" /> Yaş Düzeltme Davası (Yaş Tashihi)
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Yaş Düzeltme Davası (Yaş Tashihi)

 

Yaş Düzeltme Davası (Yaş Tashihi) nasıl açılır, açabilmek için neler gereklidir, bu yazımızı okuyarak tüm sorularınıza cevap bulabilirsiniz.

 

Nüfus Cüzdanında Yazılı Yaşı Değiştirmek Mümkün müdür?

 

Kimliğinizde yazan doğum tarihiniz ile gerçek doğum tarihiniz aynı değil ise, kayıtların gerçeğe uygun olarak düzeltilmesi mümkündür.

 

Nüfus Cüzdanında Yazılı Yaşımı Nasıl Değiştirebilirim?

 

Gerçek yaşınızın kayıtlarınıza tescili için tek yol “Yaş Düzeltme Davası” açmanızdır. Yaş Küçültme Davası ve Yaş Büyütme Davası aynı şartlara ve usule tabi olduğundan, bu davalara yaş düzeltme davaları denmektedir.

 

Yaş Düzeltme Davası (Yaş Tashihi) Hangi Mahkemede Açmalıyım?

 

Bu davayı ikametgahınızda bulunan Asliye Hukuk Mahkemesinde açmanız gerekmektedir.

 

Yaş Düzeltme Davasını Kime Karşı Açmalıyım?

 

Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü’ne karşı dava açmanız gerekmektedir, ki dava sonucundaki karara göre kayıtlarını düzeltebilsinler.

 

Yaş Düzeltme Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

 

Bu dava oldukça hukuki bilgi gerektiren ve sonucu tamamen davacının iddiasını ispatlamasına bağlı bir davadır. Bu nedenle, internetten veya çevreden edindiğiniz bilgilerle değil de bir avukata danışarak bu davayı açmanızı öneririz.

Genel olarak değinecek olursak dava dilekçenizde;

  • öncelikle yaşınızı hangi gerekçe ile değiştirmek istediğinizi,
  • gerçek doğum tarihinizin ne olduğunu
  • bunu nasıl ispatlayacağınızı belirtmiş olmanız gerekmektedir.

 

Yaş Düzeltme Davası (Yaş Tashihi) Açma Şartları Nelerdir?

 

İlk etapta varlığı aranan şartlar; davacının,

  • Hastanede veya doğum evinde doğmuş olmaması
  • Dış görünüşü ile beyan edilen yaşın uygun olması
  • Beyan edilen yaşta bir kardeşinin bulunmamasıdır.

 

Ancak bu şartlara uygun dahi olmasa, eğer kesin delille ispatlayabiliyor iseniz, hastanede doğmuş olsanız da, aynı doğum tarihinde bir kardeşiniz dahi olsa, davanızın kabul edilmesi muhtemeldir.

 

Hastane/doğum evinde doğmuş olunmaması şartının aranmasının nedeni; resmi kurum kayıtlarının aksi ispat edilinceye kadar kesin kabul edilmesidir. Bu nedenle, resmi bir kurum olan hastane kayıtlarının yanlış olduğunu ispatlamak için daha güçlü bir delile ihtiyacınız vardır. Eğer nüfus kayıtları ile hastane kayıtlarınız çelişiyor ise, mahkeme tarafından yine hastane kayıtları dikkate alınacaktır.

 

Dış görünüş de bu davalarda oldukça belirleyicidir. Beyan ettiğiniz yaşınız ile dış görünüşünüzün uyumlu olması gerekmektedir. 40 yaşında olup da aslında 20 yaşında olduğu beyan eden kişinin iddiasının dinlenmesi mümkün değildir.

 

Davacının doğduğunu beyan ettiği tarihte doğmuş bir kardeşi var ise, yine dava reddedilecektir. Fakat burada da yine yaşın düzeltilmesi imkanı vardır. Şöyle ki, eğer gerçekten durum öyle ise, her iki kardeşin de yaşları yanlış kaydedilmiş demektir. Bu nedenle de her iki kardeşin de yaş düzeltme davası açması gerekecektir.

