" /> İşçinin Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

İşçinin Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması

İşçinin Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması halinde işçinin hakları, yapması gerekenler ve işveren açısından muhtemel riskler bu yazımızda özetlenmiştir.

İşçinin Sigorta Primlerini Kim Belirler?

Bu belirleme işveren tarafından yapılmalıdır. İşçinin aldığı brüt ücret SGK’ya bildirilir ve bunun üzerine belirlenen prim işveren tarafından yatırılır. Bu emredici bir hükümdür. İşverenin bu konuda herhangi bir takdir/indirim vs hakkı yoktur.

İşçinin primlerinin eksik yatırılmasının hem işçi hem de işveren açısından sonuçları olacaktır.

Uygulamada her sektörde sıklıkla karşılaştığımız durum; işçinin ücretinin “Asgari Ücret” üzerinden kuruma bildirilmesi ve bu ücret üzerinden primlerinin yatırılmasıdır. İşçinin gerçek ücretinin asgari ücret olduğu durumlar açısından bir sıkıntı yoktur. Ancak işçinin ücreti daha fazla ise, ciddi sorunlar çıkmaktadır. İşverenler yüksek prim maliyetlerinden kaçınmak i̇çin işçinin ücretinin asgari kısmını bankaya yatırmakta kalanını elden vermektedir. İşsiz kalma korkusu ile veya tamamen bilgisizlikten dolayı işçiler bu haklarından mahrum kalmaktadırlar.

İşçinin Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılmasının İşveren Açısından Sonuçları Nelerdir?

Bu sonuçların başında, primleri eksik yatırdığı tespit edilen işveren hakkında kurum tarafından para cezası verilir. Bununla birlikte işçinin açacağı, hizmet tespit ve işçilik alacakları davalarına maruz kalabilir.

İşçinin Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılmasının İşçi Açısından Sonuçları Nelerdir?

Bunun yanında işçi tarafından i̇ş akdi haklı nedenle feshetme, kıdem tazminatı ve sair alacaklarını talep edebilme hakkı doğacaktır.

Ayrıca yine dava yolu ile eksik primlerinin tamamlanmasını (Hizmet Tespit Davası) sağlayabilecektir. Bu dava, işçi tarafından işverenine ve SGK’ya karşı açılır. Mahkeme tarafından tespit edilen eksik primler, işveren tarafından SGK’ya yatırılır. Bu halde işçi ekstra bir ödeme almaz fakat emeklilik maaşında artış olacaktır.

Sigorta Priminin Eksik Yatırılması İdari Para Cezası Verilir mi?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, işçinin primlerini gerçeğe aykırı olarak eksik ödeyen işveren hakkında SGK tarafından, i̇dari para cezası işlemi uygulanır. Bunun yanında işverene eksik primler tamamlattırılır ve bu primler i̇çin gecikme cezası uygulanır.

Bahsi geçen bu i̇dari para cezası işçi aleyhine uygulanmaz.

İşçinin Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması

Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması Haklı Nedenle Fesih Hakkı Verir mi?

Bu soruya tereddütsüz bir şekilde “evet” yanıtını verebiliriz. İşçinin priminin eksik yatması veya hiç yatırılmaması şüphesiz ki; “ahlak ve iyiniyet kurallarına” aykırılık oluşturur. Bu nedenle işçi, i̇ş akdini haklı nedenle derhal feshedebilir.

Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması Nedeni ile Fesihte İşçi Neler Talep Edebilir?

Bu durumda, i̇ş sözleşmesi işçi tarafından sonlandırıldığı i̇çin işçi, İhbar Tazminatı dışında diğer işçilik alacaklarına hak kazanır.

Fesihten sonra dava açmadan önce Arabulucuya başvurulması gerektiğini hatırlatırız. Arabuluculuk ve dava aşamaları ile ilgili bilgileri ilgili yazılarımızda bulabilirsiniz.

Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması Haklı Nedenle Fesih İhtarname İle Olur?

Bu nedenle feshin ihtarname ile yapılması i̇şçinin yararına olacaktır. İspat kolaylığı sağlar.

Hizmet Tespit Davası Eksik Prim Yatırılırsa da Açılabilir mi?

Evet. Hizmet Tespit Davası, primlerin eksik yatırılması halinde de, hiç yatırılmaması halinde de açılabilir.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.