" /> İstirdat Davası
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

İstirdat Davası

İstirdat Davası Nedir?

 

İstirdat davasından söz edebilmek için öncelikle açılmış bir icra takibi olmalıdır. Bu icra takibinin borçlusu, borçlu olmadığı iddiasıyla bir menfi tespit davası açmamış ve/veya borcu cebrî icra tehdidi altında ödemiş ise, ödemiş olduğu paranın kendisine geri verilmesi için alacaklıya karşı bu davayı açabilir.

 

Ancak borçlu tarafından menfi tespit davası açılmış fakat mahkeme tarafından tedbir kararı verilmemiş ise ve bu nedenle borçlu borcu ödemiş ise açılmış olan menfi tespit davası istirdat davası olarak devam eder.

 

İstirdat davası, başka bir ifade ile, geri alım davasıdır.

 

İstirdat Davası Nasıl Açılır?

 

İstirdat davası açılabilmesi için var olması gereken şartları açıklamak gerekir ise, bunlardan ilki borçlunun dava konusu borcu, aslında borcu olmadığı halde icra tehdidi altında ödemek zorunda kalmasıdır. Adı geçen icra takibinin de usulüne uygun ve geçerli bir takip olması ve borçlunun itiraz süresi içinde ödemem yapmamış olması lazımdır.

Bir diğeri de dava açma süresidir. Bu süre de, borcun ödenmesini müteakip 1 yıldır. Bu sürenin geçmesi ile borçlunun istirdat davası açma hakkı düşer.

 

İstirdat davası açabilmek için borçlunun borcun tamamını ödemiş olması gerekmektedir. Bu ödemeyi icra dairesine de yapabilir, haczedilen mallarının satışı yolu ile de borcun ödenmiş olması mümkündür.

 

İstirdat davasının açılabilmesi için takibin sona ermiş olması da şarttır. Derdest bir icra takibine dayanarak istirdat davası açılamaz.

 

İstirdat Davası Sebepsiz Zenginleşme Davası mıdır?

 

Sebepsiz zenginleşme davası, yukarıda bahsettiğimiz, istirdat davası açmak için gerekli olan 1 yıllık sürenin geçirilmesi halinde gündeme gelecektir.

 

1 yıllık süreyi geçiren borçlu, maddi hukuka göre borçlu olmadığı halde ödediği borcu karşı taraftan sebepsiz zenginleşme kurallarına göre geri isteyebilir. Bunun için açacağı dava istirdat değil Sebepsiz Zenginleşme Davası olacaktır.

 

Hangi Mahkemede Açılır?

 

İstirdat davası ve konusu para olan tüm uyuşmazlıklar da görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Eğer taraflar tacir ise de Asliye Ticaret Mahkemeleri görevli olacaktır. Yetkili Mahkeme ise davalının yerleşim yeri veya icra takibinin yapıldığı yer mahkemesidir.

 

İstirdat Davası Dilekçe Örneği Nasıl Yazılır?

 

Bu dava; olmadığı iddia edilen borcun ispatlanmasına yöneliktir. Borcun niteliği her olayda farklıdır. Dava dilekçesi ise, hem iddialarınız hem talepleriniz hem de delilleriniz yönünden bağlayıcıdır. Bu nedenle, dava dilekçesinin durumunuza uygun olması ve ispatınıza yarayacak delillerin yer alması için özenle hazırlanmalıdır. İnternet ortamında veya başka şekillerle edineceğiniz dilekçe örnekleri üzerinden dava açmanız halinde zarara uğramanız mümkündür. Bu nedenle, borçsuz olduğunuz hal de borç tehdidine maruz kalmışken daha fazla risk almayarak muhakkak bir avukattan hizmet almanızı tavsiye ediyoruz.

 

istirdat Davası Harç Masrafı Ne Kadardır?

 

Bu masraflar davanın değerine göre belirlenir. Harç dışında, keşif, bilirkişi veya tanık deliline dayanılmış ise de dava açılırken bunlar için yapılacak masraflar peşin olarak alınır.

 

İstirdat Davası Ne Kadar Sürer?

 

Bunun önceden bilinmesi ve tahmin edilmesi zordur. Çünkü borçlu olan davacı borçlu olmadığını ispat etmekle yükümlü olduğundan her türlü delile başvurabilir. Bunlar, bilirkişi incelemesi, tanık ifadesi, keşif vs olabilir. Bunlar da yargılama sürecini uzatabilir. Mahkemenin yoğunluğu ve davanın özellikleri de eklendiğinde sürede değişiklikler olacaktır.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.