 

Gerçek Yaşımı Mahkemeye Nasıl İspatlarım?

 

Gerçek doğum tarihinizi gösteren tüm evrakı öncelikle mahkemeye sunmalısınız. Elinizde olamayan fakat başka bir yerden getirilecek evrak var ise bu evrakın bilgilerini vererek mahkemeden getirtmesini talep etmeniz gerekecektir. Bununla birlikte en az 2 adet tanık bildirerek, gerçek doğum tarihinize ilişkin beyanlarını dinletmelisiniz.

Bunlar dışında bir de, Kemik Ölçümü yolu ile gerçek yaşın tespiti mümkün olmaktadır. Bu incelemeyi de talep edebilirsiniz. Ancak bu ölçüm sadece 25 yaşına kadar yapılabilmekte, bu yaştan sonra, kemik gelişiminin durması nedeni ile bu inceleme isabetli sonuç vermemektedir.

 

Yaş Düzeltme Davası (Yaş Tashihi) Ne Kadar Sürer?

 

Davanızda çok özellikli bir durum yok ise, yaklaşık 3-6 ay içinde sonuçlanır. Ancak, kayıtların getirilmesi, inceleme yapılması, tanıkların dinlenmesi ile geçecek delil toplama kısmının uzunluğuna göre davanın sonuçlanma süresi değişecektir.

 

Yaş Düzeltme Davasını Kaç Defa Açabilirim?

 

Kanunda bu konudaki sınırlama kaldırılmış, aranan koşulların bulunması halinde birden fazla kereler bu davanın açılması mümkün kılınmıştır.

 

Yaş Düzeltme Davası İçin Ne Kadar Masraf Gerekir?

 

Bu dava herhangi bir parasal değer içermediği için, açılırken sadece başvuru harcı ve delillerinizin toplanması için masraf avansı alınacaktır. Artan avans dava sonucunda tarafınıza iade edilir.

 

Yaş Düzeltme Davasını Hakim Reddedebilir mi?

 

Yaş değişikliği davalarında, bu davayı açan kişinin bilgileri çok detaylı bir şekilde incelenir.

 

Yaş düzeltme davalarında, isim değişikliği davalarında olduğu gibi kişiye özel nedenler (ismini beğenmeme isim değiştirme sebebi olurken yaşını beğenmeme gibi bir sebep kabul görmez.) değil objektif nedenler dikkate alınacaktır.

 

Diğer bir ifade ile kişinin gerçek yaşının ne olduğu tespit edilmeye çalışılacaktır.

Davacının gerçek yaşını sunduğu deliller ile ispatlayamaması halinde hakim davayı reddedecektir.

 

Yaş Düzeltme Davası Açmak İçin Avukat Tutmak Zorunda mıyım?

 

Böyle bir zorunluluğunuz yoktur. Ancak teknik bir dava oluşu ve kişiye özel çok önemli bilgi ve kayıtlara ilişkin olması nedeni ile bir avukattan hizmet almanızı tavsiye ederiz. Aksi halde, kayıtlardaki yeni bir hata, telafisi imkansız zararlara yol açabileceği gibi, daha fazla emek ve para harcamanıza neden olabilir.

 

Yaş Düzeltme Davası Erkekler İçin Askerlikle İlgili Bir Fark Yaratır mı?

 

Bu konuda Askerlik Kanunu’nun düzenlemesi çok nettir. Buna göre; Askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş değişiklikleri (mahkemece resmi hastane doğum kayıtları esas alınarak yapılanlar hariç) askerlik işlemlerinde dikkate alınmaz. Ancak; yoklamaları sırasında aile kütüğünde yazılı yaşları ile görünümleri uyumlu olmayanlardan kayden yaş düzeltmelerine engel bulunmayanların yaşlarının düzeltilmesi için askerlik şubesi başkanı tarafından Cumhuriyet savcısına müracaat olunur ve yargılama sonucuna göre askerlikleri yaptırılır.

 

Bu şartlar dışındaki yaş değişikliğine ilişkin davalar, askerliği etkilemeyecektir.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.