" /> İstifa Eden İşçinin Kıdem Tazminatı Alma Hakkı
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

İstifa Eden İşçinin Kıdem Tazminatı Alma Hakkı

İstifa Eden İşçinin Kıdem Tazminatı Alma Hakkı iş hukukunda belki de en çok merak edilen sorulardan birine bu yazımızda cevap aradık.

İstifa Eden Tazminat Alabilir mi?

İstifa Eden İşçinin Kıdem Tazminatı Alma Hakkı

İş Kanunu kapsamında kural olarak “istifa eden”, yani diğer bir anlatımla “işten kendi isteği ile ayrılan” işçiler kıdem tazminatına hak kazanamazlar.

Ancak her durumun olduğu gibi hukukta bu durumunda istisnaları olabilir.

İstisnaları Nelerdir?

İstifa Eden İşçinin Kıdem Tazminatı Alma Hakkı eğer işten kendi isteği ile ayrılan işçinin, kanunda sayılan haklı bir nedeni var ise, bu durumda kıdem tazminatı hakkı vardır.

İş Sözleşmesini İşçi Tarafından Haklı Nedenle Feshedilmesi başlıklı yazımızda konu ile ilgili oldukça ayrıntılı ve güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bunun haricinde;

  • İşçinin Ölümü hallerinde de işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Bu Haller Dışında Başka İstisnalar Var mıdır?

Evet vardır. Yukarıda saydığımız bu hallerden biri olmadığı halde Yargıtay,  bazı durumlarda işçi istifa etmiş olsa da, kıdem tazminatına hak kazandığında hükmetmiştir. Buna göre;

İstifa Dilekçesi Baskıyla Alınmışsa;

işçinin bunu mahkeme huzurunda kanıtlaması halinde işçiye kıdem tazminatının ödenmesine karar verilir. Burada önemli olan her olayın kendi şartları dahilinde değerlendirilmiştir. Uzun yıllar çalışan bir işçinin birden istifa etmesi gibi olağan hayatın akışına aykırılık oluşturan durumlar işçinin lehine değerlendirilir.

İstifa Dilekçesi Şarta Bağlanmışsa;

uygulamada sık rastlanan durumlardan birisi de budur. Örneğin; “kıdem tazminatımın ödenmesi kaydıyla istifa ediyorum”  şeklindeki bir istifa dilekçesinde Yargıtay’ın görüşü; işçinin gerçekten istifa iradesi taşımadığı yönündedir.

İstifa Dilekçesi Verildiği Tarihten Sonra İşleme Konmuşsa;

bazı durumlarda, işçi istifa dilekçesi verse de işveren kabul etmiyor ve işçi çalışmaya devam ediyor. Fakat daha sonraki bir tarihte işveren bu dilekçeyi işleme koyarak işçiyi tazminatsız olarak işten çıkarıyor. Böyle durumlarda da Yargıtay tarafından işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerektiği belirtilmektedir.

İşe Girişlerde Alınan Dilekçeler;

işçi ilk işe girerken işveren tarafından istifa dilekçesi alınabilir veya boş kağıda imzalatılabilir. Bu dilekçeler kullanılarak işten çıkarılan işçinin istifa ettiği kabul edilmez.

İstifa Dilekçesi İle Çelişen Delillerin Varlığı;

uygulamada daha çok gördüğümüz konu şudur. İşveren işçinin istifa dilekçesini sunuyor mahkemeye fakat bununla birlikte işçinin ibranamesi de var hatta işçi işsizlik maaşı da almış. Bu durumda mahkemeler, istifa dilekçesinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını değerlendirerek kıdem tazminatı konusunda karar vermektedirler.

İstifa Gerekçesinin Araştırılması;

işçinin birden istifa etmesi ile ilgili gerçek durumun araştırılmasına mahkeme tarafından karar verilebilir. Sebep göstermeden ya da gösteremeden istifa dilekçesi yazan işçinin, aksi yönde bir iddiası var ise mahkeme bu iddianın gerçekliğini araştıracaktır. İşçi mobbing ile istifaya zorlanmış olabilir, ücreti ödenmediği i̇çin ayrılmış olabilir, sigortası yapılmadığı i̇çin istifa etmiş olabilir. İstifanın altında yatan gerçek sebebin ortaya çıkarılarak işçinin tazminat alması sağlanabilir.

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan Tazminat Almak İçin Ne Yapmalıdır?

Eğer işçinin durumu yukarıda bahsettiğimiz durumlardan biri ile örtüşüyor ise ve henüz dilekçesini vermemiş ise muhakkak bir avukata danışmasını tavsiye ederiz.

Ancak genel olarak bilgilendirmek gerekir ise, haklı nedenle işten ayrılan işçinin bu bildirimini ispatı en kolay ve kesin olan noter kanalı ile yapmasını tavsiye ediyoruz. Bu şekilde sonuç alınamazsa dava açılmasına kadar yapılması gerekenler vardır. Bunlarında başında zorunlu olarak başvurulması gereken Arabuluculuk da mevcuttur.

Her ne olursa olsun uzman bir avukattan yardım almayı unutmayınız.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.