" /> Babalık Davası
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Babalık Davası

Babalık Davası Nedir?

 

Babalık davası, evlilik dışı doğan çocuğun babasının tespit edilmesine ilişkin bir davadır.

 

Babalık Davasını Kimler Açabilir?

 

Babalık davasını çocuğun annesi veya çocuğun kendisi açabilir. Çocuk reşit olmadan önce kendisine kayyım atanır ise, kayyım da babalık davası açabilir.

 

Babalık Davası Kime Karşı Açılır?

 

Bu dava, çocuğun babası olduğuna inanılan kişi aleyhine açılır. Babalık davası kamu düzenine ilişkin bir dava olduğundan, davanın Cumhuriyet Savcılığına ve Hazine’ye bildirilmesi şarttır.

 

Baba Ölmüşse de Babalık Davası Açılabilir mi?

 

Evet, baba hayatını kaybetmişse dahi, babanın mirasçılarına karşı bu dava açılabilir.

 

Babalık Davası Açma Süresi Var mıdır?

 

Kanunda bu konu ile ilgili hak düşürücü süre belirlenmiştir. Haklı bir sebep bulunmaksızın bu sürenin geçirilmesi halinde dava açma hakkı düşecektir.

 

Kanunda yakın zamana kadar çocuk için de hak düşürücü süre öngörülmüşse de, bu hüküm iptal edilmiştir. Nihayetinde çocuğun açacağı babalık davası herhangi bir süreye tabi değildir.

 

Ancak annenin açacağı dava, doğumdan sonraki 1 yılla sınırlandırılmıştır. Anne bu 1 yıllık süreyi geçirirse ancak geçirmesine sebep olan haklı bir gerekçesi var ise bu halde sebebin ortadan kalktığı andan itibaren 1 yıllık süresi işlemeye başlar.

 

Babalık Davası Hangi Mahkemede Açılır?

 

Babalık davası, babanın ikametgahındaki aile mahkemesinde açılır. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde ise bu dava asliye hukuk mahkemelerinde açılır.

 

Babalık Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?

 

Babalık davasında en önemli süreç; davaya hazırlık aşaması ve dava dilekçesinin yazılmasıdır. Davayı açan taraf işbu dava dilekçesi ile bağlı olacak, iddia ve taleplerini değiştiremeyecektir.

 

Nasıl davanın açılacağı, ne gibi taleplerde bulunulabileceği, hangi delillerin mahkemeye sunulması gerektiği konusunda sadece hukuk eğitimi almış tecrübeli avukatların bilgi sahibi olabileceğini unutmayınız. Bu nedenle kendi durumunuza uygun olarak dilekçenin hazırlanabilmesi için bir avukattan destek almanız önemlidir.

 

Babalık Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

 

Bu tarz davaların tahmini bir sonuçlanma süreci maalesef yoktur. Bu süre; davanın niteliğine ve mahkemenin yoğunluğuna göre değişecektir. Bu nitelik, babalığın tespiti için gereken işlemlerin zorluğuna, DNA testi için geçirilecek süreye, tazminat vs. taleplerinin bulunup bulunmadığı, gibi etkenlere bağlıdır. Herhangi bir sorunun olmadığı durumlarda yaklaşık 1 yıl içinde davanızın sonuçlanması muhtemeldir.

 

Sizlere bu konuda kesin bilgi veya taahhüt verenlere inanmamanızı önemle belirtmek isteriz. Babalık davası nihayetinde psikolojik olarak ağır bir süreçtir ve tahmin edilenden daha fazla uzaması tarafları daha büyük bir hayal kırıklığına uğratır.

 

Babalık Davası Açma Masrafları Ne Kadardır?

 

Babalık davası açılırken, delillerinizin toplanması, bilirkişi incelemesi, babalık testlerinin masrafları ve tüm bunlar için yapılacak tebligatların giderleri de peşin alınmaktadır. Bu sebeple, davanın niteliğine göre değişmekle birlikte, avukatınıza ödeyeceğiniz ücret hariç olmak üzere, en az 1000TL-1200 (2018 yılı için) masraf yapmanız gerekebilir.

 

Ancak, talep etmeniz halinde ve davanın lehinize sonuçlanması halinde, bu masrafların baba tarafından ödenmesine karar verilir.

