" /> İşe İade Davası İle Birlikte Kıdem Tazminatı İstenebilir mi?
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

İşe İade Davası İle Birlikte Kıdem Tazminatı İstenebilir mi?

İşe İade Davası İle Birlikte Kıdem Tazminatı İstenebilir mi? Bu soru İşe İade konusunda tarafımıza en çok ulaşan sorulardan bir tanesidir. Bu yazımızda kısaca sorunun cevabını vermeye çalışacağız.

İşe İade Davası İle Birlikte Kıdem Tazminatı İstenebilir mi?


İşe İade Davası İle Birlikte Kıdem Tazminatı İstenebilir mi?

İşe İade Davası başlıklı yazımızda bu dava ile ilgili genel bilgileri sizinle paylaşmıştık.

Kısaca hatırlatmak gerekir ise, i̇ş güvencesi kapsamında çalışan bir işçi, geçerli bir nedenle işten çıkarılmışsa ve kanun aradığı şartlar mevcutsa İşe İade Davası açması mümkündür.

Geçerli nedenle işten çıkarılan işçilere kural olarak Kıdem Tazminatı verilmelidir. Ancak verilmediği durumlara da elbette şahit oluyoruz.

Bununla birlikte işçi Haklı Nedenlerle işten çıkarılmış olabilir. Bu halde kural olarak işverenin kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak haklı nedenle işten çıkarılan işçinin de, geçerli nedenle işten çıkarılanlar gibi, feshin geçersizliğini ileri sürerek işe iade davası açma hakkı vardır.

Hal böyle olunca, hem işe iade hem de kıdem ve diğer işçilik alacaklarının tahsili talebi gündeme gelmekte ve bu iki talebin aynı davada ileri sürülüp sürülemeyeceği merak edilmektedir.


İşe İade Davası Kesinleşene Kadar İş Sözleşmesinin Askıda Kaldığı Kabul Edilir.

Bir diğer ifade ile, işe iade davası sonuçlanıncaya kadar, feshin geçerli olup olmadığı bir mahkeme kararı ile kesinleşmemiş olduğundan, fesih ile doğan işçilik alacaklarının talep edilmesi mümkün olmayacaktır.

Fakat fesih ile doğmayan ücret alacakları istenebilir.

Kural olarak kıdem tazminatının da talep edilmesine bir engel yoktur. Ancak uygulamada ciddi sorunlar yaratacağı kesindir. Kıdem Tazminatına ilişkin davanın, işe iade davasının sonuçlanmasını beklemesi gerekmektedir. Eğer işe iade davası olumsuz sonuçlanırsa bu sefer işçi, hem işe iade hem de kıdem tazminatı ile ilgili karşı vekalet ücreti ödemek zorunda kalacaktır.


Kıdem Tazminatı Alan İşçi İşe İade Davası Açabilir Mi?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bunda hukuki bir engel yoktur. İş sözleşmesi geçerli nedenle sona erdirilen işçi kıdem tazminatına zaten hak kazanır. Kıdem tazminatı kendisine ödenmişse de işe iade davası açabilir.

İşçi davayı kazanır ve işe geri alınır ise, kendisine verilen tazminatın mahsubunu isteyebilir.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.