" /> Soybağı Davaları
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Soybağı Davaları

 

Soybağı Davaları kapsamında kalan tüm dava çeşitleri için ayrı ayrı yazılar yazılmıştır. Bu yazımızda tüm bu davalarla ilgili genel bilgiler verilmiştir.

 

Soybağı Nedir?

Soybağı Davaları

Çocuğun anne ve babası ile arasında olan bağa denir. Kanunun emredici hükmü uyarınca, anne ile çocuk arasındaki soybağı tek yolla kurulabilir; yani doğumla.

 

Baba ile çocuğun soybağının kurulması 3 yolla mümkündür. Bunlar; evlilik, tanıma ve hakimin kararıdır.

 

 

Evlilikle Soybağı Nasıl Kurulur?

 

Basitçe ifade etmek gerekir ise, evlilik içinde doğan çocuğun babası kocadır. Burada soybağı doğal yolla kendiliğinden kurulur.

 

Eğer çocuk evlilik bittikten sonra 300 gün içinde doğmuşsa, yine çocuğun babası kocadır. Bu süre geçtikten sonra çocuk doğarsa, anne sağlık kurulu raporları ile evlilik devam ederken hamile kaldığını ispat ederek çocuk ile koca arasında soybağının kurulmasını sağlayabilir.

 

Bu şekilde kurulan soybağı neticesinde eğer koca, çocuğun babası olduğunu düşünmüyor ise SOYBAĞININ REDDİ davası açması gerekecektir. Bu davayı anne ve çocuğa karşı açabilir. Çocuğun da bu davayı açma hakkı bulunmaktadır.

 

Evlilik Dışında Doğmuş Çocuğun Anne ve Babası Daha Sonra Evlenirse?

 

Bu durum da Medeni Kanunda düzenlenmiştir. Bu durumda da çocuk adeta evlilik içinde doğmuş gibi soybağı baba ile kurulur.

 

Ancak, ana ve babanın yasal mirasçıları, çocuk veya Cumhuriyet Savcısı tarafından, SONRADAN EVLENME YOLU İLE KURULAN SOYBAĞININ İPTALI DAVASI açılabilir. Bu durumda, bu davayı açan tarafından, kocanın çocuğun babası olmadığının ispat edilmesi gerekecektir.

 

Tanıma İle Soybağı Nasıl Kurulur?

 

Eğer çocuk evlilik dışında doğmuş ise, baba, nüfus memurluğuna veya mahkemeye başvurarak, çocuğun kendisinden olduğunu beyan ederek tanıyabilir.

 

Bunlar dışında baba, resmi bir belge veya vasiyetname yolu ile tanıma yapabilir.

 

Çocuğun eğer başka bir erkekle soy bağı var ise de, bu bağ ortadan kalkmadıkça babası tarafından tanınamaz. Bu bağ da ortadan, az önce bahsettiğimiz üzere Soybağının Reddi davası ile kaldırılır.

 

Çocuğu bu yolla tanıyan baba, yanılma, aldatma veya korkutma sebebiyle tanıdığını iddia eder ise, TANIMANIN İPTALİ davası açabilir.

 

İptal davası anaya ve çocuğa karşı açılır. Ana, çocuk ve çocuğun ölümü halinde altsoyu, Cumhuriyet savcısı, Hazine ve diğer ilgililer tanımanın iptalini davasını açabilirler.

 

Dava, çocuğu tanıyan kişiye, tanıyan ölmüşse mirasçılarına karşı açılır.

 

Hakim Kararı ile Soybağı Nasıl Kurulur?

 

Hakim kararı ile soybağı, BABALIK DAVASI ile kurulur.  Bu konu ile ilgili yazımızdan detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

 

Soybağı Davaları Nelerdir?

 

Bu davaların neler olduğunu toparlamak gerekir ise;

1- Soybağının Reddi

2- Sonradan Evlenme İle Kurulan Soybağının İptali

3- Tanımanın İptali

4- Babalık Davası

 

Soybağı Davaları Hangi Mahkemede Açılır?

 

Soybağı davaları, özel bir durum yoksa babanın ikametgahındaki aile mahkemesinde açılır. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde ise bu dava asliye hukuk mahkemelerinde açılır.