 

Babalık Davasında Babalık Nasıl İspatlanır?

 

Babalık Davası

Babalık davalarında, en bilinen ve en güvenilir ispat yöntemi DNA testlidir. Eğer DNA testi imkânsız ise; çocuğun annesi ile davalı babanın çocuğun doğumundan önceki 300.gün ile 180.gün arasında cinsel ilişkide bulunmasını çocuğun babası olduğuna dair karine kabul etmektedir. (Bu ilişki davacı anne/çocuk tarafından ispatlanmalıdır.)

 

Bu sürelerin dışında da olsa fiili hamile döneminde anne ile babanın cinsel ilişkide bulunduğu tespit edilmesi halinde yine de bu karine geçerli olacaktır.

 

Çocuk Evlilik İçinde Doğmuşsa Fakat Babası Koca Değil İse Ne Olur?

 

Bu durumda çocuğun babasına babalık davası açabilmek için kadının evli olduğu yasal kocasının soy bağının reddi davası ile çocuğu reddetmesi gerekmektedir.  

 

Babalık Davasının Sonuçları Nelerdir?

 

Dava neticesinde çocuk ile baba arasında soy bağı ilişkisi kurulur ve çocuğun Aile Hukuku ve Miras Hukuku açısından babası ile ilgili hakları doğar. Ve bu haklar geriye dönük olarak doğumu itibari ile hüküm ifade eder. Ayrıca babalık davasına bakan mahkeme, eğer dava anne tarafından açılmış ise, velayetin kimde kalacağı konusunu da karara bağlar.

 

 

Babalık Davasında Tazminat ve Nafaka Talep Edebilmek Mümkün müdür?

 

Eğer davayı anne açmış ise ve talep ederse; doğum giderlerini, doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderlerini, gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderleri baba ödemekle yükümlüdür.

 

Ayrıca annenin çocuk için iştirak nafakası da talep etmesi mümkündür. Annenin bu talebi de babalık davasına bakan mahkeme tarafından karara bağlanır.

 

Son olarak da annenin Manevi Tazminat talebinin olup olmadığına bakmak gerekmektedir. Bu konuda uygulamada yerleşmiş durumlara bakıldığında, annenin baba tarafından evlilik vaadi ile cinsel ilişkiye girmesi ve çocuğu doğurması veya zorla cinsel ilişki veya tecavüz durumlarında, annenin manevi olarak yıpranmasından ötürü manevi tazminata hükmedilebilir. Yine bunun için annenin talebi şarttır.

 

Ayrıca, sebepleri ve dayanakları ispat edildiği takdirde annenin babadan maddi ve manevi tazminat talep etmesinde bir engel bulunmamaktadır.

 

Babalık Davası Açmak İçin Avukat Tutmak Zorunda mıyım?

 

Babalık davasının avukatsız açılmasında bir engel yoktur. Ancak yazımızda da bu konuda uyarılarda bulunduğumuz üzere, dava sürecinin zor ve hukuki bilgi ve tecrübe gerektirdiğinin altını çizmek isteriz. Babalık davası açmak isteyenlerin, bu aşamaları tek başına yapmaya çalışmak yerine, avukat hizmeti almaları, davanın hayal edildiği gibi, sorunsuz, adil ve hızlı neticelenmesi için muhakkaktır. Aksi takdirde, sonradan telafisi çok güç hatta imkansız zararların ortaya çıkması muhtemeldir.

 

Başta maddi olarak külfetli görünse de, neticesinde avukatla çalışmış olmanın ne kadar doğru bir karar olduğunun farkına varacaksınız.

 

Av. Dicle Arar

  • Evlilik dışı bir cocuk dünyaya getirdim babası kabul ediyor dava açtım bir problem yok babasıyla avukat tutacak maddi imkana sahip degiliz 10 bin gibi bir rakam iştendi en son 6 bine düştü ama.butcemi cok aştığı icin tek başımıza yapmaya karar verdik ne kadar zamanda sonuçlanır biz yurt dışına çıkmak.istiyoruz 10 aylık suan bebegim kimseye de güvenim yok bana yardımcı olabilirmisiniz

    • Nur Hanım, maddi olarak imkansızlığınız var ise, bulunduğunuz yerin Baro’suna başvurarak ücretsiz olarak avukat talep edebilirsiniz.

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.