" /> İhbar Tazminatı
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

İhbar Tazminatı

İhbar Tazminatı ile ilgili bilinmesi gereken her türlü bilgiyi bulabileceğiniz bir yazı hazırladık.

 

İhbar Tazminatı Nedir?

 

İhbar tazminatı, iş kanunda belirlenmiş ihbar önellerine uyulmadan iş sözleşmesinin sonlandırılması neticesinde doğan bir tazminat türüdür.

 

İhbar Önelleri Nedir?

 

İhbar önelleri iş kanununda, işçinin çalışma süresine göre belirlenmiştir. Buna göre;

 

  1. İşi 6 Aydan Az Sürmüş İşçi İçin : 2 Hafta
  2. İşi 6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin : 4 Hafta
  3. İşi 1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin : 6 Hafta
  4. İşi 3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi İçin : 8 Hafta’dır.

 

Buna göre, iş sözleşmesini feshetmek isteyen taraf, yukarıda belirlenen sürelere uyarak, diğer tarafa bildirimde bulunmalıdır. Bu sürelere uymayan taraf bu tazminatı ödemekle yükümlü olacaktır.

 

 

İhbar Tazminatını İşçi Ödemek Zorunda Kalır mı?

 

Evet. İhbar tazminatı sadece işçiye ödenen bir tazminat değildir. Bildirim sürelerine uymadan işten ayrılan işçiden de işvereni ihbar tazminatı ödemesini isteyebilir.

 

İhbar Tazminatı Ne Zaman Ödenmez?

 

İşçinin işten istifa etmesi halinde, haklı sebeplerle işten ayrılması halinde bu tazminat ödenmez.

 

Ayrıca, evlilik, askerlik, emeklilik sebepleri ile ayrılan işçilere de ödenmez.

 

Deneme süresinde sona eren iş sözleşmelerinde ödenmez.

 

Eğer işveren İş Kanunu’nun 25. maddesine göre haklı nedenlerle işçiyi çıkarmışsa da bunu ödemekle yükümlü değildir.

 

İşverenin Ne Zaman İhbar Tazminatı Öder?

 

İşveren eğer haklı bir nedeni olmaksızın bildirim sürelerine uymaksızın işçisini işten çıkarmışsa bu tazminatı ödemekle yükümlüdür.

 

İhbar Tazminatı Nasıl Alınır?

 

Kural olarak, iş sözleşmesinin feshinde ödenmelidir. Eğer ödenmez ise de işçinin dava açması mümkündür.

 

İhbar Tazminatı Ne Kadardır?

Bu tazminat, yukarıda belirlenen önceden bildirim süreleri üzerinden hesaplanarak ödenir. İşçinin ihbar öneli kaç hafta ise, o haftaya denk gelen brüt ücret üzerinden hesaplama yapılarak ödenir.

 

Hesaplanmasında, kıdem tazminatında olduğu gibi “tavan” uygulaması yoktur.

 

İhbar Tazminatı Davası Hangi Mahkemede Açılır?

 

İş yerinin bulunduğu ya da işverenin merkezinin bulunduğu yerdeki İş Mahkemelerinde açılır. Eğer o yerde iş mahkemesi bulunmuyor ise, Asliye Hukuk Mahkemeleri bu davalara bakmakla görevlidir.

 

İhbar Tazminatı Davası Açma Masrafı Nedir?

 

2018 yılı için, 800-1500TL arasında açılış masrafı gerekebilir. Bu miktar, tazminat miktarına, tanık sayısına, bilirkişi delillerine dayanılıp dayanılmadığına göre değişiklik gösterebilir.

 

İhbar Tazminatı Davası Ne Kadar Sürer?

 

Bu sürenin dava açmadan öngörülmesi mümkün değildir. Bu süre, dava konusunun özelliğine, taraf sayısına, tazminat hakkının ispatına, delillerin toplanmasına, mahkemenin yoğunluğuna bağlıdır.

 

Bu konuda size kesin bilgi veren yer ve kişilere itibar etmeyiniz. Dava sonuçlandıktan sonra istinaf ve temyiz incelemesinden de geçeceği düşünüldüğünde, ortalama davanın neticelenmesi 2-3 yılı bulabilir.

 

İhbar Tazminatı Davası Açma Süresi Nedir?

 

10 yıldır. Tazminatı almaya hak kazandığınız günden itibaren 10 yıl içinde dava açmanız gerekmektedir. Aksi halde, dava açma hakkınızı kaybedersiniz.

 

İhbar Tazminatı Davası Dilekçe Örneği Nasıl Yazılır?

 

Bu tarz davalarda en önemli süreç; davaya hazırlık aşaması ve dava dilekçesinin yazılmasıdır. Davacı, işbu dava dilekçesi ile bağlı olacak, iddia ve taleplerini değiştiremeyecektir.

 

Tazminatın tespiti ve ifadesi, işten çıkarılma veya çıkma sebebinin tazminata hak kazandırdığının ispatlanması, ne gibi taleplerde bulunulabileceği, hangi delillerin mahkemeye sunulması gerektiği konusunda sadece hukuk eğitimi almış tecrübeli avukatların bilgi sahibi olabileceğini unutmayınız.

 

İşbu dava, maddi durumunuzu, mal varlığınızı hatta ailenizi dahi önemli derecede etkileyecek sonuçlar doğurur. Bu sonuçların, büyük ve geri dönülmez zararlara dönüşmemesi için, internetteki örneklerden veyahut adliye çevrelerindeki arzuhalcilerden değil, konusunda uzman bir avukattan destek alınız.

 

İhbar Tazminatı İçin Avukat Tutmalı mıyım?

 

Böyle bir şart yoktur fakat dava sürecinin zor ve hukuki bilgi ve tecrübe gerektirdiğinin altını çizmek isteriz. Dava açmak isteyenlerin, bu aşamaları tek başına yapmaya çalışmak yerine, avukat hizmeti almaları, davanın hayal edildiği gibi, sorunsuz, adil ve hızlı neticelenmesi için muhakkaktır. Aksi takdirde, sonradan telafisi çok güç hatta imkansız zararların ortaya çıkması muhtemeldir.

 

Bazı teknik detayların eksikliği, davanın ispatlanamaması, duruşmaların takip edilememesi, bilirkişi raporlarının kontrol edilememesi gibi sebeplerle işçiler hak ettikleri halde tazminatlarını alamama riski ile karşılaşmaktadırlar. Bu nedenle muhakkak bir işçi avukatından destek alınız.

 

Başta maddi olarak külfetli görünse de, neticesinde avukatla çalışmış olmanın ne kadar doğru bir karar olduğunun farkına varacaksınız.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.