" /> Sulh Hukuk Davaları
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Sulh Hukuk Davaları

Sulh Hukuk Davaları hakkında kapsamlı bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz.

 

Sulh Hukuk Mahkemesi Nedir?

 

Sulh Hukuk Mahkemesi, özel hukuk kişileri arasındaki uyuşmazlıklara bakan hukuk genel mahkemelerinden biridir.

 

Özel hukuk uyuşmazlıklarına ilişkin davaların bakıldığı mahkemeleri 3’e ayırabiliriz;

 

  • Asliye Hukuk Mahkemeleri,
  • Sulh Hukuk Mahkemeleri,
  • Özel Görevli Mahkemeler (Asliye Ticaret, Tüketici Mahkemesi, Fikri ve Sınai Haklar, Aile, İş Mahkemeleri gibi…)

 

Sulh Hukuk Mahkemeleri tek hakimlidir ve her adliyede en az 1 tane vardır.

 

Sulh Hukuk Mahkemesi Hangi Davalara Bakar ?

 

Sulh Hukuk Davaları

Özel hukuka ilişkin tüm davalarda genel olarak Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir. Ancak kanunda açıkça sayılmış dava ve işler Sulh Hukuk Mahkemelerinin görev alanına girer. Bunlar dışında kalan ve kanunda özel hüküm bulunmayan tüm davalar Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülür.

 

Mahkemelerin görev alanlarını belirleyen kanun; Hukuk Muhakemeleri Kanunu’dur. (HMK) Bu kanunun 4. maddesi şu şekilidedir;

 

“Sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın;

a) Kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davaları,

b) Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davaları,

c) Taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına yönelik olan davaları,

ç) Bu Kanun ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hakimini görevlendirdiği davaları, görürler.”

 

Sulh Hukuk Mahkemesine Görülen Davalara Örnek Vermek Gerekir İse;

 

 

Asliye Hukuk Mahkemesinde Görülen Davalar Nelerdir?

 

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, Sulh Hukuk Mahkemeleri görevi dışında kalan tüm uyuşmazlıklara ilişkin davalar Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır. Asliye Hukuk Davaları başlıklı yazımızdan konu ile ilgili daha detaylı bilgileri edinebilirsiniz.

 

Sulh Hukuk Mahkemesi ve Asliye Hukuk Mahkemesi Arasındaki Fark Nedir?

 

Bu her iki mahkeme arasındaki fark, kanun belirlenmiş görevleridir. Diğer bir ifade ile her ikisi de genel mahkemedir fakat baktıkları dava türleri farklıdır.

 

Yanlış Mahkemede Dava Açarsam Ne Olur?

 

Davanızı doğru mahkemede açtığınızı anlamanın 2 şartı vardır. Birisi doğru yerdeki mahkeme (yetkili mahkeme) olmalı ve o davaya bakmakla görevli mahkeme (görevli mahkeme) olmalıdır.

 

Yetkili mahkeme konusundaki ayrıntıları ilgili yazımızda bulabilirsiniz.

 

Bu yazımızda görev konusunu işlediğimizden, görevsiz mahkemede dava açıldığını kabul edelim.

 

Bu durumda davayı açtığınız mahkeme Görevsizlik Kararı verecek ve davanın görevli mahkemeye gönderilmesi şeklinde hüküm kuracaktır.

 

Burada dikkat edilmesi gereken, mahkemenin kendiliğinden dosyayı görevli mahkemeye göndermeyeceğidir. Davayı açan taraf, görevsizlik kararının kesinleşmesinden itibaren 2 hafta içinde, görevsizlik kararı veren mahkemeye başvurarak dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesini talep etmelidir. Bu sürenin kaçırılması durumunda dava açılmamış sayılacaktır.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.