" /> Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye

 

Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye nasıl yapılır merak ediyorsanız, bu yazımızda tüm cevapları bulabilirsiniz.

 

Kira Bedelini Ödemeyen Kiracım İçin Ne Yapabilirim?

 

Kira bedelini ödemeyen kiracınız için cebri icra yoluna başvurmaktan başka çareniz yoktur. Noter kanalı ile ihtarname gönderip sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açmanız da mümkün ise de, bu yol sadece tahliye içindir. Alacaklarınız için yine ayrıca icra takibi açmanız gerekebilir.

 

Ödenmeyen kira bedelleri için ilamsız icra yoluna başvurabileceğiniz gibi, hem borcun ödenmesi hem de taşınmazın tahliyesini talep edebileceğiniz bir cebri icra yolu mevcuttur.

 

Kira Bedelini Ödemeyen Kiracımı Nasıl Tahliye Edebilirim?

 

Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye

Kiracınızın hem borcunu ödemesi hem de taşınmazı tahliye etmesi için, ilamsız icra yolu ile takip başlatabilirsiniz. İlgili icra dairesi kiracınıza gönderilmek üzere bir ödeme emri düzenler. (Örnek-13) Bu ödeme emrinde size olan borcunu 7 gün içinde takibe itiraz edebileceği, 30 gün içinde borcunu ödemesi, ödememesi halinde ise taşınmazdan zorla tahliye edileceği bildirilir.

 

Bu ödeme emrini tebliğ alan kiracınız 3 yol izleyebilir. Ya 7 gün içerisinde itiraz ederek takibi durdurur. Ya itiraz etmez, ödeme de yapmaz. Ya da ödeme yaparak borcunu kapatır takip konusuz kalır, tahliye isteme hakkınız ortadan kalkar.

 

Kira Bedelini Ödemeyen Kiracıma Karşı İcra Takibi Açabilmem İçin Yazılı Kira Sözleşmesi Olması Şart Mıdır?

 

Konut kiralamalarında böyle bir şart yoktur. İş yeri kiraları için durum daha farklı olduğundan yazılı sözleşmenin varlığı aranmaktadır.

 

Kiracı Ödeme Emrine Hangi Sebeplerle İtiraz Edebilir?

 

Ödeme emrini tebliğ alan kiracı, 7 gün içerisinde; kira sözleşmesinin var olmadığı, geçerli olmadığı şeklinde itirazlarda bulunabileceği gibi, borcun ödendiği, ertelendiği gibi gerekçelerle de itiraz edebilir.

 

Kiracı Ödeme Emrine İtiraz Ederse Ne Olur?

 

Eğer kiracı, kira sözleşmesinin kendisine, yani varlığına, geçerliliğine açık ve net bir şekilde itiraz etmiş ise, öncelikle kira sözleşmesinin geçerliliğini ispat edebilmek için Sulh Hukuk Mahkemelerinde dava açmanız gerekmektedir. Bunu ispat etmeden, tahliye vd taleplerde bulunamazsınız.

 

Kiracınız, borca da itiraz edebilir. Bunun üzerine, 6 ay içersinde İcra Mahkemelerinde itirazın kaldırılması davası açmanız gerekmektedir. Bu davada kiracı, ödemelerini ispat edemez ise, itirazı kaldırılacaktır.

 

Her halde de süresi içinde yapılan itiraz takibi durduracaktır. Takibin devamı için yukarıda bahsedilen davalar açılmalı ve kiracı aleyhine neticelenmelidir.

 

Kiracımı Ne Zaman Tahliye Edebilirim?

 

Kiracı itiraz etmiş ve bu itirazlara karşı dava açmış ve kazanmış iseniz bu kararlardan sonra ya da ilk etapta ödeme emri gönderildiğinde kiracı itiraz da etmemiş, ödeme de yapmamış ise. Bu durumda açtığınız takip kesinleşmiş olduğundan, kiracı da henüz tahliye etmemiş ise artık zorla tahliye kısmına geçebilirsiniz.

 

Ayrıca, kiracınız ne itiraz etmiş ne de ödeme yapmış ise, tebliğden itibaren 30 gün sonrasında icra mahkemesine dava açarak kiracının tahliyesine ilişkin karar almanız gerekmektedir. Bu karardan sonra icra dosyanıza bunu sunarak zorla tahliye kısmına geçebilirsiniz.

 

Zorla Tahliye Nasıl Olur?

 

Zorla tahliye, icra yolu ile yapılan tahliyeye denir. Uygulamada icra memuru kiracıya tahliye emri tebliğ eder ve 10 gün süre verir. Kiracı bu süre içerisinde de tahliye etmez ise, bu sefer icra memuru vasıtası ile taşınmazın tahliyesi sağlanır.

 

İcra Takibinin, Davanın ve Zorla Tahliyenin Masraflarını Geri Alabilir miyim?

 

Tüm bu masraflar haklı  olduğunuz sürece karşı tarafa yüklenecektir. İlk etapta tüm masrafları sizin karşılamanız gerekecektir. Ancak takip kesinleştikten ve tahliye sağlandıktan sonra, kiracınız adına yapılan takip borcuna bu diğer masraflar da eklenerek devam edecektir.

 

Bu Süreçlerde Avukat Tutmak Zorunda mıyım?

 

Böyle bir zorunluluğunuz yoktur. Sahibi olduğunuz taşınmazın tahliyesi için şahsen de başvurabilirsiniz. Yazımızda oldukça genel hatları ile değerlendirmeye çalıştığımız bu konu, her kira sözleşmesi açısından farklılık arz edebilmektedir. Somut olaya en uygun hukuki çözümü ancak bir avukat tespit edebilir. Bu nedenle, hukuki bilgi, tecrübe gerektiren bu konuda, daha sonra çok daha büyük hak kayıplarına uğramamak adına bir avukattan hizmet almanızı önemle tavsiye ediyoruz.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.