk Medeni Kanununa göre; “Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hakimden istenebilir.’

Kanunda ismin sadece haklı sebeplerle değiştirilebileceğinden bahsedilmiş ancak haklı sebeplerin neler olduğu sayılmamıştır. Bu sebepler hem ilgili mevzuattaki hükümler, örnek dava ve Yargıtay içtihatlarına göre somut olayda hakim tarafından takdir edilmektedir.

En sık rastlanılan sebepler

  • Milli kültüre, örf veya adete uygun olmama
  • Alay edilebilir, kötü anlam ifade edebilir olma
  • Mesleki açıdan adın zedeleyici olması
  • Başka bir isimle tanınmış olması
  • Din değişikliği yapmış olması
  • İsmin toplumdaki anlamı ve çağrışımlarının aşağılayıcı, küçük düşürücü veya gülünç olması.
  • İsmin telaffuzunun zor olması,
  • İsmin kötü şöhreti ile tanınan biri/birileri ile benzeşmesi…

İsim – Soyisim Değiştirme Talebimin Haklı Nedene Dayandığını Nasıl İspat Edebilirim?

 

Talebinizin haklı nedene dayanıyor olup olmadığı hakim tarafından takdir edilecekse de, başka bir isimle tanındığınız, isminizin sosyal ve iş hayatınıza olumsuz etkileri, karışıklığa neden olduğu konularında tanık dinletmeniz gerekecektir. Bu davalar için uygulamada 2 tanık yeterli olacaktır.

 

İsim – Soyisim Değiştirme Davasını Kime Karşı Açmalıyım?

 

Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü’ne karşı dava açmanız gerekmektedir, ki dava sonucundaki karara göre kayıtlarını düzeltebilsinler.

 

İsim – Soyisim Değiştirme Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

 

Dava dilekçesinin yazımı, tüm taleplerinizi bir kere belirtmek ve haklı nedenlerinizi açıklamak için tek şansınız olması dolayısı ile önemlidir. Hali hazırdaki kimlik bilgilerinizi, isminizin veya soy isminizin ne olarak düzeltilmesini istediğinizi anlaşılır bir dille yazmanız gerekmektedir.

 

Hakimin bu değişikliğe karar verebilmesi için haklı nedeninizin varlığı konusunda ikna olmuş olması gerekeceğinden, bu sebeplerinizi de detaylı bir şekilde yazmanızı öneriyoruz.

 

İsim – Soyisim Değiştirme Davası Hangi Mahkemede Açılır?

 

Bu davayı ikametgahınızda bulunan Asliye Hukuk Mahkemesinde açmanız gerekmektedir.

 

İsim – Soyisim Değiştirme Davası Ne Kadar Sürer?

 

Davanızda çok özellikli bir durum yok ise, bu davalar genellikle ilk duruşmada sona erer. Dava kesinleşmesi de dahil olmak üzere yaklaşık 3-4 ay içinde sonuçlanır.

 

İsim – Soyisim Değiştirme Davası Açmanın Masrafı Nedir?

 

Bu dava herhangi bir parasal değer içermediği için, açılırken sadece başvuru harcı ve delillerinizin toplanması için masraf avansı alınacaktır. Artan avans dava sonucunda tarafınıza iade edilir.

 

İsim – Soyisim Değiştirme Davasını Kaç Kere Açabilirim?

 

Kanunda bu konuda emredici bir sınırlama var idi. Buna göre sadece bir kere bu davayı açmak mümkündü. Son değişiklik ile bu kısıtlama kanundan kaldırıldı, koşulları taşıdığı durumlarda birden fazla bu davanın açılması artık mümkündür.

 

Reşit Olmayan Çocuğum İçin İsim – Soyisim Değiştirme Davası Açabilir miyim?

 

Reşit olamayan çocuklar için velayet hakkını kullanan ebeveynlerin bu davayı açma hakları vardır. Bunun için herhangi bir yerden izin alınmasına gerek yoktur.

 

Benim İsim – Soyismimin Değişmesi Ailemi Etkiler mi?

 

Nüfus kaydı değişeceği için, sizin isminizin de bulunduğu diğer kayıtlar da düzenlenecektir. Şöyle ki; isim değişikliği hâlinde, nüfus müdürlüğü çocuklarınızın baba veya ana adına ilişkin kaydı, soyadı değişikliğinde ise eşinizin ve ergin olmayan çocuklarınız soyadı da düzeltilir.

 

İsim – Soyisim Değiştirme Davasını Hakim Reddedebilir mi?

 

İsim ve soyisim değişikliği davalarında, bu davayı açan kişinin bilgileri çok detaylı bir şekilde incelenir. Herhangi bir suç kaydının olup olmadığı, aranıp aranmadığı gibi detaylı bir araştırma yapılır. Bu araştırma neticesinde, kişinin güvenlik kaydının bulunması halinde hakim davayı reddeder ve gerekli merciye bilgi verir.

 

Bunun dışında, hakim haklı sebebin varlığı konusunda ikna olmamış olabilir veya talep edilen isim genel ahlak ve toplumsal kurallara aykırıdır. Bu nedenle davayı reddedebilir.

 

Ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen prensip kararına göre, ismini/soyismini değiştirmek isteyenlerin 2 adet tanık da dinletmeleri durumunda davanın kabulü gerekmektedir.

 

İsim – Soyisim Değiştirme Davası İçin Avukat Tutmak Zorunda mıyım?

 

Böyle bir zorunluluğunuz yoktur. Ancak teknik bir dava oluşu ve kişiye özel çok önemli bilgi ve kayıtlara ilişkin olması nedeni ile bir avukattan hizmet almanızı tavsiye ederiz. Aksi halde, kayıtlardaki yeni bir hata, telafisi imkansız zararlara yol açabileceği gibi, daha fazla emek ve para harcamanıza neden olabilir.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.