 

Soybağı Davaları Zamanaşımına Tabii midir?

 

1- Soybağının Reddi : Dava açma süresinin geçmesinden önce kocanın ölmesi veya gaipliğine karar verilmesi ya da sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybetmesi hallerinde kocanın altsoyu, anası, babası veya baba olduğunu iddia eden kişi, doğumu ve kocanın ölümünü, sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybettiğini veya hakkında gaiplik kararı alındığını öğrenmelerinden başlayarak bir yıl içinde bu davayı açabilir.

 

Yine ergin olmayan çocuğa atanacak kayyım, atama kararının kendisine tebliğinden başlayarak bir yıl içinde soybağının reddi davasını açar.

 

2- Sonradan Evlenme İle Kurulan Soybağının İptali:  Bu dava da iptal sebebinin öğrenilmesinden itibaren bir yıl, her halükarda soybağı kurulmasından sonra beş yıldır.

 

Çocuğun dava açma süresi ise ergin olmasından itibaren bir aydır.

 

Yine süreler geçtiği hâlde gecikmeyi haklı kılan sebep varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabileceği öngörülmüştür.

 

3- Tanımanın İptali: Tanıyanın dava hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak bir yıl ve her halde tanımanın üzerinden beş yıl geçmekle düşer.

 

İlgililerin dava hakkı, davacının tanımayı ve tanıyanın çocuğun babası olamayacağını öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her halde tanımanın üzerinden beş yıl geçmekle düşer.

 

Çocuğun dava hakkı, ergin olmasından başlayarak bir yıl geçmekle düşer.

 

Yukarıdaki süreler geçtiği halde gecikmeyi haklı kılan sebep varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir.

 

4- Babalık Davası

 

Soybağı Davaları Dilekçesi Nasıl Yazılır?

 

Bu davalarda en önemli süreç; davaya hazırlık aşaması ve dava dilekçesinin yazılmasıdır. Davayı açan taraf işbu dava dilekçesi ile bağlı olacak, iddia ve taleplerini değiştiremeyecektir.

 

Nasıl davanın açılacağı, ne gibi taleplerde bulunulabileceği, hangi delillerin mahkemeye sunulması gerektiği konusunda sadece hukuk eğitimi almış tecrübeli avukatların bilgi sahibi olabileceğini unutmayınız. Bu nedenle kendi durumunuza uygun olarak dilekçenin hazırlanabilmesi için bir avukattan destek almanız önemlidir.

 

Soybağı Davaları Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

 

Bu tarz davaların tahmini bir sonuçlanma süreci maalesef yoktur. Bu süre; davanın niteliğine ve mahkemenin yoğunluğuna göre değişecektir. Bu nitelik, babalığın tespiti için gereken işlemlerin zorluğuna, DNA testi için geçirilecek süreye, tazminat vs. taleplerinin bulunup bulunmadığı, gibi etkenlere bağlıdır. Herhangi bir sorunun olmadığı durumlarda yaklaşık 1 yıl içinde davanızın sonuçlanması muhtemeldir.

 

Sizlere bu konuda kesin bilgi veya taahhüt verenlere inanmamanızı önemle belirtmek isteriz. Babalık davası nihayetinde psikolojik olarak ağır bir süreçtir ve tahmin edilenden daha fazla uzaması tarafları daha büyük bir hayal kırıklığına uğratır.

 

Soybağı Davası Açmak İçin Avukat Tutmak Zorunda mıyım?

 

Bu davaların avukatsız açılmasında bir engel yoktur. Ancak yazımızda da bu konuda uyarılarda bulunduğumuz üzere, dava sürecinin zor ve hukuki bilgi ve tecrübe gerektirdiğinin altını çizmek isteriz. Soybağına ilişkin dava açmak isteyenlerin, bu aşamaları tek başına yapmaya çalışmak yerine, avukat hizmeti almaları, davanın hayal edildiği gibi, sorunsuz, adil ve hızlı neticelenmesi için muhakkaktır. Aksi takdirde, sonradan telafisi çok güç hatta imkansız zararların ortaya çıkması muhtemeldir.

 

Başta maddi olarak külfetli görünse de, neticesinde avukatla çalışmış olmanın ne kadar doğru bir karar olduğunun farkına varacaksınız.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.